Số Đồng Phân Este Ứng Với Công Thức Phân Tử C4H8O2

     Bạn đang xem: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử c4h8o2

*
*
*
*
*
*
*
*

Khi đến 0,15 mol este đối chọi chức X tính năng với dung dịch NaOH (dư), sau thời điểm phản ứng ngừng thì lượng NaOH bội phản ứng là 12 gam và tổng cân nặng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu trúc của X hợp ý các tính chất trên là


Thủy phân chất X bởi dung dịch NaOH, nhận được hai chất Y cùng Z đều phải sở hữu phản ứng tráng bạc, Z tính năng được với Na có mặt khí H2. Hóa học X là


Thực hiện phản ứng xà phòng hoá chất hữu cơ X đơn chức với dung dịch NaOH thu được một muối hạt Y và ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 2,07 gam Z đề nghị 3,024 lít O2 (đktc) thu được lượng CO2 những hơn khối lượng nước là 1,53 gam. Nung Y với vôi tôi xút chiếm được khí T gồm tỉ khối so với không khí bằng 1,03. CTCT của X là:


Đun 20,4 gam một chất hữu cơ A đối chọi chức cùng với 300 ml dung dịch NaOH 1M thu được muối B cùng hợp chất hữu cơ C. Mang đến C bội phản ứng với mãng cầu dư chiếm được 2,24 lítH2 (đktc). Nung B với NaOH rắn thu được khí D tất cả tỉ khối so với O2bằng 0,5. Khi oxi hóa C bằng CuO được chất hữu cơ E không phản ứng cùng với AgNO3/NH3. Xác định CTCT của A?


Hai este X, Y có cùng cách làm phân tử C8H8O2 và đựng vòng benzen trong phân tử. Mang lại 6,8 gam láo lếu hợp có X và Y chức năng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng về tối đa là 0,06 mol, thu được hỗn hợp Z chứa 4,7 gam cha muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic bao gồm phân tử khối lớn hơn trong Z là


Khi đốt cháy trọn vẹn một este no, đối kháng chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đang phản ứng. Tên thường gọi của este là


Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên xuất phát từ một axit cacboxylic 1-1 chức với một ancol solo chức) chiếm được 0,22 gam CO2 với 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là


Hỗn thích hợp X bao gồm vinyl axetat, metyl axetat với etyl fomat. Đốt cháy trọn vẹn 3,08 gam X, chiếm được 2,16 gam H2O. Tỷ lệ số mol của vinyl axetat vào X là


Este X tất cả các điểm lưu ý sau:

- Đốt cháy trọn vẹn X sản xuất thành CO2 với H2O gồm số mol bằng nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường xung quanh kiềm được hóa học Y (tham gia bội phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu không đúng là:


Một các thành phần hỗn hợp X gồm hai hóa học hữu cơ đối chọi chức. Cho X bội phản ứng trọn vẹn với 500 ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng, thu được các thành phần hỗn hợp Y tất cả hai muối bột của hai axit cacboxylic và một rượu (ancol). Cho toàn cục lượng rượu thu được sinh hoạt trên công dụng với mãng cầu (dư), xuất hiện 3,36 lít H2 (ở đktc). Hỗn hợp X gồm


Cho m gam lếu láo hợp gồm hai hóa học hữu cơ 1-1 chức, mạch hở tính năng vừa đầy đủ với dung dịch chứa 11,2 gam KOH, thu được muối của một axit cacboxylic với một ancol X. Cho tổng thể X tính năng hết với mãng cầu thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Hai chất hữu cơ đó là


Đốt cháy trọn vẹn 3,42 gam lếu hợp bao gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat với axit oleic, rồi hấp thụ cục bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau làm phản ứng chiếm được 18 gam kết tủa với dung dịch X. Trọng lượng X so với cân nặng dung dịch Ca(OH)2 lúc đầu đã biến đổi như thế nào?


Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả hai este đồng phân đề nghị dùng 27,44 lít khí O2, chiếm được 23,52 lít khí CO2 với 18,9 gam H2O. Nếu đến m gam X chức năng hết cùng với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn khan, trong các số đó có a mol muối Y với b mol muối bột Z (MY

Xem thêm: Cách Tẩy Trắng Bạc Tại Nhà, 9 Công Thức Làm Sáng Trang Sức Bạc Tại Nhà
Xem thêm: Máy Lọc Không Khí Tạo Ẩm Sharp Kc F30Ev W, Máy Lọc Không Khí Sharp Kc


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát