Trang trí khăn đặt lọ hoa

     
*

*

*


Cho tam giác ABC, vẽ tam giác vuông cân ABD cân tại B,A với D ở nhì nửa phương diện phẳng đối nhau bờ là mặt đường thẳng BC. Vẽ tam giác vuông cân nặng CBG cân nặng tại B,G và A ở thuộc nửa phương diện phẳng bờ là con đường thẳng BC. Chứng minh rằng GA vuông góc vớ DCGIÚP MK ĐI, MẤY BẠN CÓP Y CÁI ĐỀ NÀY TRA GOOGLE RỒI LĂN CHUỘT XUỐNG TỚI CHỖ HÌNH HỌC 9-CHỨNG MINH-DIỄN ĐÀN HỌC MÃI.... GÌ ĐÓ NỮA RỒI PASTE CÂU TRẢ LỜI DÙM MÌNH, MÁY TÌNH MÌNH VÀO TRANG HOC MAI KO ĐC, AI TRẢ LỜI ĐC MÌNH lượt thích 3 CÁI MỖI NGÀY

Cho tam giác ABC, vẽ tam giác vuông cân nặng ABD cân nặng tại B,A cùng D ở nhì nửa mặt phẳng đối nhau bờ là con đường thẳng BC. Vẽ tam giác vuông cân nặng CBG cân tại B,G và A ở thuộc nửa phương diện phẳng bờ là mặt đường thẳng BC. Chứng minh rằng GA vuông góc vớ DC

GIÚP MK ĐI, MẤY BẠN CÓP Y CÁI ĐỀ NÀY TRA GOOGLE RỒI LĂN CHUỘT XUỐNG TỚI CHỖ HÌNH HỌC 9-CHỨNG MINH-DIỄN ĐÀN HỌC MÃI.... GÌ ĐÓ NỮA RỒI PASTE CÂU TRẢ LỜI DÙM MÌNH, MÁY TÌNH MÌNH VÀO TRANG HOC MAI KO ĐC, AI TRẢ LỜI ĐC MÌNH like 3 CÁI MỖI NGÀY


Em hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng.Bảng sau trình bày thủ tục về mẫu vẽ trang trí ở mặt trái. Mặc dù thủ tục không được rõ mất hai chỗ, kí hiệu bởi vì dấu chấm. Giải pháp nào dưới đây trả lời đúng phần lớn chỗ mờ đó tương ứng là gì? A. Setpensize, repeat 3. B. Setpencolor, repeat 3 C. Setpensize, repeat 6. D. Setpc, setfc.

Bạn đang xem: Trang trí khăn đặt lọ hoa


Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Bảng sau trình bày thủ tục về hình mẫu vẽ trang trí ở bên trái. Mặc dù thủ tục bị mờ mất nhị chỗ, kí hiệu bởi dấu chấm. Cách thực hiện nào sau đây trả lời đúng đông đảo chỗ mờ đó tương ứng là gì?

*

A. Setpensize, repeat 3.

B. Setpencolor, repeat 3

C. Setpensize, repeat 6.

D. Setpc, setfc.

Xem thêm: Mẹo Săn Vé Máy Bay Giá Rẻ Ai Cũng Làm Được, Hướng Dẫn Săn Vé Máy Bay Giá Rẻ


Bảng sau trình bày thủ tục về mẫu vẽ trag trí ở bên trái. Mặc dù thủ tục bị mờ mất nhì chỗ, kí hiệu vị dấu chấm. Giải pháp nào tiếp sau đây trả lời đúng hồ hết chỗ mờ đó khớp ứng là gì? A. Setpensize, repeat 4. B. Setpencolor, repeat 3. C. Setpensize, repeat 6. D. Setpc, setfc.

Bảng sau trình bày thủ tục về hình vẽ trag trí ở bên trái. Tuy nhiên thủ tục không được rõ mất hai chỗ, kí hiệu bởi dấu chấm. Cách thực hiện nào dưới đây trả lời đúng số đông chỗ mờ đó tương xứng là gì?

*

A. Setpensize, repeat 4.

B. Setpencolor, repeat 3.

C. Setpensize, repeat 6.

Xem thêm: Mã Bưu Điện Tỉnh Thái Bình Mới Nhất 2022, Mã Bưu Điện Thái Bình Mới Nhất 2022

D. Setpc, setfc.


Viết tiếp vào vị trí chấm sẽ được câu vấn đáp đúng :Cho hình tứ giác ABCD, hình vuông MNPQ cùng hình chữ nhật EGHK như hình vẽ. Hỏi hình nào bao gồm chu vi mập nhất trong những hình này ?Hình tất cả chu vi lớn nhất là ………………………

Viết tiếp vào vị trí chấm sẽ được câu vấn đáp đúng :

Cho hình tứ giác ABCD, hình vuông vắn MNPQ cùng hình chữ nhật EGHK như hình vẽ. Hỏi hình nào gồm chu vi lớn nhất trong các hình này ?