XÀ PHÒNG HÓA HOÀN TOÀN M GAM MỘT ESTE

     

Đốt cháy trọn vẹn a gam este nhì chức, mạch hở X (được tạo bởi axit cacboxylic no và hai ancol) bắt buộc vừa đủ 6,72 lít khí O2 (đktc), thu được 0,5 mol tất cả hổn hợp CO2 cùng H2O. Cho a gam X phản nghịch ứng trọn vẹn với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, chiếm được m gam chất rắn khan. Quý giá của m là


Hỗn thích hợp X bao gồm 4 este mạch hở, trong những số đó có một este đối kháng chức và bố este nhị chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy hết 11,88 gam X yêu cầu 14,784 lít khí O2 (đktc), nhận được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X cùng với 310 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản bội ứng, nhận được m gam hóa học rắn Y cùng phần hơi chỉ chứa một ancol solo chức Z. Mang đến hết lượng Z tác dụng với na dư thì cân nặng bình cất Na tăng 5,85 gam. Trộn m gam Y với CaO rồi nung rét (không xuất hiện oxi), chiếm được 2,016 lít khí (đktc) một hidrocacbon duy nhất. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cân nặng của este đối chọi chức gồm trong X là:


A.

Bạn đang xem: Xà phòng hóa hoàn toàn m gam một este

5 gam


B. 4 gam


C. 4,4 gam


D. 5,1 gam


Câu 3:


Xà phòng hóa trọn vẹn 0,1 mol một este E solo chức, mạch hở bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm) rồi triển khai chưng cất thành phầm thu được 26,12 gam hóa học lỏng với 12,88 gam hóa học rắn khan Y. Nung chất rắn Y vào bình bí mật với lượng oxi vừa đủ, sau khi các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được khí CO2, khá nước cùng 8,97 gam một muối hạt duy nhất.

1. Cho các phát biểu liên quan tới bài bác toán:

2. Thể tích CO2 (ở đktc) thu được 5,264 lít.

3. Tổng số nguyên tử C, H, O gồm trong một phân tử E là 21.

4. Este E tạo bởi ancol có phân tử khối là 74.

5. Este E có tác dụng tham gia làm phản ứng tráng bạc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là:


A. 4


B. 3


C. 1


D. 2


Câu 4:


Đun nóng tất cả hổn hợp X tất cả 2 este no, đơn chức vói NaOH chiếm được 7,36 gam tất cả hổn hợp 2 muối cùng 3,76 gam hỗn hợp 2 ancol. Lấy hỗn hợp muối lấy đốt cháy trả toàn, thu toàn bộ sản phẩm khí với hơi cho hấp thụ không còn vào dung dịch nước vôi trong dư, khối lượng dung dịch bớt 3,42 gam. Trọng lượng của X là


A. 7,84 gam.


B. 7,70 gam.


C.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Thủ Tục Trực Tuyến Vietjet Air, Làm Thủ Tục Trên Điện Thoại Nhanh

7,12 gam.


D. 7,52 gam.


Câu 5:


Hỗn đúng theo X bao gồm 2 este no, solo chức mạch hở. đến 0,25 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun cho nóng thu được 21,6 gam Ag. Khía cạnh khác, đến 14,08 gam X tác dụng với dung dịch NaOH hoàn toản thu được hỗn hợp 2 muối của 2 axit cacboxylic đồng đẳng tiếp nối và 8,256 gam tất cả hổn hợp hai ancol no, đơn chức mạch hở, đồng đẳng kế tiếp. Yếu tắc phần trăm cân nặng của 2 este là:


A. 50% và 50%


B.30% và70%


C.40% và60%


D.80% và20%


Câu 6:


Thủy phân trọn vẹn hỗn phù hợp X có 2 este mạch hở trong dung dịch NaOH đun nóng, sau làm phản ứng nhận được m gam muối bột natri axetat cùng 10,8 gam các thành phần hỗn hợp Y bao gồm 2 ancol no, mạch hở gồm cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy trọn vẹn 10,8 gam tất cả hổn hợp Y chiếm được 8,96 lít khí CO2 (đktc) với 10,8 gam H2O. Quý giá của m là


A. 24,6


B. 20,5


C. 16,4


D.32,8


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại 1art.vn


*

liên kết
tin tức 1art.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


1art.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


1art.vn

Bằng cách đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Viết Về An Toàn Giao Thông, 3 Mẫu Viết Đoạn Văn Về An Toàn Giao Thông


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email các bạn đăng ký để đưa lại password
đem lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


1art.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
1art.vn