Trộn Dung Dịch Chứa A Mol Alcl3

     

Câu 422447: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 cùng với dung dịch đựng b mol NaOH. Để chiếm được kết tủa thì cần có tỉ lệ

A.

Bạn đang xem: Trộn dung dịch chứa a mol alcl3

a : b B. a : b ≥ 1 :3

C.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đổi Đuôi Avi Sang Mp4 Online For Free, Hướng Dẫn Đổi Đuôi Avi Sang Mp4

a : b = 1:4 

D.

Xem thêm: Nhóm Tuổi Tứ Hành Xung Thìn Tuất Sửu Mùi Tứ Hành Xung Tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi

a : b > 1:4


Al3+ + 3OH- → Al(OH)3  (1)

Al3+ + 4OH-→ AlO2- + H2O (2)

quan giáp tỉ lệ T = (fracn_OH^ - n_Al^3 + ) từ đó rút ra giải đáp đúng


Giải chi tiết:

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3  (1)

Al3+ + 4OH-→ AlO2- + H2O (2)

⟹ để thu được kết tủa thì: (3 3+ phản nghịch ứng với ion OH- hoàn toàn có thể xảy ra các phản ứng: Al3+ + 3OH- → Al(OH)3  (1)

Nếu lượng OH- dư thì OH- phối hợp kết tủa: Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O

Để sau bội nghịch ứng nhận được kết tủa thì:

- Chỉ xảy ra quy trình (1) có nghĩa là 3a ≥ b xuất xắc a : b ≥ 1:3 (*)

- xảy ra đồng thời quá trình (1); (2) với lượng OH- dư 3 tạo thành

 hay a > b - 3a → 4a > b → a : b > 1: 4 (**).

Từ (*) và (**) suy ra a : b > 1: 4


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát