TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG VẬT ĐI ĐƯỢC TRONG GIÂY CUỐI CÙNG

     

I. Phương thức giải dạng câu hỏi tính quãng con đường vật rơi trong giây cuối cùngQuãng con đường vật đi được vào n giây cuối.

Bạn đang xem: Tính quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng

*

Quãng con đường vật đi được trong giây vật dụng n.

*

II. Bài tập tất cả lời giải


Bài 1: Một đồ dùng rơi không gia tốc đầu tự đỉnh tòa nhà căn hộ có độ dài 320m xuống đất. đến g = 10m/s2

a) Tìm gia tốc lúc vừa chạm đất và thời hạn của thứ rơi.

b) Tính quãng đường vật rơi được trong 2s đầu tiên và 2s cuối cùng.

Lời giải​

a) Áp dụng công thức

*

Ta bao gồm v = gt = 10.8 = 80m/sb) trong 2s thứ nhất vật đi được quãng đường 

*

Quãng mặt đường vật đi vào 6s đầu: 

*

Quãng đường đi trong 2s cuối cùng: S′ = S – S1 = 320 – 180 = 160m

Bài 2: Một đồ được thả rơi tự do thoải mái không vận tốc đầu từ chiều cao h so với khía cạnh đất. đến g = 10 m/s2 . Thời gian vật rơi là 6 giây.

a. Tính chiều cao h, vận tốc của trang bị khi vật chạm đất.

Xem thêm: Soạn Văn 6 Bài Học Đường Đời Đầu Tiên Sgk Ngữ Văn 6 Tập 2 Cánh Diều Chi Tiết

b. Tính quãng đường vật rơi trong giây sau cùng trước khi va đất.

Lời giải​

a. Độ cao cơ hội thả vật:

*

Tốc độ của thứ khi chạm đất: v = g.t = 60 m/s

b. Quãng con đường vật rơi vào 5s đầu:

*

Quãng đường vật rơi vào 1s cuối cùng: ΔS = S – S1 = 55 m

Bài 3: Một trang bị rơi thoải mái từ độ dài h xuống mặt đất. Biết rằng trong 2s ở đầu cuối vật rơi được đoạn bằng 1/4 chiều cao ban đầu. Rước g = 10m/s2. Hỏi thời gian rơi của trang bị từ độ dài h xuống mặt khu đất là bao nhiêu?

Lời giải​

Gọi t là thời hạn rơi.

*

Bài 4: Một đồ dùng rơi tự do thoải mái không tốc độ đầu tại khu vực có tốc độ trọng trường g. Vào giây thứ 3, quãng con đường rơi được là 24,5 m và vận tốc của đồ dùng khi vừa va đất là 39,2 m/s. Tính g và chiều cao nơi thả vật.

Lời giải​

Quãng mặt đường vật rơi trong 3 giây:

*

Quãng mặt đường vật rơi trong 2s đầu:

*

Quãng đường vật rơi trong giây thiết bị 3: ΔS = S1 – S2

⇒ 24,5 = 4,5g - 2.g

⇒ g = 9,8 m/s2

Ta có: t = v/g = 4s

Suy ra độ cao lúc thả vật:

*

Bài 5: Một đồ rơi tự do từ độ dài h vào 10s thì tiếp đất. Quãng đường vật rơi trong 2s ở đầu cuối là bao nhiêu? cho g = 10m/s2.​

Lời giải​

*

Bài 6: Một đồ rơi tự do thoải mái không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống đất biếtg = 10m/s2.

Xem thêm: Mẫu Giấy Đi Đường Cà Mau : Cấp Giấy Đi Đường Bằng Mã Qr, Cà Mau Cấp Qr

a) Tính thời hạn rơi và tốc độ của đồ vật khi vừa khi vừa va đất.

b.Tính thời gian vật rơi 20m trước tiên và thời hạn vật rơi 10m sau cùng trước khi chạm đất.​