Trung binh cong cua hai phân sô bang 5/12

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trung bình cùng của hai phân số là (frac512).Phân số trước tiên hơn phân số vật dụng hai (frac16). Kiếm tìm phân số sản phẩm công nghệ nhất.

Bạn đang xem: Trung binh cong cua hai phân sô bang 5/12


*

Tổng của nhị phân số là :

(frac512.2=frac1012)

Số bé là :

(left(frac1012-frac16 ight):2=frac13)

Số lớn là :

(left(frac1012+frac16 ight):2=frac12)

Đ/S: 


*

Tổng của hai phân số kia là:

(frac512.2=frac56)

Phân số trước tiên là:

(left(frac56+frac16 ight):2)(=frac12)

Đáp số: (frac12)


Tổng của nhì số là :

(frac512 imes2=frac56)

Phân số thứ nhất là :

(left(frac56+frac16 ight):2=frac12)

Phân số vật dụng hai là :

(frac56-frac12=frac13)

Đáp số : số trước tiên : (frac12)

số sản phẩm hai : (frac13)


Trung bình cộng của 2 phân số là :

5/12 * 2 = 5/6

Phân số đầu tiên là :

( 5/6 + 1/6 ) : 2 = 1/2

Đ/S : 1/2


Tổng của 2 phân số là :

5/12 : 2 = 10/12 

Số nhỏ nhắn là :

( 10/12 - 1/6 ) : 2 = 1/3

Số béo là :

 ( 10/12 + 1/6 ) : 2 = 1/2


Tong 2 phan so: 5/12.2=10/12

So be:<10/12-1/6>.2=1/3

So lon:<10/12+1/6>:2=1/2

Dap so:SB:1/3

SL:1/2

Chuc ban hoc gioi nhoa


Tổng của 2 phân số là:

(frac512)x (2)(=)(frac1012)

Số bé bỏng là:

((frac1012)(-)(frac16))(:)(2)(=)(frac13)

Số lớn là:

(frac13)(+)(frac16)(=)(frac12)

Đáp số:(frac12)

ae cỗ vũ nha .bị âm rùi


Trung bình cùng của hai phân số bởi 2 (frac45),phân số thứ hai rộng phân số trước tiên là 1 (frac34). Tìm phân số thiết bị hai. 


Trung bình cộng của hai phân số bởi 2(frac45),phân số sản phẩm công nghệ hai hơn phân số đầu tiên là 1(frac34). Tìm kiếm phân số đồ vật hai. 


Trung bình cộng của bố phân số bằng (frac3190). Ví như tăng phân số thứ hai lên gấp đôi lần thì trung bình cùng của chúng bằng (frac2345). Biết phân số thứ hai rộng phân số thứ ba là (frac215). Kiếm tìm phân số vật dụng nhất.


Bài 1: Từ những số 0, 3, 2 lập được từng nào số bao gồm 3 chữ số khác nhau ?

Bài 2: trên 1 đoạn đường 1km, bạn ta trồng cây 2 bên đường, biện pháp 20m trồng 1 cây( ở nhì đầu đường là đèn cao áp). Hỏi đoạn đường đó bao gồm bao nhiêu cây ?

Bài 3: Trung bình cộng của 2 phân số bằng (frac57). Nếu vội phân số trước tiên lên 2 lần thì trung bình cùng của chúng bằng (frac34). Kiếm tìm phân số thứ nhất.

Bài 4: Trung bình cùng 3 số bởi 150. Trong số ấy số đầu tiên hơn số vật dụng hai 15 đơn vị chức năng và yếu số thứ ba 12 đơn vị. Kiếm tìm số sản phẩm công nghệ ba.

Xem thêm: Ảnh Chế Bài Thơ Bếp Lửa Chế Bài Thơ Bếp Lửa, Ảnh Chế Bài Thơ Bếp Lửa

Bài 5: Trung bình cùng của 2 phân số bằng (frac149). Nếu tăng phân số thứ hai cấp 4 lần thì trung bình cộng của bọn chúng bằng (frac9118). Search phân số thiết bị nhất.

Bài 6: mức độ vừa phải cộng tía số bằng 180. Số trước tiên gấp rưỡi số lắp thêm hai cùng bằng (frac35) số vật dụng ba. Tra cứu số sản phẩm công nghệ nhất.

Xem thêm: Củ Nghệ Độc Chữa Đau Dạ Dày, Bài Thuốc Từ Ít Người Biết Đến

Bài 7: Trung bình cùng của tử số và mẫu mã số của một phân số bởi 16. Nếu cấp tử số lên 3 lần thì phân số đó bởi 1. Kiếm tìm phân số đang cho.

Bài 8: trong hộp có số bi màu sắc vàng nhiều gấp 4 lần số bi color đỏ. Biết số bi màu vàng nhiều hơn số bi màu đỏ là 75 viên. Hỏi trong hộp có toàn bộ bao nhiêu viên bi ?