Tính Nồng Độ Mol/L

     

Trong bài viết dưới đây, năng lượng điện máy Sharp vn sẽ share định nghĩa số mol, nồng độ mol với công thức tính độ đậm đặc mol, công thức tính số mol hay cách làm tính nồng độ phần trăm giúp cho bạn có thêm kỹ năng và kiến thức về chất hóa học để hoàn toàn có thể giải những bài toán liên quan đến mật độ mol giỏi thể tích thuận tiện nhé


Số mol là gì?

Số mol tốt mole (ký hiệu: mol) là đối chọi vị thống kê giám sát dùng trong chất hóa học nhằm diễn tả lượng chất gồm chứa giao động 6,022.1023 số hạt đơn vị chức năng nguyên tử hoặc phân tử hóa học đó. Mol là 1 trong đơn vị SI, với cam kết hiệu đơn vị chức năng mol.

Bạn đang xem: Tính nồng độ mol/l

Công thức tính số mol

1. Tính số mol qua khối lượng:

n = m/M

Trong đó:

n là số mol, đơn vị chức năng là molm là khối lượng, đơn vị chức năng là gamM là trọng lượng mol chất, đơn vị chức năng là g/mol

2. Tính số mol qua thể tích ở đk tiêu chuẩn

n = V/22,4

Trong đó:

n là số mol chất khí nghỉ ngơi ở diều khiếu nại tiêu chuẩn, đơn vị tính là molV là thể tích khí, đơn vị chức năng tính là lit

3. Tính số mol qua thể tích ở điều kiện thường

n= P.V/R.T

Trong đó:

n là số mol chất khí ngơi nghỉ ở diều khiếu nại thường, đơn vị chức năng tính là molP là áp suất , đơn vị tính là atmV là thể tích khí, , đơn vị tính là litR là hằng số = 0.082T là ánh nắng mặt trời = 273 + t (K)

4. Tính số mol theo số nguyên tử, phân tử

n = A/N

Trong đó:

A: số nguyên tử hoặc phân tửN: số Avogadro = 6.1023n: số mol (mol)

Các dạng bài tập về phương pháp tính mol

Ví dụ 1: Tính số mol nguyên tử hoặc phân tử trong những lượng hóa học sau: 1,44.1023 phân tử HCl

Lời giải:

Số mol phân tử HCl là:

*


Ví dụ 2: Tính số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử có một trong những lượng chất sau:

a) 1,8.1023 nguyên tử Fe

b) đôi mươi gam NaOH

c) 6,72 lít khí H2 (đktc)

Lời giải

a) Số mol nguyên tử gồm trong 1,8.1023 nguyên tử fe là:

*

Ví dụ 3: Tính số mol của các lượng chất sau:

a) 4,6 gam Na; 8,4 gam KOH; 11,76 gam H3PO4; 16 gam Fe2O3

b) 2,24 lít khí C2H4; 3,36 lít khí CO2, 10,08 lít khí N2. Các thể tích đo làm việc đktc.

Xem thêm: Yêu Cầu Xác Định Số Bé Nhất Có Một Chữ Số Là, Cách Tìm Số Nhỏ Nhất Có 1 Chữ Số

Lời giải

*

Nồng độ mol là gì?

Nồng độ mol đó là số mol hóa học tan trong 1 lít dung dịch. Kí hiệu là CM

Công thức tính nồng độ mol

– độ đậm đặc mol của dung dịch cho thấy số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch

CM = n/Vdd

Trong đó:

CM là mật độ moln là số mol chất tanVdd là thể tích hỗn hợp (lít)

Ví dụ 1: Tính nồng độ mol của hỗn hợp khi 0,5 lit dung dịch CuSO4 đựng 100 gam CuSO4

Hướng dẫn giải:

Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

Nồng độ mol của hỗn hợp CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

Ví dụ 2: Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp khi tổng hợp 15,8g KMnO4 vào 5 lít nước.

Xem thêm: Có Nên Nhổ Râu Hay Cạo Râu Có Ảnh Hưởng Gì Không?” Hướng Dẫn Cách Nhổ Râu Không Đau

Lời giải:

Số mol của KMnO4 là: nKMnO4 = 15,8/158 =0,1 (mol)

Nồng độ mol của dung dịch: centimet = 0,1/5 =0,02M

Ví dụ 3: Tính khối lượng chất tan bao gồm trong 600ml dung dịch CuSO4 có nồng độ mol là 1,5M

Lời giải:

Ta tất cả V = 500 ml = 0,5 lít

Áp dụng cách làm CM = n/V => nCuSO4 = V x centimet = 0,5 x 1,2 =0,6 (mol)

Khối lượng Đồng sunfat CuSO4: nCuSO4 x MCuSO4 = 0,6 x 160 = 96 (g)

Công thức tính mật độ phần trăm

C% = (mct/mdd) x 100%

Trong đó:

mct: khối lượng chất tanmdd: trọng lượng dung dịch, mdd = mdm + mct

Ví dụ 1: tiến hành hòa rã 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước họ thu được hỗn hợp B bao gồm nồng độ bao nhiêu?

Lời giải:

Ta bao gồm phương trình bội phản ứng hóa học sau

2K + 2H2O —–> 2KOH + H2

Số mol của K = 3,9/ 39 = 0,1 => mol KOH = 0,1 => mol H2O = 0,05

Theo cân bằng phương trình ta tính được:

mdd = mk + mH2O – mH2 = 3,9 + 36,2 – (0,05.2) = 40 gam

=> Áp dụng phương pháp C% = (mct/mdd).100% ta tất cả C% = <(0,1.56)/40>.100% = 14%

Kết luận: Khi tiến hành hòa chảy 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước ra đã thu được dung dịch bao gồm nồng độ 14%.

Ví dụ 2: triển khai hòa tan 20 gam muối bột vào nước thu được hỗn hợp A tất cả C% = 10%

a, Hãy tính khối lượng của dung dịch A thu được

b, Hãy ính trọng lượng nước cần thiết cho sự trộn chế

Lời giải:

a, Áp dụng cách làm C% = (mct/mdd).100% ta có:

mdd=(mmuối.100)/ C% = (20.100)/10 = 200 gam

Kết luận: Vậy khối lượng dung dịch A là 200 gam

b, Áp dụng cách thức bảo toàn trọng lượng ta gồm mnước=mdd – mmuối = 200 – trăng tròn = 180 gam

Kết luận: Vậy để rất có thể hoàn tan trăng tròn gam muối bột thì bọn họ phải yêu cầu 180 gam nước để tạo thành 200 gam dung dịch

Với những thông tin mà cửa hàng chúng tôi vừa share có thể giúp bạn giải được những bài toán về hóa học đơn giản nhé. Chúc các bạn thành công!