THE GIOI LOGO CUA EM LOP 4

     
*
A. Vận động cơ phiên bản - bài xích 1: bước đầu làm quen thuộc với biểu tượng logo

Giải phần A. Vận động cơ bạn dạng bài 1 trang 98, 99, 100, 101, 102 sách chỉ dẫn học tin học tập lớp 4. Nháy lưu ban vào biểu tượng Logo . . .
Bạn đang xem: The gioi logo cua em lop 4

*
B. Vận động thực hành - bài 1: bước đầu tiên làm thân quen với hình ảnh sản phẩm

Giải phần B. Vận động thực hành bài 1 trang 98, 99, 100, 101, 102 sách gợi ý học tin học tập lớp 4.Viết những câu lệnh để điều khiển và tinh chỉnh Rùa . . .


*
C. Chuyển động ứng dụng, không ngừng mở rộng - bài 1: bước đầu tiên làm thân quen với hình ảnh sản phẩm

Giải phần C. Chuyển động ứng dụng, mở rộng bài 1 trang 98, 99, 100, 101, 102 sách trả lời học tin học lớp 4. Vẽ đường đi của Rùa vào hình sau . . .


*
A. Hoạt động cơ phiên bản - bài bác 2: những lệnh của hình ảnh sản phẩm

Giải phần A. Chuyển động cơ phiên bản bài 2 trang 103, 104, 105, 106 sách lý giải học tin học tập lớp 4. Ôn lại các lệnh đang học . . .


*
B. Vận động thực hành - bài xích 2: những lệnh của biệu tượng công ty

Giải phần B. Chuyển động thực hành bài xích 1 trang 98, 99, 100, 101, 102 sách gợi ý học tin học lớp 4. Vẽ đường đi của Rùa . . .


*
C. Vận động ứng dụng, mở rộng - bài 2: các lệnh của logo sản phẩm

Giải phần C. Vận động ứng dụng, mở rộng bài 2 trang 103, 104, 105, 106 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Lựa chọn màu bút, nét bút rồi viết . . .


*
A. Hoạt động cơ bạn dạng - bài 3: Lệnh viết chữ, đo lường và thống kê

Giải phần A. Chuyển động cơ phiên bản bài 3 trang 107, 108, 109, 110, 111 sách khuyên bảo học tin học lớp 4. Các lệnh em đã biết . . .


*
B. Chuyển động thực hành - bài bác 3: Lệnh viết chữ, giám sát và đo lường

Giải phầnVB. Hoạt động thực hành bài 3 trang 107, 108, 109, 110, 111 sách khuyên bảo học tin học tập lớp 4. Viết lệnh nhằm Rùa viết những dòng chữ theo mẫu mã . . .
Xem thêm: Nghị Luận Tuổi Trẻ Là Tương Lai Đất Nước : Dàn Bài & Văn Mẫu Hay

*
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán

Giải phần C. Vận động ứng dụng, không ngừng mở rộng bài 3 trang 107, 108, 109, 110, 111 sách lí giải học tin học tập lớp 4. Chọn phông chữ, color cữ. . .


*
C. Chuyển động ứng dụng, mở rộng - bài xích 4: sinh sản hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu

Giải phần C. Chuyển động ứng dụng, mở rộng bài 4 trang 87, 88, 89 sách giải đáp học tin học tập lớp 4. Em mày mò các hiệu ứng . . .


*
A. Hoạt động cơ bản - bài 4: luyện tập

Giải phần A. Vận động cơ bản bài 4 trang 112, 113, 114, 115, 116 sách chỉ dẫn học tin học tập lớp 4. Viết lệnh viết tắt tinh chỉnh . . .


*
B. Hoạt động thực hành - bài 4: luyện tập

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 4 trang 112, 113, 114, 115, 116 sách gợi ý học tin học lớp 4. Chuẩn bị : giảm một miếng bìa nhỏ tuổi . . .


*
A. Hoạt động cơ bản - bài bác 5: thực hiện câu lệnh lặp

Giải phần A. Chuyển động cơ bạn dạng bài 5 trang 117, 118, 119, 120 sách khuyên bảo học tin học lớp 4. Câu lệnh lặp a) quan sát những lệnh điều khiển . . .


*
B. Vận động thực hành - bài 5: sử dụng câu lệnh lặp

Giải phần B. Vận động thực hành bài xích 5 trang 117, 118, 119, 120 sách khuyên bảo học tin học lớp 4. Thực hiện các lệnh sau . . .


*
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - bài xích 5: áp dụng câu lệnh lặp

Giải phần C. Vận động ứng dụng, mở rộng bài 5 trang 117, 118, 119, 120 sách chỉ dẫn học tin học tập lớp 4. Viết câu lệnh lặp tinh chỉnh . . .
Xem thêm: Bánh Sinh Nhật Hình Ô Tô Lamborghini Tặng Sếp, Bánh Sinh Nhật Hình Ô Tô Lamborghini 003

*
A. Vận động cơ bạn dạng - bài bác 6: thực hành thực tế tổng thích hợp (chủ đề 5)

Giải phần A. Hoạt động cơ phiên bản bài 6 trang 121, 122, 123 sách lý giải học tin học tập lớp 4. Nối lệnh mặt cột trái . . .


*
B. Hoạt động ứng dụng, không ngừng mở rộng - bài bác 6: thực hành thực tế tổng thích hợp (chủ đề 5)

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 6 trang 121, 122, 123 sách hướng dẫn học tin học tập lớp 4. Hội đàm với các bạn rồi tiến hành . . .