TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH VÀNH KHĂN

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hình vành khănlà phần hình tròn giữa hai tuyến phố tròn đồng trọng điểm (h.65).Bạn đang xem: diện tích s hình vành khăn

Tính diện tích hình vành khăn khi R1= 10,5 cm, R2= 7,8cm.

Bạn đang xem: Tính diện tích hình vành khăn

Hình vành khănlà phần hình tròn giữa hai đường tròn đồng chổ chính giữa (h.65).

a) Tính diện tích S của hình vành khăn theo R1và R2(giả sử R1> R2).

b) Tính diện tích s hình vành khăn lúc R1= 10,5 cm, R2= 7,8cm.


*

Hình vành khănlà phần hình trụ giữa hai tuyến phố tròn đồng trọng điểm (h.65)


*

Hình vành khăn là phần hình tròn nằm giữa hai đường tròn đồng tâm.

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Livestream Đẹp Trên Facebook Cho Iphone, Android

a) Tính diện tích s S của hình vành khăn theo R1và R2(giả sử R1và R2).

b) Tính diện tích s hình vành khăn lúc R1= 10,5 cm, R2= 7,8 cm.


*

Hướng dẫn giải:

a) Diện tích hình tròn trụ (O;R1) là S1 = πR12.

Diện tích hình tròn (O;R2) là S2 = πR22.

Xem thêm: Không Cho Người Khác Thấy Comment Của Mình Trên Facebook

Diện tích hình vành khăn là:

S = S1 – S2 = πR12- πR22 = π( R12 – R22)

b) cố gắng số: S = 3,14. (10,52 – 7,82) = 155,1(cm2)

Cho tam giác AHB tất cả góc H = 90 ° ,góc A = 30° và bảo hành =4cm.Tia phân giác góc B cắt AH tại O.Vẽ mặt đường tròn (O;OH) và đường tròn (O;OA).Tính diện tích hình vành khăn ở giữa hai tuyến phố tròn trên

cho hình tròn trụ đồng trung ương , hình tròn nhỏ xíu có chu vi bằng 18.84 cm, hình trụ lớn gồm chu vi 31.4 cm. Hãy tính diện tích vành khuyên bởi hai hinh tròn đó chế tạo ra.

vành răn dạy là gì vậy

nếu diện tích s là (18,84/3,14/1)*(18,84/3,14/1)*3,14=113,04 cm2

113,04+(31,4/3,14/2)*(31,4/3,14/2)*3,14=191,54 cm2

Cho hai hình trụ đồng trung ương ,hình tròn thứ nhất cóp chu vi18.84cm hình tròn thứ hai tất cả chu vi là 31.2cm tính diện tích hình vành khuyên vị hai hình tròn tạo thành

Cho hai hình tròn trụ đồng tâm, hình tròn trước tiên có chu vi 18,84cm, hình trụ thứ hai bao gồm chu vi 31,4cm. Hãy tính diện tích s hình vành khuyên bởi hai hình trụ đó tạo ra thành

Bán kính hình tròn lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn trụ lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn bé dại là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành răn dạy là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:50,24 cm2

Bán kính hình trụ lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ dại là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ dại là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:50,24 cm2

cho hai hình tròn đòng tâm,hình tròn trước tiên có chu vi 18,84 cm;hình tròn thứ hai có chu vi 31,2 cm.hãy tính diện tích s hình vành khuyên vì chưng hai hình tròn trụ tạo thành