GETTING STARTED UNIT 3: COMMUNITY SERVICE

     

Phần Getting Started để giúp bạn học bao gồm cái nhìn tổng quản ngại về chủ đề của unit 3, sẽ là dịch vụ cộng đồng (Community Service). Bài viết là nhắc nhở gaiir bài xích tập trong sách giáo khoa.


*

1. Listen and read (Nghe cùng đọc)

Reporter: Today on Global Citizen we interview Mai & Phuc from Hai bố Trung School. Hi Mai, could you tell us about community service?Mai: It"s the work you do for the benefits of the community.Reporter: Have you ever done volunteer work?Mai: Yes. I"m a member of Be a Buddy - a programme that helps street children. Last year we provided evening classes for fifty children.Reporter: Wonderful! What else have you done?Mai: We"ve asked people lớn donate books và clothes to the children.Reporter: Wow, that certainly makes a difference … J and you Phuc, you"re from Go Green?Phuc: Yes, it"s a non-profit organisation that protects the environment. We"ve encouraged people to recycle glass, cansj và paper. We"ve cleaned streets & lakes…Reporter: Did you start a community garden project last month?Phuc: Oh yes, so far we"ve planted…

Dịch:

Phóng viên:Hôm ni trong lịch trình Công dân Toàn cầu, chúng ta sẽ vấn đáp Mai với Phúc tới từ trường nhì Bà Trưng. Chào Mai, bạn có thể cho bọn mình biết thêm về dịch vụ cộng đồng không?Mai: Nólà các bước mà chúng ta làm do những ích lợi của cộng đồng.Phóng viên: Bạn đã từng làm công việc tình nguyện chưa?Mai: Có. Tôi là một trong những thành viên của “Be a buddy” - một chương trình hỗ trợ trẻ em con đường phố. Năm trước shop chúng tôi đã mở hồ hết lớp học ban đêm cho 50 con trẻ em.Phóng viên: giỏi thật! các bạn có làm gì khác nữa không?Mai: chúng tôi đã lôi kéo mọi người quyên góp sách và áo xống cho trẻ con em.Phóng viên: Ồ, điều đó chắc chắn rằng tạo ra sự khác biệt... Cùng Phúc, bạn tới từ tổ chức Go Green đề nghị không?Phúc: Đúng, đó là 1 tổ chức phi lợi nhuận để bảo đảm môi trường. Cửa hàng chúng tôi khuyên khích mọi bạn tái chế thủy tinh, lon, cùng giấy. Chúng tôi đã dọn đường phố với hồ...Phóng viên: bạn đã bước đầu một dự án khu vườn xã hội vào tháng trước nên không?Phúc: Vâng, cho tới lúc này chúng tôi sẽ trồng được...

Bạn đang xem: Getting started unit 3: community service

a.Read the conversation again & tick true (T) or false (F) (Đọc lại đoạn đối thoại và chọn đúng hoặc sai)

Mai and Phuc work for the benefits of the community. (Mai và Phúc thao tác cho những lợi ích cộng đồng.) TBe a Buddy has collected books & clothes for street children.(Be a Buddy đã thu gom sách và quần áo cho trẻ nhỏ đường phố.) TBe a Buddy has provided eduacation for street children. (Be a Buddyđã phụ đạo cho trẻ mặt đường phố.) TGo Green is ana environmental business.(Go Green là một trong doanh nghiệp về môi trường.) FGo Green has encouraged people to lớn recycle rubbish. (Go Green khuyến khích mọi tín đồ tái chế rác.) T

b. Read the conversation again. Answer the questions (Đọc lại đoạn hội thoại. Trả lời câu hỏi.)

What vì you think the phrase "make a difference" means?(Bạn nghĩ cụm từ “make a difference” tức là gì?)Can you guess what Go Green does in their community garden project?(Bạn hoàn toàn có thể đoán Go Green làm những gì trong dự án công trình khu vườn cùng đồng?)How bởi you think the community garden project "makes a difference"?(Bạn nghĩ dự án khu vườn xã hội tạo ra sự khác biệt như thay nào?)

Trả lời:

‘Make a difference’ means doing something good, especially lớn improve a situation.They plant the trees.They plant the trees & make a public garden for everyone.

2.Look at the words in the box. Can you put them in the right groups? (Nhìn vào các từ gồm trong khung. Chúng ta có thể đặt nó vào đúng đội không?)


nouns

verbs

adjectives

help, benefit, volunteer, plant

donate, help, benefit, volunteer, recycle, plant, provide, clean, encourage

clean

environmental


3. Fill the gaps with the words in the box (Điền vào địa điểm trống phần lớn từ có trong khung)

You are a _volunteer_ if you help other people willingly & without payment._Homeless people_ are those who vày not have a trang chủ and really need help.She often_donate_ money to lớn charitable organisations.The activities that individuals or organisations do to benefit a community are called _community service_.If you are trying to lớn _make a difference_, you are trying to lớn have a good effect or a person or situation.

Xem thêm: Tiếng Họa Mi Hót Mp3 - Tiếng Họa Mi Mái Hót Mp3

4.Describe the pictures with the verbs in 2.(Miêu tả những bức tranh với những động từ ở đoạn 2)

Donate booksPlant treesHelp children vị homeworkClean streetsRecycle rubbish

5. Create word webs (Tạo ra màng lưới từ)

Donate: books, blood, clothes, organs,…Help: children, homeless people, old people, disabled people,…Clean: streets, walls, lake,floor,…Provide: food, attention, life skills, service,…

6. Game: VOCABULARY PING PONG

In pairs, stand face-to-face with your partner. Think about the topic of this unit, Community Service, và the new words you learned above. Khổng lồ start the game, partner A says a new word và partner B says the first related word that comes to mind. Keep the words going back & forth as quickly as possible until the teacher says stop.

Xem thêm: Vé Xe Giường Nằm Limousine Phương Trang, Phương Trang

Dịch:

Nghĩ về chủ đề của bài học, dịch vụ Cộng đồng, và số đông từ bắt đầu mà các bạn đã học tập được nghỉ ngơi trên. Ban đầu trò chơi, A nói một từ new và B nói một từ liên quan mà mình nghĩ ra được. Nói liên tục cho tới khi cô giáo nói dừng.