Writing Unit 11 Lớp 12

     

Phần writing reviews cách thu xếp ý và viết một quãng văn chủ đề Books (Sách). Bài viết dưới đây cung ứng các từ vựng và cấu tạo cần chú ý cũng như phía dẫn cách giải bài bác tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong câu hỏi học tập tiếng Anh trên lớp tương tự như trong những bài kiểm tra.


*

Writing a book report(Viết báo cáo về một cuốn sách)

Task 1.Below are questions you have lớn answer when writing a report on a book, but they are jumbled. Work with a partner. Put the questions in the correct order.

Bạn đang xem: Writing unit 11 lớp 12

(Dưới đấy là các câu hỏi bạn phải vấn đáp khi viết báo cáo về một cuốn sách, nhưng mà chúng đã trở nên sắp lộn xộn. Thao tác làm việc với các bạn học. Đặt các câu hỏi dưới các đầu đề đúng.)

HEADINGS

General introduction(Giới thiệu chung)

7. What is the title of the book? (Nhan đề của quyể sách là gì?)4. Who is the author? (Tác mang là ai?)9. What type of book is it? (Thể loại gì?)

Summary of the book"s content(Tóm tắt mục lục)

2. Where is the book set? (Quyển sách được viết sinh sống đâu?)5. What is the main theme of the story? (Chủ đề bao gồm của mẩu chuyện là gì?)6. Who are the main characters? (Ai là nhân đồ vật chính?)8. What is the plot of the story? (Cốt truyện là gì?)

Conclusion(Kết luận)

1. What was your opinion of the book? (Ý kiến của khách hàng về cuốn sách là gì?)3. Would you recommend the book? (Bạn có muốn giới thiệu nó cho ai không?)

Task 2.Work in pairs.Ask & answer the above questions about a book you have just read.(Làm câu hỏi theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi trên về quyển sách bạn vừa đọc.)

A:Have you read a book lately?B:Oh, yes.A:What"s the title of the book?B:"The Sea Wolf".A:Who"s the author?B:Jack London.A:What type of book is it?B:A novel on love & violence.A:Where is the book set?B:On a pirate"s ship on the Pacific Ocean.A:What"s the main theme of the book?B:Cruelty, Strength và Love.A:What are the main characters?B:Wolf Larsen, a cruel captain, Van Weyden and Maud Brewster.A:What"s your opinion on the book?B:It"s an interesting book.

Dịch:

A: vừa mới đây bạn có đọc sách không?B: Ồ, gồm chứ.A: Nhan đề quyển sách là gì?B: "The Sea Wolf".A: người sáng tác là ai?B: Jack London.A: Quyển sách trực thuộc thể các loại gì?B: Một quyển sách về tình yêu và bạo lực.A: chủ đề chính của quyển sách là gì?B: Sự độc ác, sức mạnh và tình yêu.A: Ai là nhân thứ chính?B: Wolf Larsen, một thuyền trưởng độc ác, Van Weyden and Maud Brewster.A: Ý kiến của khách hàng về cuốn sách là gì?B: Đó là quyển sách hay.

Xem thêm: Dòng Điện Xoay Chiều Trong Đoạn Mạch Chỉ Có Điện Trở Thuần Có Giá

Task 3.Write a report on the book you have read recently based on the results of Tasks 1 and 2.(Viết bạn dạng báo cáo về cuốn sách em bắt đầu đọc cách đây không lâu dựa vào công dụng của bài xích tập 1 và 2.)

Recently I"ve read a book "The Sea Wolf" by Jack London. It"s a novel. The story is phối on a sealer owned by a cruel và strong captain. Wolf Larsen went with two other characters, Van Weyden, a literature reseacher and a woman writer Maud Brewster. Through the whole story, it can be said the true love và charity can defeat the cruelty. In a word, the true love always wins. This book is a very interesting novel which evokes in our depth a human feeling about the strength of love.

Xem thêm: Support For Ht - Loa Thanh Soundbar Sony 2

Dịch:

Gần đây tôi tất cả đọc quyển sách ""The Sea Wolf" được viét bởi Jack London. Đó là một cuốn đái thuyết. Câu chuện được dựng lên một người săn hải cẩu là nô lệ của một thuyền trưởng mạnh bạo và độc ác. Wolf Larsen cùng rất 2 nhân đồ vật khác là Van Weyden, một chuyên viên văn học cùng một người sáng tác nữ - Maud Brewster. Qua cục bộ câu chuyện, nói theo một cách khác rằng tình yêu thương tâm thành và tấm lòng khoan dung có thể đánh bại cái gian ác. Cầm lại, tình thương chân thành luôn luôn thắng. Cuốn sách này là một trong những tiểu thuyết tuyệt , nó gợi lên từ vào sâu thẳm con bạn về sức mạnh của tình yêu.