Đơn xin gia nhập đội tình nguyện

     

Xin hỏi về mẫu đơn xin gia nhập Đội tình nguyện và thủ tục thành lập Đội tự nguyện được quy định như thế nào? - Trọng Hưng (Cần Thơ)


*
Mục lục bài bác viết

Mẫu 1-1 xin kéo Đội tình nguyện

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT lời giải như sau:

1. Đội tự nguyện là gì?

Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC thì Đội tình nguyện là 1 trong những tổ chức tự nguyện gồm những người tham gia công tác phòng, phòng tệ nạn làng mạc hội tại xã, phường, thị trấn;

Được thành lập, tổ chức triển khai và vận động theo chính sách tại Thông tư liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC và những văn bản quy phạm pháp luật khác bao gồm liên quan.

Bạn đang xem: đơn xin gia nhập đội tình nguyện

Theo Điều 1 Thông tư liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC thì Đội tự nguyện là tên thường gọi tắt của Đội công tác làm việc xã hội tình nguyện trên xã, phường, thị trấn.

2. Tiêu chuẩn đối với member Đội tình nguyện

Tiêu chuẩn đối với member Đội tình nguyện theo Điều 4 Thông bốn liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC như sau:

- tín đồ từ đầy đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên, bảo vệ sức khoẻ, có đủ năng lượng hành vi dân sự theo khí cụ của pháp luật. Có thời gian cư trú tại xã, phường, thị trấn từ 06 (sáu) tháng trở lên hoặc đang thao tác trong những cơ quan, tổ chức có trụ sở đóng trên địa bàn cấp xã địa điểm Đội tình nguyện hoạt động (không bao gồm công chức).

- trường đoản cú nguyện tham gia Đội tình nguyện.

3. Mẫu solo xin gia nhập Đội tình nguyện

Mẫu đối kháng xin tham gia Đội tình nguyện hoàn toàn có thể tham khảo theo mẫu sau:

*
Mẫu solo xin gia nhập Đội tình nguyện

4. Thủ tục thành lập và hoạt động Đội tình nguyện

Thủ tục ra đời Đội tự nguyện theo Điều 7 Thông tứ liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC như sau:

- căn cứ vào tình hình, yêu cầu thực tế của công tác làm việc phòng, kháng tệ nạn thôn hội tại xã, phường, thị trấn, Ủy ban quần chúng. # xã, phường, thị xã (sau đây hotline tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) lập hồ sơ đề nghị thành lập Đội tự nguyện theo lý lẽ tại khoản 3 Điều 7 Thông bốn liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC giữ hộ trực tiếp hoặc qua bưu điện về chống Lao hễ - yêu mến binh với Xã hội cấp cho huyện.

- trong thời hạn 10 (mười) ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày tiếp nhận, phòng Lao rượu cồn - yêu mến binh cùng Xã hội cẩn thận hồ sơ trình chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho huyện ra Quyết định thành lập Đội tình nguyện.

Trường đúng theo không được thành lập, chống Lao rượu cồn - mến binh với Xã hội phải có văn bạn dạng nêu rõ vì sao gửi quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp xã.

- hồ sơ (01 bộ) đề nghị thành lập Đội tình nguyện gồm:

+ Tờ trình đề nghị thành lập và hoạt động Đội tình nguyện của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, ngôn từ nêu rõ sự quan trọng của việc thành lập và hoạt động Đội tình nguyện, con số và cơ cấu thành viên của Đội tình nguyện.

+ Dự thảo Quy chế buổi giao lưu của Đội tình nguyện.

5. Giấy tờ thủ tục giải thể Đội tình nguyện

Thủ tục giải thể Đội tự nguyện theo Điều 8 Thông tứ liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC như sau:

- Đội tự nguyện giải thể trong các trường hòa hợp sau đây:

+ Theo kiến nghị của quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho xã;

+ có sự vi phi pháp luật rất lớn trong việc quản lý, tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của Đội tình nguyện.

Xem thêm: Chiến Thắng Bạch Đằng Năm 938 Lớp 6, Ngô Quyền Và Chiến Thắng Bạch Đằng Năm 938

Có 2/3 (hai phần ba) số thành viên của Đội tự nguyện vi bất hợp pháp luật bị xử lý phạm luật hành chính, bị truy vấn cứu nhiệm vụ hình sự hoặc buổi giao lưu của Đội không nên với chức năng, trách nhiệm được phương pháp tại Điều 10 Thông tứ liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC.

- trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, tính từ lúc ngày nhấn được báo cáo có sự vi bất hợp pháp luật của member Đội tình nguyện, Trưởng phòng Lao cồn - mến binh và Xã hội có trọng trách xem xét đề nghị giải thể của quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho xã theo quy định;

Hoặc kiểm tra, reviews mức độ vi phạm luật theo chính sách làm văn phiên bản (01 bộ) trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- trong thời hạn 05 (năm) ngày làm cho việc, kể từ ngày nhận thấy văn bản của Trưởng chống Lao động - yêu đương binh và Xã hội, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện ra ra quyết định giải thể Đội tình nguyện.

6. Thẩm quyền thành lập, giải thể Đội tình nguyện

Thẩm quyền thành lập, giải thể Đội tự nguyện theo Điều 6 Thông bốn liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC như sau:

Chủ tịch Ủy ban dân chúng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giấc (sau đây hotline tắt là Ủy ban nhân dân cấp cho huyện) đưa ra quyết định thành lập, giải thể Đội tình nguyện.

7. Chức năng, trách nhiệm của Đội tình nguyện

Chức năng, trọng trách của Đội tự nguyện theo Điều 10 Thông tứ liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC như sau:

- Đội tình nguyện cung cấp Ủy ban nhân dân cung cấp xã triển khai nhiệm vụ phòng, kháng tệ nạn buôn bản hội bên trên địa bàn; vận động theo quy chế được quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

- Nhiệm vụ ví dụ của Đội tình nguyện:

+ tổ chức triển khai các chuyển động thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm, bớt lây truyền nhiễm và tai hại của HIV/AIDS, cung cấp nạn nhân bị giao thương mua bán tại cộng đồng;

+ gia nhập quản lý, tứ vấn, giáo dục, cảm hóa, vận động, hỗ trợ người nghiện ma tuý cai nghiện; người bán dâm hoàn lương, nạn nhân bị giao thương mua bán hòa nhập cộng đồng;

+ vạc hiện các hành vi vi bất hợp pháp luật về phòng, phòng tệ nàn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người để báo cho những cơ quan tác dụng xử lý với có phương án ngăn chặn hành vi vi phạm;

+ Tham gia triển khai các chương trình kinh tế tài chính - làng hội trên địa bàn như xóa đói sút nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, đồng đẳng giới, giảm kỳ thị và riêng biệt đối xử, tiếp cận những dịch vụ y tế, buôn bản hội, trợ giúp người nghiện ma túy sau cai nghiện, người bán dâm trả lương, nàn nhân bị mua bán trở về bình ổn đời sống, hòa nhập cộng đồng;

+ Tham gia triển khai lồng ghép công tác làm việc phòng, kháng tệ nạn làng mạc hội với cuộc vận tải “Toàn dân liên hiệp xây dựng đời sống văn hóa truyền thống ở khu dân cư”, desgin xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn thôn hội và các phong trào khác bên trên địa bàn.

8. Chính sách hỗ trợ đối với thành viên của Đội tình nguyện

Chính sách cung cấp đối với member của Đội tự nguyện theo Điều 11 Thông bốn liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC như sau:

- căn cứ vào thực trạng và điều kiện cụ thể của địa phương, member của Đội tình nguyện thừa hưởng các chính sách hỗ trợ sau:

+ tham gia các khóa tập huấn, đào tạo và huấn luyện bồi dưỡng kiến thức, hội nghị, hội thảo, tham quan học tập, diễn bọn chia sẻ kinh nghiệm tay nghề về phòng kháng HIV/AIDS, phòng phòng tệ nàn ma tuý, mại dâm, phòng chống giao thương mua bán người do những cấp, các ngành tổ chức;

+ Tham gia những chương trình, dự án tiến hành trên địa phận liên quan đến nhiệm vụ.

- thành viên của Đội tình nguyện bị tai nạn đáng tiếc khi làm nhiệm vụ dẫn đến thiệt sợ về sức khỏe thì được hỗ trợ về chi phí y tế cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe và tác dụng bị mất hoặc giảm sút như sau:

+ Trường đúng theo thành viên của Đội tình nguyện bị tai nạn ngoài ý muốn có tham gia bảo hiểm y tế được Quỹ bảo đảm y tế thanh toán giao dịch theo phương tiện của Luật bảo đảm y tế và những văn bản hướng dẫn thi hành;

+ Trường vừa lòng thành viên của Đội tự nguyện bị tai nạn không tham gia bảo đảm y tế: kinh phí hỗ trợ giá thành y tế cho việc cứu chữa, phục hồi tính năng bị mất hoặc bớt sút so với người gia nhập Đội tự nguyện bị tai nạn do túi tiền nhà nước bảo đảm trong dự toán chi liên tục của giá thành cấp xã.

- thành viên của Đội tình nguyện trường hợp bị mến hoặc quyết tử thuộc trong những trường hợp phương pháp tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì được thừa nhận là yêu thương binh hoặc liệt sĩ.

Xem thêm: Cách Vẽ Đường Tròn Nội Tiếp Tam Giác Là Gì? Cách Xác Định Và Bài Tập Ví Dụ

- thành viên của Đội tình nguyện tham gia hoạt động trong Đội liên tục từ 03 (ba) năm trở lên, trong số đó có ít nhất 01 (một) năm được cấp thủ tục khen hoặc bởi khen của các ban, ngành, đoàn thể hoặc cơ quan ban ngành thì:

Được ưu tiên học tập nghề, vay vốn ngân hàng sản xuất, kinh doanh từ các chương trình, đề án, dự án công trình dạy nghề hoặc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.