Vì sao giới cầm quyền nhật bản tiến hành chiến tranh xâm lược bành trướng ra bên ngoài

     

Cuộc tranh đấu chống phát xít của nhân dân Nhật phiên bản diễn ra như thế nào?

Em tất cả nhận xét gì về nước Nhật trong số những năm 1918 – 1929?

Kinh tế Nhật bạn dạng phát triển như thế nào sau Chiến tranh quả đât thứ nhất?

Trình bày kế hoạch xâm lược của Nhật Bản.

Vì sao giới nắm quyền trên Nhật phiên bản lại thực hiện chiến tranh xâm lấn bành trướng ra bên ngoài?


*