Thay Tỉ Số Giữa Các Số Hữu Tỉ Bằng Tỉ Số Giữa Các Số Nguyên

     

a) (1,2: 3,24 = dfrac1210:dfrac324100 = dfrac1210.dfrac100324 )(,= dfrac12.10010.324=dfrac120324 = dfrac1027= 10:27)

b) (2dfrac15 : dfrac34 = dfrac115 : dfrac34)( = dfrac115. dfrac43 =dfrac4415 = 44: 15)

c) (dfrac27 : 0,42 = dfrac27 : dfrac42100 = dfrac27 . dfrac10042)(; = dfrac200294 = dfrac100147 = 100: 147)

1art.vn
Bạn đang xem: Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*Xem thêm: Đặt Tính Rồi Tính Lớp 3 1825 X 3; 27450 : 6 Pdf, Giải Bài 1 Trang 120

*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp 1art.vn
Xem thêm: Tải Thuyết Minh Về Một Trò Chơi Dân Gian Kéo Co (7 Mẫu), Thuyết Minh Về Trò Chơi Kéo Co

Cảm ơn các bạn đã thực hiện 1art.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép 1art.vn nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.