Viết Về Sở Thích Của Bạn Bằng Tiếng Anh

     

Viết Về sở trường Bằng giờ Anh ngăn nắp ❤️️ 18 chủng loại Hay ✅ share Tuyển Tập Những nội dung bài viết Ngắn Hay chọn Lọc giúp cho bạn Đọc Học giỏi Ngoại Ngữ.


Cách Viết Đoạn Văn Viết Về sở thích Bằng giờ Anh

Chi tiết bí quyết viết đoạn văn viết về sở trường bằng giờ đồng hồ Anh dưới đây với những thắc mắc gợi ý và cách vấn đáp về công ty đề sở thích của bạn dạng thân để giúp đỡ các em học sinh thực hiện giỏi bài bình chọn viết của mình.

1. Bí quyết đặt câu hỏi về sở thích:

What is your hobby?When did you start it?How vì you enjoy it?/ What vì you think about it?/ How vì chưng you feel about it?/ How vày you like it?Why vì chưng you like/enjoy it?How long do you think you will continue with your hobby?What vị you like doing?What sort of hobbies bởi vì you have?What bởi you get up to in your không tính tiền time?

2. Cách gợi nhắc câu trả lời về sở thích:


My hobby is… (walking, reading book, shopping, playing games, cooking…)I started when …(I was young/ I was a child/ I was ten years old…)Firtly, I …, then I …I spend + (số đếm) + hours on itBecause I can learn about many things in…, it make me feel relaxedI would never stop…, I don’t know…In my free time I…I relax by (watching TVI’m interested in…I enjoy…I’m keen on…

Hướng Dẫn Viết Về sở trường Bằng giờ đồng hồ Anh

Tham khảo gần như hướng dẫn viết về sở trường bằng giờ Anh cụ thể trong clip dưới trên đây để rèn luyện cho mình cách viết xuất xắc nhất.


1art.vn khuyến mãi bạn