Well-qualified là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Well-qualified là gì

*
*
*

qualified
*

qualified tính từ đủ tư cách, đủ khả năng; đầy đủ điều kiện hạn chế, dè dặtbị hạn chếcó điều kiệnqualified acceptance: đồng ý có điều kiệnqualified acceptance: thừa nhận trả bao gồm điều kiệnqualified agreement: hiệp định bao gồm điều kiệnqualified approval: phê chuẩn chỉnh có điều kiệnqualified certificate: giấy chứng nhận có điều kiệncó hạn chếcó tư cáchđủ điều kiện cần thiếtđủ năng lực chuyên mônđủ tư cáchqualified block positioner: người có đủ tư cách giao thương mua bán từng cân nặng lớn bệnh khoánqualified persons: người dân có đủ bốn cáchhợp cáchqualified accountancy: kế toán tài chính viên có bởi cấp, vừa lòng cáchqualified certificate: giấy chứng nhận hợp cáchqualified certificate: giấy triệu chứng hợp cáchqualified products: sản phẩm hợp cáchqualified acceptancechấp thừa nhận bảo lưuqualified acceptancechấp dìm bảo lưu giữ (một hối phiếu)qualified acceptancechấp nhận gồm bảo lưuqualified acceptancechấp nhận bao gồm đủ tiêu chuẩnqualified accountantcác bảng kết toán không nên sótqualified accountscác bảng kết toán bị phê chúqualified audit reportbáo cáo kiểm toán có phê chúqualified circulationsố lượng gây ra hạn chếqualified endorsementbối thự có tiêu chuẩn chỉnh hạn địnhqualified endorsementký hậu bao gồm bảo lưuqualified majorityđa số tương đốiqualified opinionsự review có bảo lưuqualified opinioný kiến chấp nhận toàn bộqualified opinioný loài kiến theo tiêu chuẩnqualified ownership. Quyền sở hữu bao gồm tính hạn chếqualified personsngười có đủ thẩm quyềnqualified plan or trustkế hoạch tốt sự ủy thác có bảo lưuqualified plan or trustkế hoạch tuyệt ủy thác theo tiêu chuẩnqualified propertyquyền tải không giỏi đối

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): qualification, disqualification, qualifier, qualify, disqualify, qualified, unqualified


*

*Xem thêm: Quá Trình Đông Máu Diễn Ra Như Thế Nào, Sinh Lý Quá Trình Đông Máu

*

qualified

Từ điển Collocation

qualified adj.

1 having completed a course of study

VERBS be | become, get

ADV. highly, well The teaching staff are all highly qualified. | fully, properly a fully qualified electrician | newly, recently newly qualified doctors | appropriately, duly, suitably Applications are invited from suitably qualified individuals. | sufficiently | legally, medically, professionally She is a professionally qualified social worker.

PREP. as She is now qualified as a teacher.

2 having the skill needed to do sth

VERBS be, feel Elaine did not feel qualified to lớn comment.

ADV. eminently, ideally, well My father was well qualified khổng lồ act the part of a head teacher.

3 limited in some way

VERBS be

ADV. heavily The proposals received heavily qualified approval.

Từ điển WordNet


adj.

meeting the proper standards and requirements và training for an office or position or task

many qualified applicants for the job

limited or restricted; not absolute

gave only qualified approval

legally qualified

a competent witness


v.

pronounce fit or able

She was qualified to run the marathon

They nurses were qualified khổng lồ administer the injections
Xem thêm: Cách Kiểm Tra, Tra Cứu Biển Số Xe Máy, Ô Tô Online Đơn Giản, Hướng Dẫn Tra Cứu Biển Số Ô Tô, Xe Máy

English Synonym & Antonym Dictionary

syn.: able capable competent efficient eligible fit suitedqualifies|qualified|qualifyingsyn.: characterise characterize condition dispose measure up modify restrict specify stipulate