Reading unit 5: higher education giáo dục đại học

     

Bài viết hướng dẫn biện pháp học và phương pháp giải bài tập của phần reading về công ty đề giáo dục đại học, một nhà điểm rất đáng quan vai trung phong trong chương trình tiếng Anh 12. Hãy thuộc điểm qua những từ vựng, cấu tạo cần nhớ cùng tham khảo gợi ý giải bài bác tập dưới đây.


*

I. Tự vựng

campus <"kæmpəs> (n):khu sân bãi (của các trường trung học, đại học)challenge <"t∫ælindʒ> (v)(n): thách thứcblame (v) : khiển tráchto daunt(v )mate : bạn bèapplicant <"æplikənt> (n): fan nộp đơnroommate (n): bạn cùng phòng

II. Kết cấu cần lưu giữ ý

to blame sb/sth for/on sthto fight back tears: gạt nước mắtall the time = always: luôn luôn luôn, dịp nào cũngover & over: những lần; lặp đi lặp lạito be in a place: đang ở 1 nơithe Advanced Engineering: khoa công trình xây dựng nâng caoto make friends: kết bạnto get on very well with sb: hòa phù hợp với ai

III. Gợi ý giải bài xích tập

1. Before You Read

Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

1. How bởi vì you say in English the names of these universities?

Hue University: Đại học tập Huế

Hanoi University of Architecture: Đại học kiến trúc Hà Nội

Hanoi University of Natural Science: Đại học tập khoa học tự nhiên và thoải mái Hà Nội

2.What university would you lượt thích to apply for và why?

I"d like to apply for Hue University because Hue is the only place where there are national historical remains left: such as royal palaces và lombs, etc.... Moreover, its Department of Court National Culture is the best of all, especially in folk music and dances. This is the most distinctive of our national culture wc should conserve & safeguard it.

Bạn đang xem: Reading unit 5: higher education giáo dục đại học

2. While You Read

Đây là nội dung bài đọc của unit 5:

Three students talk about their first impressions of university life. Read the passage and then đo the tasks that follow.

(Ba sinh viên nói đến cảm nghĩ thứ nhất của chúng ta về cuộc sống ở đại học. Đọc đoạn văn và tiếp nối làm các bài tập kèm theo.)

Sarah:

On the first weekend I went out with my new friends, walking around campus. It was exciting, thinking how I was at college, meeting people who could become good friend of mine. The most exciting thing was that I didn’t have khổng lồ explain to lớn my parents where I was going, who with or what time I’d be home!

On Saturday night, I followed my roommate lớn a party. The people at the các buổi tiệc nhỏ were busy playing some game, and no one seemed lớn notice my exercise. I suddenly felt so lonely. Fighting back tears, I ran back to my room, thinking I would never feel at home at college.

Ellen:

My roommate left the window xuất hiện all the time, even when it was 10 degrees Celsius out, and went khổng lồ bed at 10 every night. When she got sick at after midterms, she blamed my typing and having a light on while she was trying khổng lồ sleep.

At first, college was a little daunting. I graduated from a small school. After seeing the same people over và over for many years, it was amazing but a little scary, khổng lồ be in a place where it seemed lượt thích I never saw the same person twice.

Brenden:

The first year at college was probably the best và most challenging year of my life. Academically, I enjoyed it thoroughly. Taking part in the Advanced Engineering project gave me a chance to use my creativity & knowledge khổng lồ help society.

Socially, I made lots of new friends both through engineering và living at St John’s College on campus. The social calendar of the colleges provides plenty of opportunityes to lớn meet non-engineering students as well as other engineers, many of whom have become my best mates.

Xem thêm: Cách Làm Chân Gà Sả Tắc Chua Ngọt Cực Ngon Đơn Giản Tại Nhà, Cách Làm Chân Gà Ngâm Sả Ớt Chua Cay, Hấp Dẫn

Task1:Complete the following sentences, using the right forms or the words in the box. (Hoàn chỉnh các câu sau. Cần sử dụng dạng đúng của các từ trong khung.)

Campus blame scary challenge amazing

1. The new library was built in the centre of the…… campus ……..2. They……blamed……….the rise in oil prices for the big increase in inflation.3. That"s the………scariest………story I"ve ever heard.4. Intelligent boys lượt thích to study something if it really………challenges………them.5. The new oto goes at an……………amazing……….speed.

Task2:Find out who: (Tìm ra ai.)

a. Attended a buổi tiệc ngọt on the first weekend at college. (tham dự một bữa tiệc trong tuần trước tiên ở đại học)b. Didn"t get on very well with the roommate. (Không hòa hợp với bạn thuộc phòng)c. Was not used khổng lồ meeting different people every day at college. (Không thân quen với việc gặp mặt nhiều người từng ngày ở đại học)d. Liked having a chance lớn be creative.(Thích có thời cơ để sáng sủa tạo)e. Was very excited about going lớn college. (đã siêu háo hức về câu hỏi học đại học)f. Enjoyed the first year at college. (thích năm học trước tiên ở đại học)

Sarah: (1)_______a_________ (2)______e_____

Ellen: (3)________b_________ (4)______c______

Brenden: (5)_____d_________ (6)______f______

Task 3:Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What did Sarah do on the first weekend?

She went out with her new friends, walking around the campus.

2. Why did Sarah feel so lonely at the party?

Because she felt no one seemed lo nolice her

3. What problems did Ellen have with her roommate?

. Her roommate left the window open all the time, even in the cold weather, went to bed late and blamed her typine và having the fight on

4. What did Brenden think about his first year at college?

He thought it was probably the best and most challenging year of his life.

5. What does the social calendar of the colleges provide him?

It provides him with a lot of opportunities to lớn meet non-engineering students as well as other engineers.

3. After you read:

Work in groups. Discuss the question. (Làm bài toán theo nhóm. đàm đạo câu hỏi.)

How important is tertiary study khổng lồ you? (Việc học đại học quan trọng đặc biệt với bạn như thế nào?)

Gợi ý trả lời:

Going to lớn college for me is lượt thích a key that xuất hiện a new opportunity to lớn reach a higher future. It’s true that starting from a higher position will help us khổng lồ reach your dream more easily. Beside, giong to lớn college is a new environment, maybe a whole new life with some people. They may be more independent to lớn take care of themselves và become more mature, responsible and also they can learn more và more skills for future.

Xem thêm: Cắt Tóc Vào Tháng Cô Hồn Có Sao Không ? Có Nên Cắt Tóc Trong Tháng Cô Hồn

Tertiary study provides students with specific knowledge for their chosen career, and also an opportunity lớn attend to some internship lớn be educated and socialised in order khổng lồ get a gook job in the future.