Tìm m để hàm số đạt cực đại tại x=1

     

Tìm m để hàm số gồm cực trị thỏa mãn nhu cầu điều kiện mang lại trước là 1 trong những bài toàn phổ biến trong chương trình toán lớp 12 cùng trong kỳ thi trung học phổ thông Quốc Gia. Để giúp các bạn học sinh nắm rõ dạng toán này, bài viết dưới trên đây sẽ trình bày hơn 10 loại bài xích tập hay gặp gỡ nhất và biện pháp giải kèm tư liệu phía cuối bài viết.


Phương pháp tra cứu m nhằm hàm số có cực trị thỏa mãn

Bước 1: Hàm số đạt cực to (cực tiểu) tại điểm x0 thì f’ (x0) = 0, tìm được tham số.Bước 2: với mức giá trị tham số kiếm tìm được, ta nắm vào hàm số thuở đầu để thử lại.

Dạng 1: tìm kiếm m để hàm số bao gồm 3 cực trị

Phương pháp

Chú ý: Đối cùng với hàm bậc ba, ta có thể làm trắc nghiệm như sau:

– Hàm số đạt cực tiểu trên x = x0 ⇔

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Suy ra hàm số h(x) luôn luôn có 6 điểm cực trị.

Đồ thị hàm số g(x) = |f 3(x) – 3f(x) + m| gồm đúng 9 điểm cực trị tương đương đồ thị y = h(x) giảm trục hoành trên đúng 3 điểm (không kể rất nhiều điểm tiếp xúc) ⇔ m + 2 ≤ 0 Thông tin tài liệuTên tài liệuBài tập rất trị hàm số Vận Dụng, vận dụng CaoSố trang115Lời giảiCó

Mục lục tài liệu