Tích số ion của nước

     

- Nước là môi trường xung quanh trung tính, nên môi trường trung tính là môi trường trong đó

= = 10-7

3. Ý nghĩa tích số ion của nước

- môi trường xung quanh trung tính tất cả : = ;

- môi trường thiên nhiên axit gồm : > ;

- môi trường bazơ bao gồm : –> ;

II. Có mang về axit. Chất chỉ thị axit - bazơ


1. định nghĩa về pH

Như đang thấy ngơi nghỉ trên, dựa vào nồng độ H+ trong dung dịch nước có thể đánh giá được độ axit cùng độ kiềm của dung dịch. Tuy vậy dung dịch hay được dùng có nồng độ H+ nhỏ, nhằm tránh ghi nồng độ H+ với số mũ âm, tín đồ ta sử dụng pH với quy mong như sau:

= 1,0.10−pH(∗)M. Giả dụ = 1,0.10−aM thì pH = a.

Bạn đang xem: Tích số ion của nước

Thí dụ: = 1,0.10−1M ⇒ pH = 1,00: môi trường axit.

= 1,0.10−7M ⇒ pH = 7,00: môi trường thiên nhiên trung tính.

= 1,0.10−11M ⇒ pH = 11,00; môi trường kiềm.

Thang pH thường dùng có giá trị 1 đến 14.

Giá trị pH có ý nghĩa to khủng trong thực tế. Chẳng hạn, pH của máu fan và động vật có giá trị gần như không đổi. Thực vật rất có thể sinh trưởng bình thường chỉ khi quý hiếm pH của dung dịch trong đất ở trong khoảng khẳng định đặc trưng cho từng loại cây. Vận tốc ăn mòn kim loại trong nước từ bỏ nhiên nhờ vào rất những vào pH của nước mà sắt kẽm kim loại tiếp xúc.

2. Chất thông tư axit - bazơ

Chất chỉ thị axit - bazơ là chất gồm màu chuyển đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch. Thí dụ, màu của hai chất chỉ thị axit bazơ là quỳ và phenolphtalein trong số khoảng pH không giống nhau

*

III. Một số dạng bài tập điển hình

1. Dạng 1​: lý thuyết về sự điện li của nước với pH

* Một số lưu ý cần nhớ:

- Nước là hóa học điện li siêu yếu : H2​O ⇌ H+​ + OH-​ 

Tích số ion của nước: = =10-14 ​M (đo sinh sống 25o​C)

Môi ngôi trường axit :

> giỏi > 1,0.10–7​M => pH +​> –​> tốt –7​M. => pH > 7

Môi ngôi trường trung tính :

= = 1,0.10–7​M. => pH = 7

* một số trong những ví dụ điển hình:

Ví dụ 1: Cho những muối tiếp sau đây : NaNO3​ ; K2​CO3​ ; CuSO4​ ; FeCl3​ ; AlCl3​ ; KCl. Các dung dịch tất cả pH = 7 là :

A. NaNO3 ​; KCl.

B. K2​CO3​ ; CuSO4​ ; KCl.

C. CuSO4​ ; FeCl3​ ; AlCl3​.

D. NaNO3​ ; K2​CO3​ ; CuSO4​.

Hướng dẫn giải chi tiết:

- dung dịch có môi trường xung quanh trung tính sẽ có p H = 7

Mặt không giống muối có môi trường xung quanh trung tính là muối hạt của KL khỏe mạnh và gốc axit mạnh

Đáp án A

Ví dụ 2: Trong số những dung dịch : Na2​CO3​, KCl, CH3​COONa, NH4​Cl, NaHSO4​, C6​H5​ONa, đông đảo dung dịch có pH > 7 là :

A. Na2​CO3​, NH4​Cl, KCl.

B. Na2​CO3​, C6​H5​ONa, CH3​COONa.

C. NH4​Cl, CH3​COONa, NaHSO4​.

D. KCl, C6​H5​ONa, CH3​COONa.

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Dung dịch có phường H to hơn 7 là hỗn hợp khi thủy phân trong nước cho môi trường bazo. Mặt khác muối có môi trường thiên nhiên bazo là muối của KL to gan và nơi bắt đầu axit yếu.

A loại bởi KCl có môi trường trung tính

C loại vị NaHSO4​ có môi trường xung quanh axit

D loại vì KCl có môi trường xung quanh trung tính.

Đáp án B.

2. Dạng 2​: xác minh pH của axit, bazo mạnh

* Một số xem xét cần nhớ:

- Tính số mol H+, OH- gồm trong dung dịch

- mật độ H+, OH- bao gồm trong dung dịch => pH

* một vài ví dụ điển hình:

Ví dụ 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2​SO4​ 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Xem thêm: Nhiệt Kế++ Trên App Đo Nhiệt Độ Phòng Ios Ứng Dụng Nhiệt Kế Trên Iphone/Ipad

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

mHCl = 10.7,3% = 0,73 gam

=> nHCl = 0,73 : 36,5 = 0,02 mol

mH2​SO4​ = 20.4,9% = 0,98 gam

=> nH2​SO4​ = 0,98 : 98 = 0,01 mol

Ta tất cả phương trình điện li như sau:

HCl → H+​  + Cl-​

0,02 0,02

H2​SO4​ → 2H+​ + SO4​2-​

0,01 0,02

=> nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 (mol)

V dung dịch sau thời điểm pha trộn là 100ml = 0,1 lít

=> = 0,04 : 0,1 = 0,4M

=> pH = -log = 0,4

3. Thắc mắc bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Tích số ion của nước sẽ tăng thêm khi tăng

A. Áp suất

B. Nhiệt độ.

C. độ đậm đặc ion hiđro.

D. Nồng độ ion hiđroxit

Câu 2. Trong dung dịch HCl 0,001M sinh hoạt 25oC, tích số ion của nước là:

A. > 1,0.10-14.

B. = 1,0.10-14.

C. -14.

D. = 10.10-14.

Câu 3. Trong hỗn hợp HNO3 0,01M thì tích số ion của nước sinh hoạt nhiệt độ bất kì là:

A. =10-14

B. >10-14

C. -14

D. Toàn bộ đều sai

Giải thích: Ở 25oC tích số ion của H2O là 10-14 còn tùy nhiệt độ tích số ion của H2O sẽ rứa đổi.

Câu 4. Dung dịch nào tiếp sau đây có pH = 7

A. NH4NO3.

B. CH3COONa.

C. C6H5ONa.

D. KClO3.

Câu 5: gồm 250 ml hỗn hợp HCl 0,4M. Hỏi đề xuất thêm bao nhiêu nước vào dung nhờn này để được dung dịch bao gồm pH =1,00? hiểu được sự biến hóa thể tích khi xáo trộn là không đáng kể.

Để bao gồm pH = 1 thì nồng độ HCl phải bằng 1.10−1 mol/l. Vậy đề nghị pha loãng 4 lần hỗn hợp HCl 0,4 M, nghĩa là pha thêm 750 ml nước.

Câu 6: Chỉ sử dụng thuốc thử phenolphtalein, hãy trình bày cách phân biệt cha dung dịch cùng nồng độ mol sau: KOH, HNO3 và H2SO4.

- nhỏ dại vài giọt dung dịch phenolphtalein vào cả bố dung dịch. Hỗn hợp nào gồm màu hồng là dung dịch KOH.

Xem thêm: Không Tải Được Facebook Trên Iphone 6S Ios 10, Facebook Trên App Store

- Lấy các thể tích bằng nhau của bố dung dịch : V ml dung dịch KOH và V ml của mỗi hỗn hợp axit. Phân phối hai dung dịch axit vài ba giọt hỗn hợp phenolphtalein. Đổ V ml hỗn hợp KOH vào cụ thể từng V ml hỗn hợp axit, sau đó thêm một ít hỗn hợp KOH nữa, nếu tất cả màu hồng thì hỗn hợp axit kia là HNO3 trái lại nếu không tồn tại màu hồng là dung dịch H2SO4.