TÍNH TỔNG CÁC PHẦN TỬ TRONG MẢNG

     

- Nhập mảng, có thể xây dựng thành hàm nhằm đóng gói và áp dụng lại. Các làm việc theo yêu cầu:

(1) Nhập số N.

Bạn đang xem: Tính tổng các phần tử trong mảng

(2) thực hiện lặp (từ 0 mang lại N-1) với nhập cho các giá trị Ai trong mảng.

Lưu ý: N nên được vào truyền theo dạng tham biến đổi (tức là &N)

- Xuất mảng. Quá trình đơn giản là sử dụng voøng lặp từ 0 mang lại N-1 để in ra các giá trị Ai mang đến mảng. Sau đó, Writeln xuống dòng.

- Hàm tính tổng các thành phần cho một mảng A

+ Khai báo cùng khởi chế tạo toång S là 0.

+ Sử dụng một vòng lặp (từ 0 đến N-1 để để mắt qua tất cả các cực hiếm Ai) để tính cùng dồn giá bán trị của người nào vào tổng S.

- Viết thân chöông trình thiết yếu với nội dung dùng làm kiểm tra kết quả thực hiện tại của hàm.

+ Khai báo mảng A tất cả tối đa 20 phần tử và biến chuyển N chỉ số lượng thành phần của A.

+ Gọi hàm nhập mảng nhằm nhập mảng A, cùng với N phần tử.


+ Gọi hàm xuất mảng A, với N phần tử.

Xem thêm: Review Máy Hút Sữa Fatz Resonance 3 Và 5, Máy Hút Sữa Fatz Có Tốt Không

+ In quý hiếm của tổng những phần tử bằng phương pháp truyền trực tiếp quý hiếm trả về của câu hỏi tính tổng đến Writeln(……)

+ Gọi hàm Readln( ) trước khi hoàn thành để dừng lại xem kết quả.

Chương trình:

*
*

2. Một trong những bài tập tính tổng với mảng 1 chiều

Bài toán 1: Nhập vào mảng 1 chiều từ bàn phím chỉ đựng được 100 thành phần có giá trị kiểu nguyên. Tính tổng các giá trị là số chẵn tiếp đến in ra màn hình.

Bài tập này mình đã và đang hướng dẫn vào mảng 1 chiều về kiểu cách tìm số chẵn. Phương pháp làm như sau, desgin Function TongChan(Var A:Arr100;Var N:Integer):Integer; trong những số đó A:Arr100 là mảng một chiều có form size 100 phần tử và N là số thành phần của mảng mà các bạn đưa vào. 

1. Tạo biến S:=0 để lưu tổng chẵn ban đầu bằng 0.

2. Phê chuẩn từ phần tử A thứ nhất đến A đánh giá nếu phân chia dư mang lại 2 bởi 0 => chẵn thì S:=S+A.

Đơn giản chỉ tất cả vậy thôi và dưới đấy là Function của bài tập này.

*

Nếu như bạn có nhu cầu tính tổng các số lẻ có trong mảng 1 chiều chỉ cần sửa đoạn If(A gian lận 2 = 0) then thành If(A thủ thuật 2 = 1) then là đã thành hàm tính tổng các số lẻ.

Bài toán 2: Cho người dùng nhập mảng một chiều biết mảng chỉ chứa được 100 bộ phận số nguyên dương. Hãy tính tổng của mảng đầy đủ chia hết mang lại 4 cùng in công dụng ra màn hình.

Bài tập tương tự như bài xích ở trên chúng ta chỉ cần thay đoạn If(A mod 2 = 0) then thành If(A mod 4 = 0) then là đã hoàn toàn có thể sử dụng lại chương trình.

Xem thêm: Các Sản Phẩm Skincare Cho Da Dầu Mụn Giá Học Sinh, Chu Trình Skincare Cho Da Dầu Mụn Giá Học Sinh

*

Nếu như có các bài toán giống như bắt bọn họ tính tổng của các số chia hết mang đến 3, cho 5, đến 6 cho 7,… thì chúng ta làm sao đây? quan yếu ngồi viết mặt hàng loạt những chương trình nhỏ để tính cho từng bài bác tập được mà chúng ta chỉ cần tạo ra một chương trình con duy nhất hoàn toàn có thể sử dụng cho toàn bộ các trường thích hợp như sau.