Cách Tìm Số Bé Nhất Có 3 Chữ Số Khác Nhau Toán Lớp 1 2 3 4 5

     
Số bé nhất có ba chữ số không giống nhau là số nào?; Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là … trong Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3. Xem Đề cùng đáp án không hề thiếu phía bên dưới đây

*

1.

Bạn đang xem: Cách tìm số bé nhất có 3 chữ số khác nhau toán lớp 1 2 3 4 5

Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống.

Viết số:

a) Số lớn nhất có 2 chữ số là:

98 ☐ 99 ☐

b) Số bé xíu nhất có tía chữ số không giống nhau là:

101 ☐ 102 ☐

c) Số lớn nhất có 3 chữ số không giống nhau là:

987 ☐ 989 ☐

2.Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống.

Tìm (x)

a) (x – 54 = 54 + 45). Giá trị của (x) là:

45 ☐ 143 ☐ 153 ☐

b) (x + 18 – 28 = 72). Giá trị của (x) là:

100 ☐ 62 ☐ 82 ☐

3. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng.

Trên bến bãi cỏ có 24 bé trâu, số trâu ít hơn số trườn 7 con. Trên bến bãi cỏ bao gồm bao nhiêu con bò?

A) 17 con

B) 30 con

C) 31 con

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Tìm một số trong những biết tổng của số đó và số bé dại nhất có cha chữ số là 160.

a) 40 ☐ b) 50 ☐ c) 60 ☐

5. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng.

*

Hình vẽ mặt có:


Quảng cáo


A) 7 đoạn thẳng

B) 9 đoạn thẳng

C) 10 đoạn thẳng

D) 11 đoạn thẳng

6. Cho tía chữ số: 2; 0; 4

a) Hãy viết những số có cha chữ số không giống nhau, mỗi số có đủ ba chữ số đang cho.

Xem thêm: Bầu Ăn Bánh Tráng Trộn Được Không ? Cách Làm Bánh Tráng Trộn Cho Mẹ Tại Nhà

b) tìm tổng và hiệu của số lớn nhất và số nhỏ tuổi nhất.

7. Một cửa ngõ gàng chào bán lần thứ nhất 246kg gạo, lần thiết bị hai bán nhiều hơn thế lần trước tiên 27kg gạo. Hỏi lần thiết bị hai cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

8. search (x):

a) (x – 405 = 278 + 504)

b) (x + 18 – 102 = 357)

9. Một tủ sách gồm hai ngăn. Chống trên gồm 275 quyển sách. Chống dưới có 170 quyển. Người ta mang ra ở mỗi ngăn 70 quyển để cho mượn. Hỏi hiện thời tủ sách có bao nhiêu quyển sách? (Giải bởi hai cách)

1.0. Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất.

a) (378 + 219 – 78 = )

b) (164 + 179 + 236 + 321 = )

*


Quảng cáo


1. a) S Đ

b) S Đ

c) Đ S

2. a) S S Đ

b) S S Đ

3. C) 31 con

4. a) S b) S c) Đ

5. C) 10 đoạn thẳng

6. Cho ba chữ số: 2; 0; 4

a) Viết các số có tía chữ số khác nhau: 204; 240; 402; 420

b) Số nhỏ bé nhất là: 204

Số lớn nhất là: 420

Tổng của số lớn nhất và số nhỏ bé nhất là: 624

Hiệu của số lớn nhất và số bé nhỏ nhất là: 216

7. Một cửa gàng chào bán lần đầu tiên 246kg gạo, lần sản phẩm công nghệ hai bán nhiều hơn lần trước tiên 27kg gạo. Hỏi lần thứ hai siêu thị đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lần trang bị hai shop bán được số ki-lô-gam gạo là:

(246 + 27 = 273)(kg)

Đáp số: 273kg

8. tra cứu (x):

a) (eginarraylx – 405 = 278 + 504\x – 405 = 782\x = 782 + 405\x = 1187endarray)

b) (eginarraylx + 18 – 102 = 357\x + 18 = 357 + 102\x + 18 = 459\x = 459 – 18\x = 441endarray)

9. biện pháp 1:

Số sách còn lại ở phòng trên là:

(275 – 70 = 205) (quyển)

Số sách còn lại ở phòng dưới là:

(170 – 70 = 100)(quyển)

Tổng số sách còn sót lại ở giá sách là:

(205 + 100 = 305) (quyển)

Đáp số: 305 quyển

Cách 2:

Số sách ban đầu tủ sách tất cả là:

(275 + 170 = 445) (quyển)

Số sách cho mượn là:

(70 + 70 = 140) (quyển)

Tổng số sách sót lại ở giá sách là:

(445 – 140 = 305) (quyển)

Đáp số: 305 quyển

1.0.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Máy In Không In Được, Lỗi Máy In Không Nhận Lệnh In

Tính bằng cách thuận luôn thể nhất.

a) (eginarrayl378 + 219 – 78\ = 378 – 78 + 219\ = 300 + 219\ = 519endarray)

b) (eginarrayl164 + 179 + 236 + 321\ = left( 164 + 236 ight) + left( 179 + 321 ight)\ = 400 + 500\ = 900endarray)