TÌM SỐ DƯ TRONG PHÉP CHIA

     

Để kiếm tìm số dư vào phép chia có số thập phân tương đối dễ dàng nếu các em nắm được bí quyết chia số thập phân và xác định vị trí của dấu phẩy.

Bạn đang xem: Tìm số dư trong phép chia

Trong phép chia bao gồm số thập phân thì số dư gồm thể là số thập phân.

Và những em cần ghi nhớ những gạch đầu cái dưới đây.

– Số lượng chữ số trong phần thập phân của số dư bằng tổng số lượng những chữ số trong phần thập phân của số phân tách và thương.

– Dấu phẩy của số dư phải thẳng cột với dấu phẩy của số bị chia.

– Nếu sản phẩm nào của phần thập phân trong số dư còn thiếu thì thêm chữ số 0 vào sản phẩm đó.

Cụ thể về giải pháp xác định (tìm) số dư vào phép phân chia số thập phân những em đọc ví dụ dưới đây để nắm rõ.

Ví dụ 1: tìm kiếm số dư vào phép phân tách 5,29 : 4 khi thương chỉ lấy đến nhị chữ số ở phần thập phân.

Giải

Bước 1: Thực hiện phép chia:

*

Bước 2: tra cứu số dư:

Cách 1: Chiếu thẳng dấu phẩy ở số bị chia xuống thì phần thập phân khuyết hàng phần mười buộc phải ta thêm 0 vào mặt hàng đó.

Vậy số dư trong phép chia đó là 0,01

Thử lại: 1,32 × 4 + 0,01 = 5,29 (đúng).

Cách 2: Số lượng những chữ số vào phần thập phân của số chia và thương là:

0 + 2 = 2 (chữ số)

Vậy số dư vào phép phân tách đó là 0,01

Thử lại: 1,32 × 4 + 0,01 = 5,29 (đúng).

Ví dụ 2: Hãy tra cứu số dư vào phép chia 43 : 52 khi thương chỉ lấy đến tía chữ số ở phần thập phân.

Giải

Bước 1: Thực hiện phép chia:

*

Bước 2: tìm kiếm số dư:

Cách 1: Chiếu thẳng dấu phẩy ở số bị chia xuống thì phần thập phân khuyết hàng phần mười buộc phải ta thêm 0 vào mặt hàng đó.

Vậy số dư vào phép phân chia đó là 0,048.

Thử lại: 0,826 × 52 + 0,048 = 43 (đúng).

Cách 2: Số lượng những chữ số trong phần thập phân của số chia và thương là:

0 + 3 = 3 (chữ số)

Vậy số dư trong phép phân tách đó là 0,048.

Thử lại: 0,826 × 52 + 0,048 = 43 (đúng).

Ví dụ 3: Hãy search số dư vào phép chia 16593 : 125,2 khi thương chỉ lấy đến nhì chữ số ở phần thập phân.

Giải

Bước 1: Thực hiện phép chia:

*

Bước 2: kiếm tìm số dư:

Cách 1: Đây là phép chia một số tự nhiên mang đến một số thập phân cần ta coi số tự nhiên đó là số thập phân mà lại phần thập phân bằng 0 (16593 = 16593,0) để xác định số dư.

Chiếu thẳng dấu phẩy ở số bị phân tách xuống thì phần thập phân là 244, phần nguyên là 0. Vày đó số dư vào phép phân tách đó là 0,244.

Thử lại: 132,53 × 125,2 + 0,244 = 16593 (đúng).

Cách 2: Số lượng những chữ số trong phần thập phân của số phân chia và thương là:

1 + 2 = 3 (chữ số)

Vậy số dư vào phép chia đó là 0,244.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Áo Bị Thủng Lỗ

Thử lại: 132,53 × 125,2 + 0,244 = 16593 (đúng).

Ví dụ 4: Hãy tìm kiếm số dư trong phép phân tách 19,73 : 5,8 khi thương lấy đến bốn chữ số ở phần thập phân.

Giải

Bước 1: Thực hiện phép chia:

*

Bước 2: search số dư:

Cách 1: Chiếu thẳng dấu phẩy ban đầu ở số bị chia xuống thì phần thập phân khuyết sản phẩm phần mười, mặt hàng phần trăm với hàng phần nghìn nên ta thêm 0 vào bố hàng đó.

Vậy số dư vào phép phân chia trên là 0,00014.

Thử lại: 3,4017 × 5,8 + 0,00014 = 19,73 (đúng).

Cách 2: Số lượng những chữ số trong phần thập phân của số phân chia và thương là:

1 + 4 = 5 (chữ số)

Vậy số dư vào phép chia trên là 0,00014.

Thử lại: 3,4017 × 5,8 + 0,00014 = 19,73 (đúng).

Ví dụ 5: sau khoản thời gian thực hiện phép chia:

*

– Bạn Xuân nói: phép chia này còn có số dư là 1.

– Bạn Hạ nói: phép chia này còn có số dư là 0,1.

– Bạn Thu nói: phép chia này còn có số dư là 0,01.

– Bạn Đông nói: phép chia này còn có số dư là 0,001.

Biết rằng chỉ một bạn nói đúng. Hỏi bạn đó là ai? bởi sao? (Đề thi HSG lớp 5, TP Hà Nội, năm 2002)

Giải

Cách 1:

*

Chiếu thẳng dấu phẩy ở số bị chia xuống thì phần thập phân là 01, phần nguyên là 0. Vì chưng đó số dư vào phép phân chia đó là 0,01.

Thử lại: 65,37 × 12 + 0,01 = 784,45 (đúng).

Vậy bạn Thu nói đúng.

Cách 2: Số lượng những chữ số vào phần thập phân của số phân tách và thương là:

0 + 2 = 2 (chữ số)

Do đó số dư vào phép phân chia đó là 0,01.

Thử lại: 65,37 × 12 + 0,01 = 784,45 (đúng).

Vậy bạn Thu nói đúng.

Bài tập tự luyện:

1. Hãy tìm số dư trong phép phân tách 72,59 : 19 khi thương lấy đến năm chữ số ở phần thập phân.

2. Hãy tra cứu số dư vào phép chia 475 : 21 khi thương chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân.

3. Hãy tra cứu số dư vào phép phân chia 739 : 7,2 khi thương là số tự nhiên.

Xem thêm: Tại Sao Nấu Xu Xoa Không Đông, Cách Nấu Xu Xoa Bằng Rong Biển

4. Hãy search số dư vào phép phân tách 1456,3 : 12,4 lúc thương chỉ lấy đến nhị chữ số ở phần thập phân.

5. Số tất cả 1995 chữ số 7 khi phân tách cho 15 thì phần thập phân của thương là bao nhiêu ?