TÌM SỐ TỰ NHIÊN BÉ NHẤT THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN: TRẢ LỜI:

     

1art.vn xin giới thiệu bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 bài xích 2: Tập hợp các số thoải mái và tự nhiên Cánh diều gồm đáp án chi tiết giúp Thầy/Cô gồm thêm tài liệu huấn luyện và giúp học sinh ôn trắc nghiệm môn Toán 6 đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên bé nhất thỏa mãn điều kiện: trả lời:


Bài tập Trắc nghiệm Toán 6 bài bác 2: Tập hợp những số tự nhiên

I. Nhận biết

Câu 1: Đọc số sau: 21 515

A. Hai 1 năm một năm

B. hai mươi một ngàn năm trăm mười năm

C. hai mươi mốt nghìn năm trăm mười lăm

D. hai mốt ngàn năm trăm mười lăm

Hiển thị đáp án

Câu 4: Trường hợp nào sau đây chỉ tập phù hợp số tự nhiên?

A. 1; 2; 3; 4; …

B. 0; 1; 2; 3; 4; …

C. 0; 1; 2; 3; 4; …

D. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

Hiển thị đáp án

Lời giải:

Các số 0, 1, 2, 3, 4 … là những số từ bỏ nhiên.

Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N, có nghĩa là N = 0; 1; 2; 3; 4; ….

Chọn lời giải B.


Câu 5: Viết số sau: nhì tỉ hai trăm nhị mươi hai triệu bố trăm chín mươi lăm nghìn năm trăm sáu mươi bảy.

A. 2 222 395 567

B. 2 202 395 567

C. 2 000 395 567

D. 2 222 296 567

Hiển thị đáp án

Lời giải

Số “hai tỉ hai trăm nhị mươi nhì triệu bố trăm chín mươi lăm nghìn năm trăm sáu mươi bảy” được viết là 2 222 395 567.

Chọn câu trả lời A.


Câu 6: những số La Mã XV, XXI được gọi lần lượt là:

A. mười lăm, hai mốt

B. mười năm, nhị mốt

C. mười lăm, hai mươi mốt

D. mười bốn, mười chín

Hiển thị đáp án

Lời giải

Các số La Mã XV, XXI biểu diễn những số thoải mái và tự nhiên 15, 21 cùng được phát âm lần lượt là: mười lăm, hai mươi mốt.

Chọn giải đáp C.


Câu 7: So sánh nhị số 998 cùng 1 000 ta được:

A. 998 > 1 000

B. 998 Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì đấy là dãy số từ nhiên thường xuyên tăng dần nên:

Số sản phẩm hai là: 338 + 1 = 339

Số thứ tía là: 339 + 1 = 340

Vậy hai số phải điền là 339 cùng 340.

Chọn đáp án C.


Câu 9: Điền tiếp nhì số tự nhiên và thoải mái vào hàng số sau và để được dãy bố số từ nhiên liên tiếp giảm dần:

1 256 ; …; …

A. 1 257 và 1 258

B. 1 258 với 1 260

C. 1 255 với 1 253

D. 1 255 và 1 254

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì đó là dãy số từ bỏ nhiên thường xuyên giảm dần nên:

Số máy hai là: 1 256 – 1 = 1 255

Số thứ tía là: 1 255 – 1 = 1 254

Vậy hai số buộc phải điền là một trong những 255 với 1 254.

Chọn giải đáp D.


Câu 10: Số thoải mái và tự nhiên lớn tuyệt nhất là:

A. 1 000 000 000

B. 100 000 000 000

C. 999 999 999 999

D. không tồn tại số thoải mái và tự nhiên lớn nhất

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta sẽ biết, trong dãy số tự nhiên, số nhỏ dại nhất là 0, và cứ thêm một solo vị, ta đang được một trong những liền sau số trước đó, cứ thường xuyên như vậy, ta lập được dãy số từ nhiên kéo dãn ra vô hạn và không có điểm dừng. Vậy không tồn tại số tự nhiên lớn nhất.

Chọn câu trả lời D.


II. Thông thạo

Câu 1: vào các xác minh sau, xác định nào sai?

A. Số một là số tự nhiên nhỏ dại nhất

B. Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử

C. không tồn tại số tự nhiên lớn nhất

D. bộ phận thuộc N nhưng mà không thuộc N* là 0.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Số từ nhiên nhỏ dại nhất là số 0. Vậy câu trả lời A sai.

Chọn lời giải A


Lời giải

Ta có: x ≤ 10, tức là x nhỏ tuổi hơn hoặc bằng 10.

Các số thoải mái và tự nhiên x thỏa mãn nhu cầu x nhỏ dại hơn hoặc bởi 10 là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Vậy ta viết tập đúng theo M:

M = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

Chọn đáp án D.


Câu 3: Viết những số sau theo vật dụng tự tăng dần: 34 087, 34 078, 43 089, 43 098.

A. 34 087, 34 078, 43 089, 43098

B. 34 078, 34 087, 43 089, 43 098

C. 34 078, 34 087, 43 098, 43 089

D. 34 087, 34 078, 43 098, 43 089

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta so sánh những số đã cho lần lượt theo từng cặp, ta thấy:

34 078

Câu 4: Cho nhị số thoải mái và tự nhiên 99; 100. Hãy kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên a để tía số kia lập thành tía số tự nhiên và thoải mái liên tiếp?

A. 98

B. 97

C. 101

D. Cả A và C

Hiển thị đáp án

Lời giải

Số tức thời trước số 99 là số 98 phải có bố số từ nhiên liên tiếp là 98; 99; 100.

Số liền sau số 100 là số 101 đề nghị có tía số từ nhiên thường xuyên là 99; 100; 101.

Chọn câu trả lời D.


Câu 5: trong số chữ số của số 19 254:

A. cực hiếm của chữ số 2 bằng nửa giá trị của chữ số 4

B.

Xem thêm: 3 Mẹo Tẩy Da Chết Với Baking Soda Vô Cùng Hiệu Quả, Tẩy Tế Bào Chết Với Baking Soda Nên Hay Không

cực hiếm của chữ số 2 bởi 5 lần cực hiếm của chữ số 4

C. giá trị của chữ số 2 bởi 50 lần cực hiếm của chữ số 4

D. quý giá của chữ số 2 bằng 500 lần quý giá của chữ số 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Trong số 19 254:

Chữ số 2 ở ở hàng ngàn và có giá trị là 200

Chữ số 4 nằm tại hàng đơn vị chức năng và có mức giá trị là 4

Ta thấy: 200 : 4 = 50

Vậy trong các 19 254, quý hiếm của chữ số 2 bằng 50 lần cực hiếm của chữ số 4.

Chọn đáp án C.


III. áp dụng

Câu 1: Số tự nhiên lớn nhất bao gồm sáu chữ số khác biệt là:

A. 999 999

B. 900 000

C. 909 999

D. 987 654

Hiển thị đáp án

Lời giải

Để viết được số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm sáu chữ số không giống nhau, ta đề xuất viết

Chữ số thứ nhất bên trái của số đó là chữ số to nhất, là 9

Chữ số trang bị hai tiếp theo là chữ số lớn nhất khác 9, là 8

Chữ số thứ bố là chữ số lớn nhất khác 9 với 8, là 7

Chữ số thứ bốn là chữ số lớn nhất khác 9, 8 với 7, là 6

Chữ số máy năm là chữ số lớn nhất khác 9, 8, 7 và 6, là 5

Chữ số đồ vật sáu là chữ số lớn nhất khác 9, 8, 7, 6, với 5, là 4

Vậy số thoải mái và tự nhiên lớn nhất tất cả sáu chữ số không giống nhau là 987 654.

Chọn đáp án D.


Câu 2: Tìm chữ số phù hợp ở lốt * sao cho: 2 021 ≤ Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì * là chữ số hàng trăm của số

*
đề xuất * dấn là những số tự nhiên và thoải mái từ 0 cho 9.

Lại có: 2 021 ≤

Câu 3: Số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất có năm chữ số khác nhau là:

A. 10 000

B. 10 001

C. 12 345

D. 10 234

Hiển thị đáp án

Câu 4: Viết tập thích hợp N các số tự nhiên chẵn x thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại sau: 317 ≤ x ≤ 322.

A. N = 318; 320; 322

B. N = 317; 318; 319; 320; 321; 322

C. N = 318; 320

D. N = 317; 318; 320

Hiển thị đáp án

Lời giải

Số tự nhiên x vừa lòng 317 ≤ x ≤ 322 tức thị x là các số trường đoản cú nhiên to hơn hoặc bằng 317 và bé dại hơn hoặc bằng 322, là những số: 317, 318, 319, 320, 321, 322.

Mà x lại là các số tự nhiên và thoải mái chẵn, nên những số x vừa lòng yêu mong là: 318, 320, 322.

Vậy ta viết tập thích hợp N như sau: N = 318; 320; 322.

Chọn giải đáp A.


Câu 5: mang lại m ∈ N*. Cha số tự nhiên tiếp tục tăng dần là:

A. m – 2, m – 1, m

B. m – 1, m , m + 1

C. m + 1, m, m – 1

D. m, m – 1, m – 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Dãy gồm bố số tự nhiên thường xuyên tăng dần, nghĩa là số lập tức sau đề nghị hơn số liền trước 1 1-1 vị.

Vì m ∈ N* bắt buộc m là số tự nhiên và thoải mái khác 0, vì vậy m ≥ 1

+ Nếu đem m = 1, ta có 1 m, yêu cầu đáp án C sai.

Vậy còn sót lại đáp án B là đúng và thỏa mãn nhu cầu yêu cầu.

Chọn lời giải B.


Tóm tắt lý thuyết Toán 6 bài bác 2: Tập hợp những số từ bỏ nhiên

A. Lý thuyết

I. Tập hợp những số tự nhiên

1. Tập đúng theo

*
và tập thích hợp
*

Các số 0, 1, 2, 3, 4 … là các số từ bỏ nhiên.

Tập hợp các số thoải mái và tự nhiên được kí hiệu là

*
, tức là
*
= 0; 1; 2; 3; 4; … .

Tập hợp những số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là

*
, có nghĩa là
*
=1; 2; 3; 4; … .

2. Bí quyết đọc và phương pháp viết số từ nhiên

Ví dụ:

+ Số 12 134 355 hiểu là mười nhị triệu một trăm ba mươi tư nghìn tía trăm năm mươi lăm.

+ Số ba mươi tía nghìn tứ trăm năm mươi chín, viết là 33 459.

Chú ý: Khi viết những số tự nhiên và thoải mái có từ tứ chữ số trở lên, fan ta thường viết tách riêng từng nhóm cha chữ số kể từ phải sang trái mang đến dễ đọc.

II. Trình diễn số thoải mái và tự nhiên

1. Biểu diễn một vài tự nhiên trên tia số

Các số tự nhiên và thoải mái được màn trình diễn trên tia số. Mỗi số tự nhiên ứng với một điểm bên trên tia số.

*

2. Cấu tạo thập phân của số từ nhiên

Số thoải mái và tự nhiên được viết vào hệ thập phân vì một, nhị hay nhiều chữ số. Những chữ số được dùng là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Khi một trong những gồm nhị chữ số trở lên trên thì chữ số trước tiên (tính từ trái sang phải) khác 0.

Trong giải pháp viết một vài tự nhiên có không ít chữ số, mỗi chữ số ở các vị trí khác biệt có cực hiếm khác nhau.

Ví dụ:

+ Số 987 có:

- Chữ số hàng nghìn là 9 và có mức giá trị là 9 x 100

- Chữ số hàng chục là 8 và có giá trị là 8 x 10

- Chữ số hàng đơn vị là 7 và có mức giá trị là 7

Ta viết: 987 = 9 x 100 + 8 x 10 + 7

+ Kí hiệu

*
(a # 0) là chỉ số tự nhiên có hai chữ số có:

- Chữ số hàng trăm là a và có giá trị là a x 10

- Chữ số hàng đơn vị chức năng là b và có giá trị là b

Ta viết:

*
= a x 10 + b

3. Số La Mã

Cách ghi số La Mã:

+ những số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 10 được ghi thông qua số La Mã khớp ứng như sau:

*

+ nếu thêm vào bên trái mỗi số ở cái (1) một chữ số X, ta được số La Mã từ bỏ 11 cho 20:

*

+ giả dụ thêm vào phía trái mỗi số ở cái (1) nhì chữ số X, ta được những số La Mã trường đoản cú 21 mang đến 30:

*

Ví dụ:

+ Số La Mã XIV gọi là mười bốn

+ Số La Mã XXI gọi là nhị mươi mốt

+ Số 15 được viết ngay số La Mã là: XV

+ Số 29 được viết bằng số La Mã là: XIX

III. So sánh những số từ bỏ nhiên

+ Trong hai số thoải mái và tự nhiên khác nhau, có một số nhỏ hơn số kia. Nếu số a nhỏ dại hơn số b thì ta viết a a.

Ví dụ: Số 15 bé dại hơn số 20, ta viết 15 15.

+ cùng với số tự nhiên và thoải mái a đến trước:

Ta viết x ≤ a nhằm chỉ x a hoặc x = a.

+ nếu như a 998 999.

+ do hai tiên phong hàng đầu 035 946 với 1 039 457 bao gồm cùng số chữ số yêu cầu ta lần lượt đối chiếu từng cặp chữ số trên và một hàng kể từ trái sang trọng phải cho tới khi lộ diện cặp chữ số thứ nhất khác nhau là 5 B. Bài xích tập tự luyện

Bài 1.

a) Viết số sau: Mười tỉ tứ trăm bảy mươi bố triệu nhị trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm tám mươi lăm.

b) Đọc số sau: 1 009 675

Lời giải:

a) Số mười tỉ bốn trăm bảy mươi cha triệu nhị trăm bảy mươi nhì nghìn năm trăm tám mươi lăm được viết là: 10 473 272 585.

b) tiên phong hàng đầu 009 657 được đọc là một triệu không trăm linh chín nghìn sáu trăm năm mươi bảy.

Bài 2. Viết tập hợp các số thoải mái và tự nhiên x vừa lòng điều khiếu nại sau:

Lời giải:

Gọi B là tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn .

Khi đó ta bao gồm B là tập hợp các số từ nhiên to hơn hoặc bởi 35 và bé dại hơn hoặc bằng 39, gồm các số: 35; 36; 37; 38; 39. Phải ta viết tập thích hợp B là:

B = 35; 36; 37; 38; 39.

Bài 3.

a) Viết các số sau theo lắp thêm tự tăng dần: 12 059 369, 9 909 820, 12 058 967, 12 059 305.

Xem thêm: Công Nghệ 8 Bài 36: Vật Liệu Kỹ Thuật Điện Được Chia Làm Mấy Loại? Nêu Đặc Điểm

b) Tìm những số tự nhiên a, b, c vừa lòng 228 ≤ a

Lời giải:

a) vày số 9 909 820 là số có bảy chữ số còn bố số sót lại là những số tất cả tám chữ số đề nghị ta so sánh các số còn lại ta được:

12 058 967 b) Theo đề bài, ta có các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 228 và nhỏ tuổi hơn hoặc bởi 230 là 228; 229; 230.

Mà còn mặt khác aTrắc nghiệm bài bác 3: Phép cộng, phép trừ những số tự nhiên