Toán Lớp 6 Bài 8

     

Hướng dẫn giải bài xích 8: quan hệ phân chia hết và tính chất trang 29 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa ở trong bộ sách "Kết nối trí thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình thay đổi của cỗ giáo dục. Hi vọng, với biện pháp hướng dẫn rõ ràng và giải cụ thể học sinh vẫn nắm bài xích học tốt hơn.


Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 8


Xem thêm: Tỉ Khối Hơi Là Gì ? Công Thức Và Cách Tính Tỉ Khối Của Chất Khí, Hỗn Hợp KhíXem thêm: Các Món Làm Từ Nôi Chiên Không Dầu Đơn Giản, Dễ Làm, Please Wait


1. Quan liêu hệ phân chia hết

Hoạt hễ 1: Trang 31 toán 6 tập 1 sgk kết nối học thức và cuộc sống

Giải:

Tập hợp những ước của 12 là A = 1; 2; 3; 4; 6; 12

Hoạt hễ 2: Trang 31 toán 6 tập 1 sgk kết nối học thức và cuộc sống

Giải:

Tập hợp những bội của 8 nhỏ dại hơn 80 là B = 0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; 72

Luyện tập 1: Trang 31 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Tất cả các ước của trăng tròn là: 1; 2; 4; 5; 10; 20

Tất cả các bội nhỏ tuổi hơn 50 của 4 là: 0; 4; 8; 12; 16; trăng tròn ;24; 28; 32; 36; 40; 44; 48

2. Tính chất chia hết của một tổng

Hoạt hễ 3: Trang 31 toán 6 tập 1 sgk kết nối học thức và cuộc sống

Giải:

Hai số phân chia hết đến 5 là 5 cùng 20

Tổng của chúng là: 5 + 20 = 25 phân tách hết cho 5

Hoạt động 4: Trang 31 toán 6 tập 1 sgk kết nối trí thức và cuộc sống

Giải:

Ba số phân tách hết cho 7 là: 7 ; 21; 70

Tổng của chúng là: 7 + 21 + 70 = 98 chia hết mang lại 7

Luyện tập 2: Trang 32 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) 24 + 48 phân tách hết cho 4 do 24 phân tách hết mang đến 4 và 48 phân chia hết cho 4

b) 48 + 12 - 36 chia hết mang đến 6 vày 48 phân chia hết đến 6; 12 phân tách hết đến 6 cùng 36 phân tách hết đến 6

Vận dụng 1: Trang 32 toán 6 tập 1 sgk kết nối học thức và cuộc sống

Giải:

Tổng 21 + x chia hết mang lại 7. Mà lại 21 phân chia hết mang đến 7 phải x cũng phân chia hết mang đến 7

x ở trong tập 1; 14; 16; 22; 28 yêu cầu x = 14 hoặc x = 28

Hoạt hễ 5: Trang 32 toán 6 tập 1 sgk kết nối trí thức và cuộc sống

Giải:

15 phân tách hết mang lại 5; 8 không phân tách hết mang đến 5

Hiệu 15 - 8 = 7 không phân tách hết cho 5

Hoạt động 6: Trang 32 toán 6 tập 1 sgk kết nối học thức và cuộc sống

Giải:

12 chia hết mang đến 4; đôi mươi chia hết đến 4; 5 không chia hết đến 4

Tổng 12 + trăng tròn + 5 = 37 không phân chia hết mang lại 4

Luyện tập 3: Trang 33 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) 20 + 81 không phân tách hết cho 5 vì 20 chia hết mang đến 5 nhưng mà 81 không phân tách hết mang đến 5

b) 34 + 28 - 12 không phân chia hết mang lại 4 vì 28 phân tách hết mang lại 4, 12 chia hết đến 4 tuy nhiên 34 không phân chia hết cho 4.