THỂ ĐA BỘI Ở THỰC VẬT

     

I. Đúng. Thể đa bội lẻ hay không có tác dụng sinh sản hữu tính thông thường do rối loạn cơ chế sinh giao tử.

Bạn đang xem: Thể đa bội ở thực vật

II. Đúng. Thể dị đa bội chứa bộ NST của cả hai loài, hoàn toàn có thể được hiện ra nhờ lai xa tất nhiên đa bội hóa.

III. Đúng. Thể đa bội có thể được hình thành vày sự không phân li của toàn bộ các nhiễm nhan sắc thể trong đợt nguyên phân thứ nhất của vừa lòng tử. Thể nhiều bội được hiện ra trong trường vừa lòng này là thể nhiều bội chẵn.

IV. Sai. Dị nhiều bội là trường hợp có 2 cỗ NST của cả hai loài trong phù hợp tử, còn dạng bất chợt biến có tác dụng tăng một số nguyên lần cỗ nhiễm dung nhan thể đơn bội của một loại là tự đa bội.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Ở một loài thực vật, alen A cơ chế lá nguyên trội hoàn toàn so cùng với alen a điều khoản lá xẻ, alen B khí cụ hoa đỏ trội trọn vẹn so cùng với alen b qui định hoa trắng. Cho cây xanh nguyên, hoa đỏ giao phấn với cây lá nguyên, hoa white (P), chiếm được F1 bao gồm 4 nhiều loại kiểu hình trong số đó số cây lá nguyên, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 30%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, nghỉ ngơi F1 số cây xanh nguyên, hoa white thuần chủng chỉ chiếm ti lệ:


A. 50%.


B. 10%.


C. 5%.


D. 20%.


Câu 2:


Khi nói về thể đa bội lẻ, bao gồm bao nhiêu phát biểu đúng trong số các tuyên bố sau đây?

I. Số NST vào tế bào sinh chăm sóc thường là số lẻ

II. Số đông không có chức năng sinh sản hữu tính bình thường

III. Có hàm lượng ADN tăng gấp một số nguyên lần đối với thể lưỡng bội

IV. Được vận dụng để sinh sản giống quả ko hạt.

V. Không có công dụng sinh sản hữu tính bắt buộc không xuất hiện được loại mới


A.2


B.1


C.4


D. 3


Câu 3:


Dạng bỗng nhiên biến nào sau đây thường làm cho giảm kĩ năng sinh sản của thể bất chợt biến?


A. Mất đoạn.

Xem thêm: Cho Số Phức Z Thỏa Mãn Điều Kiện :, Tìm Số Phức Z Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước


B. Đảo đoạn


C. Chuyển đoạn


D. Lặp đoạn


Câu 4:


Ở một chủng loại thực vật bao gồm bộ NST 2n = 18, nếu trả sử các thể bố kép vẫn có công dụng thụ tinh bình thường. Cho một thể tía kép từ thụ phấn thì các loại hợp tử tất cả 21 NST chỉ chiếm tỉ lệ bao nhiêu


A.6,25%.


B.12,5%.


C.25%.


D. 37,5%.


Câu 5:


Một loài động vật có 4 cặp nhiễm nhan sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd cùng Ee. Trong các cơ thể có cỗ nhiễm dung nhan thể sau đây, gồm bao nhiêu thể ba?

I. AaaBbDdEe. II. ABbDdEe. III. AaBBbDdEe.

I. AaBbDdEee. V AaBbdEe. VI. AaBbDdE.


A.3


B.2


C.1


D. 4


Câu 6:


Ở một loại thực vật bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8, những cặp nhiễm dung nhan thể tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb, Dd với Ee. Trong những phát biểu sau gồm bao nhiêu phạt biểuđúng?

I. Loài này còn có 4 đội gen liên kết.

II. Thể bỗng biến một lan truyền của loài có 7 nhiễm nhan sắc thể.

III. Ví như chỉ xẩy ra trao đổi chéo đơn (tại 1 điểm) làm việc cặp nhiễm sắc đẹp thể Dd thì loài này hoàn toàn có thể tạo ra buổi tối đa 48 loại giao tử.

IV. Vào trường hợp xảy ra đột vươn lên là đã chế tạo ra ra cơ thể có bộ nhiễm nhan sắc thể là AAABbDdEe thì khung người này đã bất thụ.


A.1


B.2


C.3


D.4


Bình luận


bình luận
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại 1art.vn


*

liên kết
thông tin 1art.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


1art.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


1art.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Bài Hát Mùa Thu Ngày Khai Trường, Https://Www


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email chúng ta đăng ký để đưa lại mật khẩu đăng nhập
đem lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


1art.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui miệng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
1art.vn