Thể Tích Khối Lập Phương Cạnh 2A

     
*
*
*
*
*
*
*
*

Cho khối lăng trụ tam giác $ABC.A"B"C"$ hoàn toàn có thể tích $V$. Trên lòng (A"B"C") mang điểm $M$ bất kì. Thể tích khối chóp $M.ABC$ tính theo $V$ bằng:


Cho lăng trụ xiên tam giác $ABC.A"B"C"$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác các cạnh $a$, biết lân cận là (asqrt 3 ) và hợp với đáy $ABC$ một góc (60^0). Thể tích khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ $ABCD.A"B"C"D"$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh $a$ với góc (widehat A,, = 60^0). Chân con đường cao hạ từ bỏ $B"$ xuống $left( ABCD ight)$ trùng với giao điểm 2 mặt đường chéo, biết $BB" = a$ . Thể tích khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") tất cả (AB = 2a,AC = a,AA" = dfracasqrt 10 2,widehat BAC = 120^0). Hình chiếu vuông góc của $C’$ lên $(ABC)$ là trung điểm của cạnh $BC$. Tính thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") theo $a$?


Cho hình lăng trụ (ABCD.A"B"C"D") có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng $a$. Hình chiếu vuông góc của điểm $A"$ cùng bề mặt phẳng $left( ABCD ight)$ là trung điểm $I$ của cạnh $AB$. Biết (A"C) sản xuất với mặt phẳng đáy một góc (alpha ) với ( an alpha = dfrac2sqrt 5 ). Thể tích khối chóp $A".ICD$ là:


Cho khối lăng trụ tam giác $ABC.A"B"C"$ nhưng mà mặt bên $ABB"A"$ có diện tích bằng $4$. Khoảng cách giữa $CC"$ với mặt phẳng $left( ABB"A" ight)$ bởi $7$. Thể tích khối lăng trụ là:


Cho lăng trụ $ABC.A"B"C"$ có đáy $ABC$ là tam giác đầy đủ cạnh $a$, và (A"A = A"B = A"C = asqrt dfrac712 ) . Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") theo $a$ là:


Cho hình lăng trụ $ABC.A"B"C"$ có đáy $ABC$ là tam giác cân nặng (AB = AC = a;widehat BAC = 120^0) cùng $AB"$ vuông góc với $left( A"B"C" ight)$ . Phương diện phẳng $left( AA"C" ight)$ chế tạo ra với khía cạnh phẳng $left( A"B"C" ight)$ một góc (30^0). Thể tích khối lăng trụ $ABC.A"B"C"$ là:


Cho hình lăng trụ $ABC.A’B’C’$ bao gồm độ dài toàn bộ các cạnh bởi $a$ với hình chiếu vuông góc của đỉnh $C$ trên $(ABB’A’)$ là tâm của hình bình hành $ABB’A’$. Thể tích của khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ (ABCD.A"B"C"D") gồm đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với (AB = sqrt 3 ,AD = sqrt 7 ). Hai mặt mặt $left( ABB"A" ight)$ và $left( ADD"A" ight)$ lần lượt chế tác với đáy đầy đủ góc (45^0) và (60^0). Tính thể tích khối hộp ví như biết sát bên bằng $1$.

Bạn đang xem: Thể tích khối lập phương cạnh 2a


Cho hình lăng trụ xiên $ABC.A’B’C’$ gồm đáy $ABC$ là tam giác rất nhiều với trung tâm $O$. Hình chiếu của $C’$ bên trên $(ABC) $ là $O$. Tính thể tích của lăng trụ biết rằng khoảng cách từ $O$ cho $CC’$ là $a$ và 2 mặt mặt $(ACC’A’)$ cùng $(BCC’B’)$ phù hợp với nhau góc (90^0).


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") có đáy $ABC$ là tam giác vuông trên $A$. (AB = a;AC = asqrt 3 );(AA" = 2a). Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") là:


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") tất cả đáy là tam giác cân tại $A$. (AB = AC = 2a,widehat CAB = 120^0.) khía cạnh phẳng (left( AB"C" ight)) sinh sản với đáy một góc (60^0). Thể tích khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") tất cả đáy $ABC$ là tam giác vuông trên $B$, (widehat ACB = 60^0), cạnh (BC = a), đường chéo (A"B) chế tạo ra với mặt phẳng (left( ABC ight)) một góc (30^0). Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") là:


Đáy của hình lăng trụ đứng tam giác (ABC.A"B"C") là tam giác phần nhiều cạnh (a = 4) và biết diện tích s tam giác (A"BC) bởi $8$ . Tính thể tích khối lăng trụ?


Cho hình lăng trụ đứng (ABCD.A"B"C"D") tất cả đáy là tứ giác phần đa cạnh $a$, biết rằng (BD" = asqrt 6 ) . Tính thể tích của khối lăng trụ?


Lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình thoi mà các đường chéo là (6cm) với (8cm), biết rằng chu vi đáy bằng 2 lần chiều cao lăng trụ. Tính thể tích khối lăng trụ


Cho lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") với $ABC$ là tam giác vuông cân nặng tại $C$ bao gồm (AB = a) , mặt bên (ABB"A") là hình vuông. Khía cạnh phẳng qua trung điểm $I$ của $AB$ cùng vuông góc cùng với (AB") chia khối lăng trụ thành 2 phần. Tính thể tích từng phần?


Cho đa diện (ABCDEF) bao gồm (AD,BE,CF) song một tuy nhiên song. (AD ot left( ABC ight)), (AD + BE + CF = 5), diện tích s tam giác (ABC) bằng (10). Thể tích nhiều diện (ABCDEF) bằng


*

Cho hình vỏ hộp (ABCD.A"B"C"D") hoàn toàn có thể tích bởi (V). điện thoại tư vấn (M,,,N,,,P,,,Q,,,E,,,F) theo thứ tự là tâm các hình bình hành (ABCD,,,A"B"C"D",,,ABB"A",,,BCC"B",,,CDD"C",,,DAA"D"). Thể tích khối nhiều diện có các đỉnh (M,,,P,,,Q,,,E,,,F,,,N) bằng:


Cho hình lập phương ABCD.

Xem thêm: Bán Tủ Lạnh Mini Cũ Tại Hà Nội, Địa Điểm Bán Tủ Lạnh Cũ 500K Tại Hà Nội

A" B "C " D " có diện tích s mặt chéo cánh ACC’A’ bởi (2sqrt 2 a^2). Thể tích của khối lập phươg ABCD.A’B’C’D’ bằng


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") gồm đáy (ABC) là tam giác vuông trên (A.) Cạnh (BC = 2a) và (angle ABC = 60^0.) Biết tứ giác (BCC"B") là hình thoi tất cả (angle B"BC) nhọn. Phương diện phẳng (left( BCC"B" ight)) vuông góc với (left( ABC ight)) với mặt phẳng (left( ABB"A" ight)) chế tạo với (left( ABC ight)) góc (45^0.) Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") bằng:


Cho hình lăng trụ tam giác mọi (ABC.A"B"C")có (AB = a,) con đường thẳng (A"B) sinh sản với mặt phẳng (left( BCC"B" ight)) một góc (30^0.) Tính thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C".)


Cho hình lập phương (ABCD.A"B"C"D") hoàn toàn có thể tích (V). Hotline (M) là điểm thuộc cạnh (BB") làm sao cho (MB = 2MB"). Khía cạnh phẳng (left( alpha ight)) đi qua (M) và vuông góc với (AC") cắt các cạnh (DD"), (DC), (BC) lần lượt tại (N), (P), (Q). Hotline (V_1) là thể tích của khối nhiều diện (CPQMNC").Tính tỉ số (dfracV_1V).

Xem thêm: Đâu Là Những Thực Phẩm Mẹ Bầu Không Nên Ăn Khi Mang Thai Có Thể Bạn Chưa Biết


Cho lăng trụ hầu hết (ABC.A"B"C"), cạnh đáy bởi a, góc thân hai mặt phẳng (left( A"BC ight)) và (left( ABC ight)) bằng (60^circ ). Tính thể tích khối lăng trụ đó.


Đề thi trung học phổ thông QG - 2021 - mã 101

Cho khối hộp chữ nhật (ABCD.A"B"C"D") có đáy là hình vuông, (BD = 2a,) góc thân hai mặt phẳng (left( A"B mD ight)) với (left( ABCD ight)) bằng (30^0). Thể tích của khối hộp chữ nhật đã mang lại bằng


Cho khối lăng trụ (ABC.A"B"C"). điện thoại tư vấn (E) là trọng tâm tam giác (A"B"C") và (F) là trung điểm (BC). Call (V_1) là thể tích khối chóp (B".EAF) với (V_2) là thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C"). Lúc đó (dfracV_1V_2) có mức giá trị bằng


Cho hình lăng trụ tam giác (ABC.A"B"C") có diện tích s đáy bởi (12) và chiều cao bằng (6). Gọi (M,,,N) theo thứ tự là trung điểm của (CB,,,CA) và (P,,,Q,,,R) lần lượt là tâm những hình bình hành (ABB"A"), (BCC"B"), (CAA"C"). Thể tích của khối đa diện (PQRABMN) bằng:

*


Cho hình lăng trụ tam giác số đông (ABC.A"B"C") có độ nhiều năm cạnh lòng (AB = 8,) bên cạnh bằng (sqrt 6 ) (minh họa như hình vẽ). Call (M) là trung điểm của cạnh (A"C"). Khoảng cách từ (B") cho mặt phẳng (left( ABM ight)) bởi bao nhiêu?

*


Ông A dự tính sử dụng hết 5m2kính để gia công một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật ko nắp, chiều dài gấp hai chiều rộng (các mọt ghép có form size không xứng đáng kể). Bể cá tất cả dung tích lớn số 1 bằng từng nào (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?


Cho hình vỏ hộp $A B C D cdot A^prime B^prime C^prime D^prime$ bao gồm đáy $A B C D$ là hình thoi cạnh $a$, $widehatB C D=120^circ .$ hiểu được hình chiếu vuông góc của $A^prime$ lên phương diện phẳng $(A B C D)$ trùng với giao điểm của $A C$ cùng $B D$. Diện tích s tam giác $A^prime A B$ bằng $dfraca^2 sqrt34$


Cho hình lăng trụ phần nhiều (ABC cdot A^prime B^prime C^prime ) có độ dài tất cả các cạnh bằng (a). Gọi (M) là trung điểm A B cùng (N) là vấn đề thuộc cạnh A C làm sao để cho (CN = 2AN). Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm (A,M,N,A^prime ,B^prime ) và (C^prime ) bằng


Cho lăng trụ (ABC.A"B"C") có đáy (ABC) là tam giác vuông cân tại (C). điện thoại tư vấn (M) là trung điểm của cạnh(AB). Hiểu được (A"CM) là tam giác phần nhiều cạnh (a) và phía bên trong mặt phẳng vuông góc với khía cạnh phẳng lòng (minh họa như hình vẽ). Thể tích của khối lăng trụ (ABC.A"B"C") bằng

*


Đề thi thpt QG 2020 – mã đề 104

Cho khối vỏ hộp chữ nhật bao gồm ba kích cỡ (2); (3); (7). Thể tích của khối vỏ hộp đã cho bằng