SỰ PHÁT SINH ĐỘT BIẾN GEN PHỤ THUỘC VÀO

     

Câu hỏi :Sự tạo ra đột biến ren phụ thuộc vào

A.cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến với đặc điểm cấu trúc của gen.

Bạn đang xem: Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào

B.sức đề kháng của từng cơ thể.

C.mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường cùng kiểu hình.

D.điều kiện sống của sinh vật.

Lời giải

Đáp án đúng:A

Sự tạo nên đột biến gen phụ thuộc vào : cường độ, liều lượng, loại tác nhân tạo đột biến cùng đặc điểm cấu trúc của gen.

*

Tìm hiểu thêm về đột biến gen


Mục lục văn bản


I. Khái niệm đột biến gen


II.Nguyên nhân cùng cơ chế tạo ra đột biến.


III.Hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen.


I. Khái niệm đột biến gen

- Đột biến gene là những biến đổi nhỏ xảy ra trong cấu trúc của gen. Những biến đổi này thường liên quan đến 1 cặp nuclêôtit (đột biến điểm) hoặc 1 số cặp nuclêôtit.

- vào tự nhiên, những gen đều gồm thể bị đột biến nhưng với tần số thấp (10-6– 10-4). Nhân tố môi trường tạo ra đột biến gọi là tác nhân gây đột biến. Các cá thể có đột biến đã biểu hiện thành kiểu hình là thể đột biến.

- Đột biến ren làm núm đổi cấu trúc của ren từ đó tạo ra alen mới so với dạng ban đầu.ví dụ: Ở ruồi giấm ren A qui định mắt đỏ, sau khi bị đột biến tạo thành gene a qui định mắt trắng

II.Nguyên nhân với cơ chế tạo ra đột biến.

Xem thêm: Câu Nói Hay Về Cuối Tuần Hài Hước, Stt Thả Thính Đi Chơi Cuối Tuần Hay

1. Nguyên nhân

- vị những không nên sót ngẫu nhiên vào phân tử ADN xảy ra trong quy trình tự nhân đôi của ADN.

- Tác động của các tác nhân vật lí, hóa học và sinh học của môi trường.

- Đột biến gồm thể tạo nên trong điều kiện tự nhiên xuất xắc do nhỏ người tạo ra (đột biến nhân tạo)2. Cơ chế gây ra đột biến gen

a.Sự kết cặp ko đúng vào tái bản ADN:

- các bazơ nitơ thường tồn tại 2 dạng cấu trúc: dạng thường và dạng hiếm. Các dạng hiếm gồm những vị trí liên kết hidro bị rứa đổi tạo cho chúng kết cặp ko đúng trong tái bản làm phát sinh đột biến gen

Ví dụ:Guanin dạng hiếm (G*) kết cặp với timin vào tái bản gây biến đổi cố gắng thế G –XàT-A

- không nên hỏng ngẫu nhiên: TD liên kết giữa carbon số 1 của đường pentozơ và ađenin ngẫu nhiên bị đứt→đột biến mất adenin.

b.Tác động của những tác nhân gây đột biến:

- Tác nhân vật lí: tia tử ngoại (tạo ra 2 phân tử timin trên thuộc 1 mạch ADN→đột biến gen)

- Tác nhân hóa học: chất 5-brom uraxin (5BU) là chất đồng đẳng của timin gây biến đổi cầm cố thế A-T→G-X

- Tác nhân sinh học: virus viêm gan siêu vi B, virus Herpes …→đột biến gen.

III.Hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen.

1. Hậu quả

- Đa số ĐB gene (Đbđiểm) gây hại, 1 số bao gồm thể trung tính (vô hại) hoặc gồm lợi cho thể ĐB.

+ ĐB đồng nghĩa: vô hại

+ ĐB không đúng nghĩa làm cố đổi chức năng của protein:

Theo hướng có lợiTheo hướng có hại

- Mức độ khiến hại của ĐB phụ thuộc vào đk môi trường cũng như tổ hợp gene .

Ví dụ: ĐB gen kháng thuốc trừ sâu ở côn trùng. Vào đk môi trường không có thuốc trừ sâu thì có hại do làm cơ thể phạt triển yếu, nhưng trong đk gồm thuốc trừ sâu thì lại trở thành tất cả lợi vì kháng được thuốc có tác dụng cơ thể phân phát triển tốt hơn.

Xem thêm: Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số 9: Phiên Bản Điện Tử Của Xuctu

2. Vai trò với ý nghĩa của đột biến gen

- Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống vày tạo ra nhiều alen mới (qui định kiểu hình mới)

- Đột biến giao tử: phân phát sinhtrong giảm phân tạo giao tử, qua thụ tinh sẽ đi vào hợp tử

+ Đột biếngen trội: sẽ được biểu hiện thành kiểu hình ngay ở cơ thể đột biến

+ Đột biếngen lặn: biểu hiện thành kiểu hình ở trạng thái đồng hợp tử lặn (aa)vd: bệnh bạch tạng

+ Đột biếntiền phôi: đột biến xảy ra ở những lần phân bào đầu tiên của hợp tử tồn tại vào cơ thể với truyền lại mang đến thế hệ sau qua sinh sản hữu tính

- Đột biếnxoma: xảy ra trong nguyên phân ở tế bào sinh dưỡng, sẽ được nhân lên cùng biểu hiện ở một mô hoặc cơ quan như thế nào đó (ví dụ: cành bị đột biến nằm trên cây bình thường vì đột biến xoma ở đỉnh sinh trưởng). Đột biến xoma ko thể di truyền qua sinh sản hữu tính.