Sử dụng các hàm để tính toán

     

Lý thuyết tổng đúng theo Tin học lớp 7 bài 4: Sử dụng các hàm nhằm tính toán, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm bắt tắt triết lý và rộng 500 bài tập ôn luyện Tin 7. Mong muốn bộ tổng hợp định hướng Tin học tập lớp 7 sẽ giúp đỡ học sinh củng cố kỉnh kiến thức, ôn tập và được điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Tin học.

Bạn đang xem: Sử dụng các hàm để tính toán


Bài 4: Sử dụng các hàm nhằm tính toán

A. LÝ THUYẾT

Nội dung chính:

- Ưu điểm của việc thực hiện hàm

- Nhập hàm nhằm tính toán

- một vài hàm đối chọi giản

1. Hàm trong chương trình bảng tính

• khái niệm hàm:

Hàm là các công thức được quan niệm sẵn từ bỏ trước, dùng dữ liệu ví dụ để tính toán.

• Ưu điểm khi dùng hàm:

+ sử dụng hàm giúp cho việc tính toán dễ dàng hơn.

+ tiết kiệm thời gian và tránh khỏi những không đúng sót khi yêu cầu tự viết công thức.

+ hoàn toàn có thể sử dụng add ô nhằm tính toán.

Vd: tính trung bình cùng của 3 số

+ theo công thức: = (2 + 4 + 6)/3

+ theo hàm: =AVERAGE(2,4,6) hoặc =AVERAGE(A1,A2,A3) như ảnh dưới.

*

2. Cách sử dụng hàm

• Cú pháp của hàm:

- Phần 1: tên hàm( vd: AVERAGE, SUM, MIN,..)

- Phần 2: các biến. Các biến được liệt kê trong vết “( )” và phương pháp nhau bởi vì dấu “,”.

• Đối số của hàm:

- Là những biến, biến ở đây có thể là 1 số, 1 địa chỉ cửa hàng ô, hay như là 1 khối.

- số lượng đối số( biến) này dựa vào theo từng hàm khác nhau.

• Sử dụng:

- B1: lựa chọn ô nên nhập cùng nháy đúp

- B2: gõ lốt =

- B3: gõ hàm theo cú pháp chuẩn, vừa đủ tên hàm với biến

- B4: dấn phím Enter

*

3. Một trong những hàm hay dùng

a. Hàm tính tổng

- thương hiệu hàm: SUM

- Ý nghĩa: dùng làm tính tổng cho 1 dãy các số.

- Cú pháp: =SUM(a,b,c…..).

- Ví dụ:

+, =SUM(15,24,45) tính tổng 3 số 15, 24, 45 dựa vào giá trị số cố thể.

+, =SUM(A1,A2,A3) tính tổng 3 số A1, A2, A3 dựa trên add ô.

+, =SUM(A1:A3) tính tổng những số tự A1 cho A3 bao hàm A1, A2, A3.

Kết quả: 12

*

b. Hàm tính vừa đủ cộng

- tên hàm: AVERAGE

- Ý nghĩa: tính vừa phải cộng của một dãy các số.

- Cú pháp: AVERAGE(a,b,c,…)

- Ví dụ:

+, =AVERAGE(2,4,6) tính trung bình cộng 3 số 2, 4, 6 dựa trên giá trị số thế thể.

+, =AVERAGE(A1,A2,A3) tính trung bình cùng 3 số A1, A2, A3 dựa trên showroom ô.

+, =AVERAGE(A1:A3) tính vừa đủ cộng các số tự A1 mang lại A3 bao hàm A1, A2, A3.

*

c. Hàm xác định giá trị lơn nhất

- tên hàm: MAX

- Ý nghĩa: xác minh số lớn nhất trong 1 dãy các số.

- Cú pháp: MAX(a,b,c,…)

- Ví dụ:

+, =MAX(2,4,6) xác minh số lớn số 1 trong 3 số 2, 4, 6 dựa trên giá trị số cố kỉnh thể. Kết quả: 6

+, = MAX (A1,A2,A3) khẳng định số lớn nhất trong 3 số A1, A2, A3 dựa trên add ô.

+, =MAX(A1:A3) xác định số béo nhất những số tự A1 đến A3 bao gồm A1, A2, A3. Kết quả: 6 ( địa chỉ ô là A3)

*

d. Hàm xác định giá trị nhỏ tuổi nhất

- thương hiệu hàm: MIN

- Ý nghĩa: khẳng định số nhỏ dại nhất trong một dãy các số.

- Cú pháp: MIN(a,b,c,…)

- Ví dụ:

+, = MIN (2,4,6) khẳng định số nhỏ dại nhất vào 3 số 2, 4, 6 dựa trên giá trị số thay thể. Kết quả: 2

+, = MIN (A1,A2,A3) xác định số nhỏ dại nhất trong 3 số A1, A2, A3 dựa trên địa chỉ ô.

+, = MIN (A1:A3) xác định số nhỏ dại nhất các số từ A1 đến A3 bao gồm A1, A2, A3. Kết quả: 2 ( add ô là A1)

B. BÀI TẬP

Câu 1:Nếu trong một ô tính có những ký hiệu ########, điều này có nghĩa là?

A.Công thức nhập sai với bảng tính thông báo lỗi

B.Dòng chứa ô đó tất cả độ cao thấp đề nghị không hiển thị không còn chữ số

C.Ô tính đó gồm độ rộng hẹp bắt buộc không hiển thị không còn chữ số

D.Nhập không đúng dữ liệu.


Nếu trong 1 ô tính có các ký hiệu ########, điều đó có nghĩa là Ô tính đó có độ rộng hẹp đề xuất không hiển thị không còn chữ số

Đáp án: C


Câu 2:Hàm AVERAGE là hàm sử dụng để:

A.Tính tổng

B.

Xem thêm: Mới Nhất: Bảng Tra Cứu Biển Số Xe 54 Ở Tỉnh Nào, Biển Số Xe 54 Là Ở Đâu

Tìm số nhỏ dại nhất

C.Tìm số vừa phải cộng

D.Tìm số phệ nhất


Câu 3:Kết quả của hàm sau: =SUM(A1:A3), vào đó: A1= 5; A2=39; A3=52

A.96

B.89

C.95

D.d.Không tiến hành được


Câu 4:Kết quả của hàm sau: =AVERAGE(A1:A4), vào đó: A1=16; A2=29; A3= 24 ; A4=15

A.23

B.21

C.20

D.Không thực hiện được


Câu 6:Nếu khối A1:A5 theo lần lượt chứa các số 10, 7, 9, 27, 2 công dụng phép tính nào sau đây đúng:

A.=MAX(A1,B5,15) cho tác dụng là 15

B.=MAX(A1:B5, 15) cho tác dụng là 27

C.=MAX(A1:B5) cho kết quả là 27

D.Tất cả phần đông đúng.


Hàm Max là hàm tìm giá trị lớn số 1 trong dãy những số. Ô tính B5 không có giá trị thì sẽ tiến hành bỏ qua bởi vậy hàm MAX(A1,B5,15) chính là tìm giá bán trị lớn nhất của 10 với 15 là 15. Hàm MAX(A1:B5, 15) là tìm giá chỉ trị lớn số 1 của 10, 7, 9, 27, 2, 15 -> 27 (B1, B2, B3, B4, B5 vứt qua). MAX(A1:B5) cho công dụng là 27.

Đáp án: D


Câu 8:Để tính giá trị trung bình của ô A1, B1, C1 những cách tính làm sao sau đâu là đúng:

A.=Sum ( A1+B1+C1)

B.=Average(A1,B1,C1)

C.=Average (A1,B1,C1)

D.Cả A, B, C các đúng


hàm AVERAGE là hàm tính trung bình cộng của 1 dãy những số. Vậy nhằm tính cực hiếm trung bình của ô A1, B1, C1 vào Excel ta gõ =Average(A1,B1,C1).

Đáp án: B


Câu 9:Cho hàm =Sum(A5:A10) nhằm thực hiện?

A.Tính tổng của ô A5 với ô A10

B.Tìm giá bán trị lớn nhất của ô A5 và ô A10

C.Tính tổng trường đoản cú ô A5 mang lại ô A10

D.Tìm giá bán trị nhỏ nhất từ ô A5 mang lại ô A10


Câu 10:Trong Excel, giả sử một ô tính được nhập ngoại dung:

=SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6) Vậy tác dụng của ô tính là bao nhiêu sau khi ấn phím Enter?

A.11

B.12

C.

Xem thêm: Bài Phát Biểu Trao Học Bổng Cho Học Sinh Nghèo, Bài Phát Biểu Tại Lễ Trao Học Bổng Khoa

13

D.Một tác dụng khác


Hàm SUM, MAX, MIN là hàm tính tổng, giá chỉ trị to nhất, mang trị nhỏ dại nhất của một dãy các số. Buộc phải SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6)= 3 + 4 + 5 =12