TỜ BÁO NÀO LÀ CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA ĐÔNG DƯƠNG CỘNG SẢN ĐẢNG?

     

Trắc nghiệm: Đâu là cơ quan ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng?

 A. Báo Thanh niên

 B. Báo Đỏ

 C. Báo Búa liềm


 D. Báo Giải phóng

Trả lời

Đáp án đúng: C. Báo Búa liềm

Cơ quan ngôn luận của Đông Dương cùng sản đảng là báo Búa liềm.

Bạn đang xem: Tờ báo nào là cơ quan ngôn luận của đông dương cộng sản đảng?

Kiến thức tham khảo về Đông Dương cùng sản đảng.

1. Hoàn cảnh ra đời

Trong thập niên 1920, phong trào cách mạng bội nghịch đế quốc, bội phản phong con kiến phát triển trẻ trung và tràn trề sức khỏe ở Việt Nam. Một trong những tổ chức cách mạng tích cực nhất bây giờ là Việt Nam tuổi teen Cách mạng Đồng chí Hội, theo thiên hướng cộng sản do Nguyễn Ái Quốc tổ chức nên năm 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc). Cuối những năm 1920 đã có nhiều cộng sản đoàn được thành lập và hoạt động trong tổ chức này. Một vài thành viên cấp tiến duy nhất muốn thành lập một đảng cùng sản thực sự ở nước ta thay nuốm cho việt nam Thanh niên phương pháp mạng Đồng chí Hội. Tiếp nối Việt Nam cùng sản Đảng đã thay tên trong một buổi họp ở Hồng Kông tháng 10.1930 vì Quốc tế cùng sản chủ trương chỉ ra đời ở Đông Dương một đảng duy nhất

- tháng 5/1929, tại Đại hội nước ta lần trước tiên của Hội vn Cách Mạng bạn trẻ (ở hương thơm Cảng - Trung Quốc), đoàn đại biểu Bắc kỳ đã đưa ra đề nghị thành lập và hoạt động Đảng cùng sản, mà lại không được đồng ý nên họ sẽ rút khỏi họp báo hội nghị về nước và tiến hành vận động thành lập và hoạt động Đảng cùng sản.

*

=> tổ chức cộng sản do hội nghị đại biểu những người cộng sản ngơi nghỉ Bắc Kỳ, vn quyết định ra đời 17.6.1929 tại số nhà 312 phố Khâm Thiên, Hà Nội. Hội nghị đã thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ của Đảng. ĐDCSĐ tuyên ba là đảng cách mạng của kẻ thống trị vô sản Đông Dương, nhằm mục tiêu mục đích: đánh đổ chủ nghĩa đế quốc; đánh đổ nhà nghĩa tư bản, tiêu diệt phong kiến, hóa giải công nông, thành lập và hoạt động vô sản chuyên chính để xoá bỏ giai cấp, thực hiện một buôn bản hội bình đẳng, tự do, bác ái - tức là xã hội cùng sản. Phòng ban ngôn luận của trung ương Đảng là báo "Búa liềm".

2. Công ty trương, khẩu hiệu chủ Đông Dương cùng sản

* nhà trương:

- Xác định kẻ thù chính, thế thể, trước mắt cùng duy nhất của dân chúng Đông Dương từ bây giờ là vạc xít Nhật.

- Phát đụng một cao trào phòng Nhật cứu giúp nước khỏe khoắn làm chi phí đề mang đến cuộc tổng khởi nghĩa.

- vẻ ngoài đấu tranh: từ bất đúng theo tác, bãi công, bãi thị mang đến biểu tình thị uy, vũ khí du kích cùng sẵn sàng chuyển hẳn qua tổng khởi nghĩa khi bao gồm điều kiện.

Xem thêm: Công Thức Tính Góc Nhập Xạ Địa Lí 10, Cách Tính Góc Nhập Xạ Dễ Nhớ Và Bài Tập Áp Dụng

* Khẩu hiệu:

- cụ khẩu hiệu “đánh xua phát xít Nhật - Pháp” bằng khẩu hiệu “đánh xua phát xít Nhật”.

- Đưa ra khẩu hiệu “thành lập tổ chức chính quyền cách mạng” và câu khẩu hiệu “Phá kho thóc, xử lý nạn đói”.

3. Nhiệm vụ trực tiếp và trước mắt

Hội nghị chỉ rõ trọng trách chiến lược của biện pháp mạng dân tộc dân nhà ở Đông Dương là kháng đế quốc và phong kiến. Nhưng để cân xứng với tình hình mới, Đảng xác định mục tiêu trực tiếp, trước đôi mắt là đấu tranh chống chế độ phản cồn thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cơm áo cùng hoà bình. Quân địch trước đôi mắt của nhân dân Đông Dương hôm nay là lũ phản hễ thuộc địa và bè lũ tay không đúng của chúng.

Về tổ chức, Đảng nhà trương thành lập Mặt trận Thống nhất quần chúng phản đế Đông Dương nhằm tập hợp các đảng phái, giai cấp, các đoàn thể chính trị, tín ngưỡng, tôn giáo, những dân tộc để cùng mọi người trong nhà tranh đấu đòi những quyền lợi và nghĩa vụ dân công ty như tự do thoải mái hội họp, tự do thoải mái ngôn luận, xuất bản, ngày có tác dụng 8 giờ, không ngừng mở rộng các ban ngành kinh tế, tài chính, Viện dân biểu, Hội đồng quản lí hạt...

Về cách thức đấu tranh, Hội nghị ra quyết định dùng các bề ngoài tổ chức và đấu tranh công khai minh bạch hợp pháp, nửa hợp pháp; mặt khác tiếp tục duy trì tổ chức và đấu tranh chưa phù hợp pháp.

Nhiệm vụ của bí quyết mạng vn giai đoạn 1939-1945 là phòng đế quốc cùng phát xít

- Đế quốc Pháp: vốn là quân địch của nhân dân vn từ trước, trách nhiệm chống đế quốc Pháp vẫn luôn là nhiệm vụ xuyên suốt của cách mạng Việt Nam.

Xem thêm: Liên Tu: Công Dụng Trị Bệnh Của Nhị Sen Có Tác Dụng Gì, Liên Tu: Công Dụng Trị Bệnh Của Nhị Sen

- vạc xít Nhật: từ mon 9-1940, Nhật tiến vào miền bắc Việt Nam, Nhật đoàn kết với Pháp để bóc lột nhân dân ta. => Từ thời điểm này không chỉ cống đế quốc nhưng mà nhân dân Việt Nam còn tồn tại nhiệm vụ tấn công đổ quyền năng phát xít Nhật, giành hòa bình dân tộc.