Bài Toán Tính Chiều Dài, Chiều Rộng, Diện Tích Hình Chữ Nhật

     

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông và hình chữ nhật cũng là 1 trong những hình bình hành với hình thang cân.

Bạn đang xem: Bài toán tính chiều dài, chiều rộng, diện tích hình chữ nhật

Vậy cách làm tính diện tích hình chữ nhật là gì? Mời các bạn cùng 1art.vn theo dõi bài viết dưới đây nhé.1. Hình chữ nhật là gì

Hình chữ nhật là tứ giác bao gồm bốn góc vuông

Tứ giác ABCD là hình chữ nhật. Có bốn góc A, B, C, D bởi 90 độ

Chú ý: Hình chữ nhật cũng là 1 trong những hình bình hành, hình thang cân

2. đặc điểm hình chữ nhật

Hình chữ nhật có toàn bộ các tính chất của hình bình hành và hình thang cân

- vào hình chữ nhật, nhị đường chéo cánh bằng nhau và cắt nhau trên trung điểm của từng đường.


- Hình chữ nhật có các cạnh đối tuy nhiên song và bởi nhau.

3. Vệt hiệu nhận biết hình chữ nhật

- Tứ giác có cha góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình bình hành bao gồm một góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình bình hành bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình chữ nhật.

4. Phương pháp tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật bởi tích của chiều nhiều năm nhân với chiều rộng. Theo đó, công thức tính diện tích s hình chữ nhật đang như sau:

*

Trong đó:

S: diện tích hình chữ nhật.a: Chiều lâu năm của hình chữ nhật.b: Chiều rộng của hình chữ nhật.

Xem thêm: 12 Bài Văn Tả Mẹ Của Em Lớp 6 ❤️️ 15 Bài Kể Về Mẹ Ngắn Hay Nhất

*Cách tính chiều dài hình chữ nhật khi biết diện tích và chu vi hình chữ nhật

Cho ví dụ

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD gồm tổng diện tích s là 360m2 với chu vi là 98m. Hỏi chiều nhiều năm của hình chữ nhật này bằng bao nhiêu?


Cách giải: giải pháp này áp dụng mối đối sánh giữa hai phương pháp tính diện tích s hình chữ nhật cùng chu vi hình chữ nhật.

Ta bao gồm chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài với chiều rộng lớn của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng phương pháp lọc dãy số và một số loại trừ, ta có các cặp số chiều dài và chiều rộng lớn sau rất có thể áp dụng nhằm tính diện tích s hình chữ nhật ABCD 360m2. Công thức tính diện tích hình chữ nhật bởi chiều nhiều năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x 20 = 15 x 16.

Như vậy từ bí quyết tính diện tích s hình chữ nhật, chúng ta có thể quy ra tổng chiều dài và chiều rộng lớn hình chữ nhật khi cùng lại phù hợp nhất với cặp số 9 cùng 40. Suy ra chiều dài của hình chữ nhật bởi 40m.

5. Bài tập diện tích s hình chữ nhật

Dạng 1: Tính dện tích hình chữ nhật lúc biết độ nhiều năm hai cạnh

Bài 1: Tính diện tích s hình chữ nhật gồm chiều dài bởi 5cm và chiều rộng bằng 3cm.

Bài làm

Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 3 = 15 (cm2)

Đáp số: 15cm2

Bài 2: Một miếng bìa hình chữ nhật tất cả chiều dài bằng 2dm, chiều rộng bằng 14cm. Tính diện tích s của miếng bìa đó.

Bài làm

Đổi 2dm = 20cm

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

20 x 14 = 280 (cm2)

Đáp số: 280cm2

Dạng 2: Tính diện tích s hình chữ nhật khi không biết rõ độ chiều dài cùng chiều rộng

Bài 1: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng 7cm, chiều lâu năm gấp cha lần chiều rộng. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài làm

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

7 x 3 = 21 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:


7 x 21 = 147 (cm2)

Đáp số: 147cm2

Bài 2: Hình chữ nhật tất cả chu vi bởi 48cm, chiều rộng bởi 1/6 chu vi. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài làm

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

48 : 6 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

48 : 2 = 24 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

24 – 8 = 16 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

8 x 16 = 128 (cm2)

Đáp số: 128cm2

Bài 3: Tính diện tích s hình chữ nhật gồm tỉ số giữa hai cạnh của chính nó là 2/3 với chu vi bởi 40m.

Bài làm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

40 : 2 = trăng tròn (m)

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Giá trị của 1 phần là:

20 : 5 = 4 (m)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

4 x 3 = 12 (m)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

20 – 12 = 8 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

12 x 8 = 96 (m2)

Đáp số: 96m2.

Xem thêm: Đề Bài: Kể Sáng Tạo Truyện Sơn Tinh Thủy Tinh, Thủy Tinh, Hãy Kể Sáng Tạo Truyện Sơn Tinh Thủy Tinh

Bài 4: Một hình chữ nhật tất cả chiều dài hơn chiều rộng 6m. Nếu không thay đổi chiều rộng cùng gấp chiều nhiều năm lên 4 lần thì được một hình chữ nhật mới gồm chiều dài ra hơn chiều rộng 51m. Tính chu vi và ăn diện tích của hình chữ nhật đó.