Tính Số Chỉ Vôn Kế

     
Bạn vẫn xem: Tính số chỉ vôn kếTrang chủ »Điện một chiều , Số chỉ Ampe kế cùng vôn kế , vật lý 11 , đồ lý 9 » Tính số chỉ Ampe kế với vôn kế 2. Nhị điểm ở hai đầu Ampe kế hài lòng xem như bị nối tắt, tức là trùng dẫn, khi ấy hai đặc điểm này được xem như là trùng nhau và cần xem xét vẽ lại mạch điện tương đương trong trường phù hợp này. 4. Vôn kế lý tưởng rất có thể được bỏ hẳn ra khỏi mạch khi giải vấn đề (tức là nhị đầu vôn kế lý tưởng xem như hở mạch). 5. Ampe kế cùng vôn kế không lý tưởng thì được xem như như các điện trở thuần khi giải mạch điện. Điện trở Ampe kế lý tưởng sẽ tương đối nhỏ, còn điện trở vôn kế lý tưởng sẽ tương đối lớn. Bước 3: trở lại mạch gốc để xác định số chỉ của Ampe kế và vôn kế với lưu ý: - Đối cùng với Ampe kế: tổng loại vào 1 nút = tổng chiếc ra một nút; - Đối với vôn kế: $U_MN = U_MA + U_AN$, với những điểm $A$, $M$, $N$ bất kỳ.

II. Những ví dụ

Ví dụ 1: mang đến mạch điện như Hình 1.1, biết $U_AB = 12 ext V$, $R_1 = R_2 = R_4 = 4 ext Omega$, $R_3 = 3 ext Omega$, Ampe kế lý tưởng. Khẳng định số chỉ của Ampe kế.


Bạn đang xem: Tính số chỉ vôn kế

*

Giải
:Bước 1: bởi Ampe kế lý tưởng buộc phải ta nối tắt thân 2 điểm $N$ và $B$. Do có trùng dẫn ($N ≡ B$) nên họ cần vẽ lại mạch năng lượng điện tương đương trước khi tính toán. (Cách vẽ lại mạch điện tương tự được trình diễn ở đây.) Sau lúc vẽ lại, mạch điện tương đương sẽ như Hình 1.2:
*Xem thêm: Bún Chả Tiếng Anh Là Gì - 20 Món Ăn Truyền Thống Việt Nam Bằng Tiếng Anh

cách 2:
nhờ vào nút $N$ bên trên mạch nơi bắt đầu (Hình 1.1) ta thấy để xác minh được số chỉ Ampe kế thì cần tính cường độ chiếc điện liên quan là $I_3$ cùng $I_4$: (Cách tính cường độ loại điện trong một quãng mạch được trình bày ở đây.) * Đầu tiên tính được $I_3$: $$ I_3 = fracU_3R_3 = fracU_ABR_3 = frac123 = 4 ext A $$* tiếp theo cần tính $I_4$: • Đầu tiên tính $R_24$: $$R_24 = fracR_2 R_4R_2 + R_4 = frac4 imes 44 + 4 = 2 ext Omega$$ • tiếp sau tính $R_124$: $$R_124 = R_1 + R_24 = 4 + 2 = 6 ext Omega$$ • tiếp tục tính $I_124$: $$I_124 = fracU_124R_124 = fracU_ABR_124 = frac126 = 2 ext A$$ bởi vì $R_1$ nt $R_24$ buộc phải $I_1 = I_24 = I_124 = 2 ext A$ • tiếp sau tính $U_24$: $$U_24 = I_24 imes R_24 = 2 imes 2 = 4 ext V$$ bởi $R_2$ // $R_4$ phải $U_2 = U_4 = U_24 = 4 ext V$ $$Rightarrow I_4 = fracU_4R_4 = frac44 = 1 ext A$$Bước 3: quay lại mạch nơi bắt đầu để xác minh số chỉ của Ampe kế. Trước hết ta xác định chiều của những dòng điện tương quan $I_3$ và $I_4$, từ bỏ mạch tương đương (Hình 1.2) ta biết được: + $I_3$ chạy từ $A$ qua $N$, + $I_4$ chạy từ $M$ qua $N$, bởi đó những dòng năng lượng điện trong mạch cội sẽ chạy như Hình 1.3:
*

*Xem thêm: 55 Stt Tâm Trạng Buồn Về Cuộc Sống Hay Khiến Bạn Không Cầm Được Nước Mắt

Giải
:Bước 1: bởi vôn kế ưng ý nên chúng ta có thể bỏ hẳn vôn kế thoát ra khỏi mạch khi tính toán, khi ấy đoạn mạch $AB$ sẽ sở hữu dạng như Hình 2.2: cách 2: từ mạch nơi bắt đầu ta thấy vôn kế mắc giữa 2 điểm $M$ và $N$, cho nên vì vậy để xác định được số chỉ của vôn kế ta nên tính 2 điện áp tương quan là $U_1 = U_AM$ và $U_3 = U_AN$ (hoặc cặp $U_2 = U_MP$ cùng $U_4 = U_NP$). Cách làm như sau: i) Đầu tiên tính điện trở tương tự đoạn mạch: • thứ 1 tính $R_12$: $$R_12 = R_1 + R_2 = 3 + 3 = 6 ext Omega$$ • tiếp sau tính $R_34$: $$R_34 = R_3 + R_4 = 4 + 8 = 12 ext Omega$$ • thường xuyên tính $R_1234$: $$R_1234 = fracR_12 R_34R_12 + R_34 = frac6 imes 126 + 12 = 4 ext Omega$$ • sau cùng tính điện trở tương đương của đoạn mạch $R_tđ = R_12345$: $$R_12345 = R_1234 + R_5 = 4 + 2 = 6 ext Omega$$ii) kế tiếp tính cường độ mẫu điện với hiệu điện nắm trong đoạn mạch: • Đầu tiên tính $I_12345$: $$I_12345 = fracU_12345R_12345 = fracU_ABR_12345 = frac96 = 1,5 ext A = I_1234 = I_5 $$ • tiếp theo tính $U_1234$: $$U_1234 = I_1234 imes R_1234 = 1,5 imes 4 = 6 ext V = U_12 = U_34$$ • tiếp tục tính $I_12$ cùng $I_34$: $$I_12 = fracU_12R_12 = frac66 = 1 ext A = I_1 = I_2$$$$I_34 = fracU_34R_34 = frac612 = 0,5 ext A = I_3 = I_4$$ • sau cuối tính $U_1$ cùng $U_3$: $$U_1 = I_1 imes R_1 = 1 imes 3 = 3 ext V$$$$U_3 = I_3 imes R_3 = 0,5 imes 4 = 2 ext V$$Bước 3: quay về mạch gốc để xác định số chỉ của vôn kế. Ta có: $$U_MN = U_MA + U_AN = -U_AM + U_AN = -U_1 + U_3 = -3 + 2 = -1 ext V$$Vậy vôn kế chỉ 1 V và rất dương mắc vào điểm $N$. (Vì $U_MN = V_M - V_N V_M$ cùng với $V_M$ với $V_N$ lần lượt là điện ráng của điểm $M$ và $N$.) ví dụ như 3: mang lại mạch điện như Hình 3, trong các số ấy hai Ampe kế $A_1$ và $A_2$ như là nhau, nhị vôn kế $V_1$ và $V_2$ kiểu như nhau. Ampe kế $A_1$ với $A_2$ thứu tự chỉ 0,2 A cùng 0,199 A; vôn kế $V_1$ chỉ 199 V. Biết $U_AB = 220 ext V$. Tính cực hiếm điện trở $R$. Giải: Vì đề toán không cho biết các Ampe kế cùng vôn kế ưng ý nên chúng ta các coi Ampe với vôn kế như các điện trở lần lượt có giá trị là $R_A$ với $R_V$ lúc giải mạch này. Định hướng giải pháp làm: - chúng ta cũng có thể dùng phương pháp truyền thống tức là xem 3 năng lượng điện trở $R$, $R_A$ với $R_V$ là 3 ẩn số, đi tìm kiếm biểu thức của $I_A1$, $I_A2$ với $U_V1$ kế tiếp dùng 3 quý giá của đề toán cho, vậy là họ có 3 phương trình 3 ẩn số, chắc chắn rằng sẽ giải ra giá tốt trị của $R$. - Nhưng chúng ta có thể xem qua mạch ví dụ để xem có thể giải nhanh hơn không, như sau: đề toán mang đến 3 cực hiếm $I_A1$, $I_A2$ với $U_V1$ + $I_V1 = I_A1 Rightarrow$ tính được $R_V = U_V1/I_V1$ + $I_V2 = I_A1 - I_A2 Rightarrow$ tính được $U_V2 = I_V2 imes R_V = U_MN Rightarrow$ tính được $R_A = U_MN/I_A2$ + $U_AM = I_A1 imes (R_A + R_V) Rightarrow$ tính được $U_R = U_AB - U_AM - U_MN$ $Rightarrow R = U_R/I_A1$ cách 1: Đoạn mạch này không cần vẽ lại họ cũng rất có thể xác định được đoạn mạch mắc như sau: • vị $A_1$ nt $V_1$ đề nghị $I_V1 = I_A1 =0,2 ext A$, từ đó tính được điện trở của nhì vôn kế: $$R_V = fracU_V1I_V1 = frac1990,2 = 995 ext Omega$$• tại nút $M$ ta gồm $I_V2 = I_A1 - I_A2 = 0,2 - 0,199 = 0,001 ext A$, từ kia tính được điện áp $U_MN$: $$U_MN = U_V2 = I_V2 imes R_V = 0,001 imes 995 = 0,995 ext V$$ • Từ đó ta rất có thể tính được năng lượng điện trở $R_A$: $$R_A = fracU_MNI_A2 = frac0,9950,199 = 5 ext Omega$$ • Từ đó tính được $U_AM$: $$U_AM = I_A1 imes (R_A + R_V) = 0,2 imes (5 + 995) = 200 ext V$$ • sau cùng tính được $U_R$ và $R$: $$U_R = U_AB - U_AM - U_MN = 220 - 200 - 0,995 = 19,005 ext V \Rightarrow R = fracU_RI_A1 = frac19,0050,2 = 95,025 ext Omega$$ Vậy $R = 95,025 ext Omega$.

II. Bài xích tập

Bài 1: đến mạch năng lượng điện như Hình 4. Biết $U_AB = 15 ext V$, $R_1 = 3 ext Omega$, $R_2 = R_3 = 6 ext Omega$ và Ampe kế lý tưởng chỉ 0,5 A. Tính cực hiếm điện trở $R_4$. Bài 2: cho mạch năng lượng điện như Hình 5, trong các số đó 3 vôn kế $V_1$, $V_2$, $V_3$ hoàn toàn giống nhau với $U_AB = 5 ext V$ a) Vôn kế $V_2$ chỉ 2 V. Xác định số chỉ của vôn kế $V_3$ và rất dương của $V_3$ nối vào điểm nào. B) cho biết thêm $R_1 = 48 Omega$, $R_2 = 10 Omega$, tính năng lượng điện trở của các vôn kế. Chuyên mục: kiến thức và kỹ năng thú vị