X là hỗn hợp gồm h2 và hơi của hai andehit

     

Câu 374015: X là lếu hợp tất cả H2 với hơi của hai anđehit (no, solo chức, mạch hở, phân tử đều phải sở hữu số nguyên tử C bé dại hơn 4), có tỉ khối so với heli là 4,7. Đun lạnh 2 mol X (xúc tác Ni), được các thành phần hỗn hợp Y gồm tỉ khối so với heli là 9,4. Thu lấy toàn cục các ancol vào Y rồi cho công dụng với na dư thu được V lít khí H2 (đktc). Giá chỉ trị lớn nhất của V là:

A.

Bạn đang xem: X là hỗn hợp gồm h2 và hơi của hai andehit

22,4

B. 5,6

C. 11,2

D.

Xem thêm: Top 2 Nhà Xe Chất Lượng Cao Từ Bến Xe Mỹ Đình Đi Bến Xe Miền Đông

13,44


Gọi phương pháp của 2 anđehit no, đối chọi chức, mạch hở là RCHO với R là cội hiđrocacbon no.

Từ dX/He suy ra MX → mX

Theo định luật pháp bảo toàn cân nặng ta bao gồm mX = mY

Mà số mol giảm chính là số mol của H2 bội phản ứng: nH2 bội nghịch ứng = nRCHO = nRCH2OH

Phương trình: RCHO + H2 → RCH2OH

RCH2OH + mãng cầu → RCH2ONa + ½ H2

Số mol khí H2 thoát ra nH2 = ½ nRCH2OH

Từ kia tính giá tốt trị lớn nhất của V.

Xem thêm: Bài Văn Thuyết Minh Về Cây Dừa Lớp 9, 4 Ngắn Gọn Hay Nhất


Giải chi tiết:

Gọi bí quyết của 2 anđehit no, 1-1 chức, mạch hở là RCHO cùng với R là nơi bắt đầu hiđrocacbon no.

Ta có: dX/He = 4,7 suy ra MX = 4,7.4 = 18,8 (g/mol) → mX = 18,8.2 = 37,6 (gam)

Theo định công cụ bảo toàn trọng lượng ta gồm mX = mY = 37,6 gam

→ nY = 37,6 : 37,6 = 1 mol

Mà số mol giảm đó là số mol của H2 bội nghịch ứng: nH2 phản bội ứng = nRCHO = nRCH2OH = 1 mol

Phương trình: RCHO + H2 → RCH2OH

RCH2OH + na → RCH2ONa + ½ H2

Số mol khí H2 bay ra nH2 = ½ nRCH2OH = 0,5 mol

Vậy VH2 = 0,5.22,4 = 11,2 (lít)

Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát