Sóng truyền từ o đến m với vận tốc v=40cm/s

     

Một sóng hình sin sẽ truyền bên trên một sợi dây, theo hướng dương của trục Ox. Mẫu vẽ mô tả ngoài mặt của sợi dây ở những thời điểm t vàt2=t1+0,3s">t2=t1+0,3st2=t1+0,3s. Chu kì của sóng là:
Bạn đang xem: Sóng truyền từ o đến m với vận tốc v=40cm/s

Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Trên thời điểmt0">t0t0một đoạn của gai dây có dạng hình như hình bên. Hai thành phần A với O xấp xỉ lệch pha nhau?


Trên một sợi dây khá dài đang bao gồm sóng ngang hình sin truyền qua theo hướng dương của trục Ox. Trên thời điểmt0">t0t0một đoạn của tua dây có làm ra như hình bên. Hai thành phần M và O giao động lệch trộn nhau?


Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10Hz, giao động truyền đi với gia tốc 0,4m/s theo phương Oy; bên trên phương này có hai điểm p và Q với PQ=15cm. Biên độ sóng bởi a=1cm cùng không biến hóa khi lan truyền. Ví như tại thời khắc t nào đó phường có li độ 1cm thì li độ trên Q là:


Một sóng cơ học tập truyền theo phương Ox cùng với biên độ coi như ko đổi. Tại O, giao động có dạngu=acosωtcm">u=acosωt(cm)u=acosωtcm. Điểm M phương pháp xa tâm xấp xỉ O là13">1313bước sóng ở thời gian bằng 0,5 chu kì thì ly độ sóng có mức giá trị là 5cm. Phương trình xấp xỉ ở M thỏa mãn nhu cầu hệ thức nào sau đây:


Hai điểm M, N cùng nằm bên trên một phương truyền sóng bí quyết nhauλ3">λ3λ3. Tại thời điểm t, khi li độ dao động tại M làuM=+3cm">uM=+3cmuM=+3cmthì li độ xê dịch tại N làuN=−3cm">uN=−3cmuN=−3cm. Biên độ sóng bằng:


Hai điểm M, N cùng nằm trên 1 phía truyền sóng và phương pháp nhau một phần ba bước sóng. Biên độ sóng không thay đổi trong quy trình truyền. Tại 1 thời điểm, lúc li dộ xê dịch của phần tử tại M là 3cm thì li độ xấp xỉ của phần tử tại N là -3cm. Biên độ xê dịch sóng bằng


Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một con đường thẳng gồm phương trình xê dịch tại mối cung cấp O là uO=Acos(2πt T)cm. Một điểm M trên tuyến đường thẳng, bí quyết O một khoảng bằng13bước sóng ở thời điểmt=T2có li độuM=2cm. Biên độ sóng A bằng:
Xem thêm: Top 16 Bài Phân Tích Tâm Trạng Của Liên, Please Wait

Một dây đàn hồi dài tất cả đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây và giải pháp A một quãng 40cm, tín đồ ta thấy M luôn luôn xấp xỉ lệch trộn so với A một gócΔφ=(k+0,5)πvới k là số nguyên. Tính tần số, biết tần số f có mức giá trị trong khoảng từ 8Hz mang lại 13Hz.


Trên một sợi dây rất dài vô hạn tất cả một sóng cơ viral theo phương Ox với phương trình sóngu=2cos10πt−πxcm">u=2cos(10πt−πx)(cm)u=2cos10πt−πxcm(trong đó t tính bởi s; x tính bằng m). M, N là nhì điểm nằm cùng phía so với O phương pháp nhau 5 m. Trên cùng 1 thời điểm khi bộ phận M trải qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì phần tử N


Một sóng cơ học viral dọc theo một đường thẳng gồm phương trình sóng tại nguồn O là:uO=sin2πTtcm">uO=sin(2πTt)(cm)uO=sin2πTtcm. Một điểm M bí quyết nguồn O bằng13">1313bước sóng sinh sống thời điểmt=T2">t=T2t=T2có ly độuM=2cm">uM=2(cm)uM=2cm. Biên độ sóng A là:


Sóng tất cả tần số 20Hz truyền trên chất lỏng cùng với tốc độ 200cm/s, khiến ra những dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử chất lỏng. Nhị điểm M cùng N thuộc mặt chất lỏng thuộc phương truyền sóng giải pháp nhau 22,5cm. Biết điểm M nằm ngay sát nguồn sóng hơn. Tại thời gian t điểm N hạ xuống tốt nhất. Hỏi sau đó thời gian ngắn tuyệt nhất là bao nhiêu thì điểm M vẫn hạ xuống tốt nhất?


Một sóng cơ học lan truyền trên phương diện nước với vận tốc 25cm/s. Phương trình sóng tại mối cung cấp làu=3cosπtcm.">u=3cosπt(cm).u=3cosπtcm.Vận tốc của phần tử vật hóa học tại điểm M giải pháp O một khoảng chừng 25cm tại thời gian t=2,5s là:


Một dao động lan truyền trong môi trường thiên nhiên từ điểm N đến điểm M cách N một quãng 0,5(m) với tốc độ 1,2(m/s). Biết phương trình sóng tại N có dạnguN=0,2cos4πtm">uN=0,2cos(4πt)muN=0,2cos4πtm. Viết biểu thức sóng tại M:
Xem thêm: Sửng Sốt 10 Cách Làm Cho Lỗ Chân Lông Mặt Nhỏ Lại, Học Ngay 18 Mẹo Se Khít Lỗ Chân Lông Tức Thì

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam