TÌM MỘT SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ, BIẾT TỔNG 3 CHỮ SỐ LÀ 20

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Tìm một số trong những có tía chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20. Chữ số hàng trăm bằng 1/4 tổng 3 chữ số, chữ số hàng trăm gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị. Vậy số đề nghị tìm là giai giup mk nhe chieu nay ngay mai nop rui


*

*

Chữ số hàng nghìn là:

20 : 4 = 5

Coi chữ số hàng trăm là 3 phần thì chữ số hàng đơn vị là 2 phần

Chữ số hàng chục là:

( đôi mươi - 5 ) : ( 3 + 2 ) x 3 = 9

Chữ số hàng đơn vị chức năng là:

20 - 9 - 5 = 6

Vậy số phải tìm là 596


Tìm một vài có cha chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20. Tổng 3 chữ số vội 4 lần số mặt hàng trăm, chữ số hàng trăm gấp rưỡi chữ số hàng đối kháng vị. Vậy số cần tìm là

giai giup mk nhe chieu ni ngay mai nop rui


Tìm một vài có cha chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20. Tổng 3 chữ số vội 4 lần chữ số sản phẩm trăm, chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng 1-1 vị. Vậy số phải tìm là:.......

Bạn đang xem: Tìm một số có 3 chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20


gọi số nên tìm làabc

có a+b+c=20

tổng 3 chữ số vội 4 lần chữ số hàng trăm ngàn =>4xa=20=>a=5

chữ số hàng trăm gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị chức năng => b=1,5c

=>5+1,5c+c=20=>c=6=>b=9

=> số đề xuất tìm là 596


Tìm một số có cha chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20. Tổng 3 chữ số vội vàng 4 lần số mặt hàng trăm, chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng 1-1 vị.


Chữ số hàng trăm ngàn là : 20 /4 = 5

Coi chữ số hàng chục là 3 phần thì chữ số hàng đơn vị là 2 phần

Chữ số hàng chục là : (20 - 5 ) : ( 3 + 2 ) *3 = 9

Chữ số hàng đơn vị là : trăng tròn - 9 - 5 = 6

Vậy số sẽ là 596


Tìm một vài có 3 chữ số biết tổng ba chữ số là 20.Tổng cha chữ số gấp tư lần chữ số hàng trăm chữ số hàng trăm gấp rưỡi chữ số hàng solo vị


Tìm một số trong những có 3 chữ số, bieets tổng 3 chữ số bởi 20,. Tổng 3 chữ số vội vàng 4 lần chữ số hàng trăm, chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng 1-1 vị


Tìm một vài có 3 chữ số , biết tổng cha chữ số là 20, tổng 3 chữ số vội vàng 4 lần chữ số hàng trăm chữ số hàng chục gấp rưỡichữ số hàngđơn vị ?


Chữ số hàng nghìn là :

20 : 4 = 5

Tổng của chữ số hàng chục và hàng đơn vị chức năng là :

20 - 5 = 15

Đổi 3 vội rưỡi = 3/2

Ta tất cả sơ đồ dùng :

hàng chục l------------l-----------l-----------l

hàng đơn vị chức năng l------------l-----------l

Chữ số hàng đơn vị là :

15 : ( 2 + 3 ) x 2 = 6

Chữ số hàng trăm là :

15 - 6 = 9

Vậy số chính là : 596


Tìm một trong những có cha chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20.Tổng tía chữ số gấp 4 lâng chữ số sản phẩm trăm, chữ số hàng trăm gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị.

Xem thêm: Soạn Bài Ê Mi Li Con Lớp 5


tìm một số trong những có 3 chữ số biết tổng 3 chữ số là 20 , tổng các chữ số vội 4 lần chữ số hàng ngàn , chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị . Chúng ta nhớ trả lời nhé , mình vẫn tick cho chúng ta ngay .


Chữ số hàng trăm là : (20:4=5)Tổng của hai hàng chụ với hàng đơn vị chức năng là : (20-5=4)Đổi : gấp rưỡi =(frac32)Ta bao gồm sơ đồ gia dụng sau :Hàng chục |----------|----------|----------|Hàng đơn vị |----------|----------|Tổng số phần đều nhau là : 3 + 2 = 5 ( phần )Chữ số hàng chục là : ( 15 : 5 ) x 3 = 9Chữ số hàng đơn vị chức năng là : 15 - 9 = 6Vậy số chính là 596 Đ/S :...

Xem thêm: Công Thức Tính Phần Trăm Khối Lượng Và Bài Tập Minh Họa, Công Thức Tính Phần Trăm Khối Lượng


Chữ số hàng trăm là :

(20:4=5)

Tổng của hai hàng chụ với hàng đơn vị chức năng là :

(20-5=4)

Đổi : vội vàng rưỡi =(frac32)

Ta tất cả sơ thứ sau :

Hàng chục |----------|----------|----------|

Hàng đơn vị |----------|----------|

Tổng số phần đều bằng nhau là :

3 + 2 = 5 ( phần )

Chữ số hàng trăm là :

( 15 : 5 ) x 3 = 9

Chữ số hàng đơn vị chức năng là :

15 - 9 = 6

Vậy số sẽ là 596

Đ/S : 596


tìm một số ít có 3 chữ số biết tổng 3 chữ số là 20 tổng 3 chữ số cấp 4 lần hàng trăm chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị


Gọi chữ số hàng ngàn là a, chữ số hàng trăm là b, chữ số hàng đơn vị chức năng là c

a + b + c = 20

Chữ số hàng trăm ngàn là :

20: 4 = 5

Tổng chữ số hàng chục và hàng đơn vị chức năng là

20 - a = trăng tròn - 5 = 15 = b+c

Vì b = 1,5 c

1,5 c + c= 15

2,5c = 15

c=15 : 2,5 = 6

b = 15-6 = 9

Số sẽ là 596


Tìm một vài có cha chữ số , biết tổng 3 chữ số là đôi mươi . Chữ số hàng trăm ngàn bằng 1/4 tổng của cha chữ số ; chữ số hàng trăm gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị chức năng .


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên