RELATIVE CLAUSE REPLACED BY PARTICIPLES AND TO INFINITIVE

     

A. Relative clauses replaced/ reduced by participles(mệnh đề hệ được sửa chữa /rút gọn bởi phân từ)

*Mệnh đề quan hệ sử dụng như tính tự chỉ được thay thế khi đại từ quan liêu hệ quản lý từ

1. Relative clauses with BE: động từ của mệnh đề quan hệ tình dục ở thì tiếp tục (continuous tense) hoặc thể thụ động (passive voice): họ bỏ đại từ quan hệ nam nữ và rượu cồn từ BE

EX: The singer who is singing on TV is a disabled girl.

Bạn đang xem: Relative clause replaced by participles and to infinitive

 The singer singing on TV is a disabled girl.

The house which was built over 150 years must be pulled down.

 The house built over 150 years must be pulled down.

2. Relative clauses without BE: vứt đại từ quan hệ, cồn từ đem về dạng nguyên thể rồi cùng them đuôi “ING”(present participle)

EX: The bridge that connects two villages is very small.

 The bridge connecting two villages is very small.

Xem thêm: Thế Nào Là Huyết Áp Kẹt Nên Ăn Gì, Bệnh Học, Cách Xử Trí, Thuốc Điều Trị!

A sentence that connects a main clause with one or many dependent clauses is a complex sentence.

 A sentence connecting a main clause with one or many dependent clauses is a complex sentence.

Chú ý: chúng ta chỉ được sửa chữa mệnh đề quan hệ khi hai mệnh đề cùng thời gian hoặc tời gian được đọc rõ/ xác định.

EX: The books which were written by Dickens are still popular.(pást-present; nhưng thời hạn xác định:Dickens)

 The books written by Dickens are still popular.

Xem thêm: Những Bài Hát Về Tình Yêu Người Lính, Những Bài Hát Hay Nhất Về Người Lính

Trái lại với câu : vì you know the man who has stolen your motorbike?

 họ không thể sửa chữa thay thế mệnh đề tính từ do hai hành động không thuộc thời gian

 


1 trang
*
ngohau89
*
*
6992
*
0Download

RELATIVE CLAUSE REPLACED BY PARTICIPLES và TO INFINITIVE.(Mệnh đề quan hệ thay thế bởi phân từ bỏ và rượu cồn từ nguyên mẫu)Relative clauses replaced/ reduced by participles(mệnh đề hệ được thay thế /rút gọn bằng phân từ)*Mệnh đề quan tiền hệ cần sử dụng như tính từ bỏ chỉ được thay thế khi đại từ quan lại hệ quản lý từRelative clauses with BE: hễ từ của mệnh đề quan hệ tình dục ở thì tiếp nối (continuous tense) hoặc thể bị động (passive voice): chúng ta bỏ đại từ quan hệ tình dục và hễ từ BEEX: The singer who is singing on TV is a disabled girl.à The singer singing on TV is a disabled girl.The house which was built over 150 years must be pulled down.à The house built over 150 years must be pulled down.Relative clauses without BE: quăng quật đại từ quan tiền hệ, hễ từ đem lại dạng nguyên thể rồi cùng them đuôi “ING”(present participle)EX: The bridge that connects two villages is very small.à The bridge connecting two villages is very small.A sentence that connects a main clause with one or many dependent clauses is a complex sentence.à A sentence connecting a main clause with one or many dependent clauses is a complex sentence.Chú ý: họ chỉ được sửa chữa mệnh đề tình dục khi hai mệnh đề cùng thời hạn hoặc tời gian được phát âm rõ/ xác định.EX: The books which were written by Dickens are still popular.(pást-present; nhưng thời gian xác định:Dickens)à The books written by Dickens are still popular.Trái lại cùng với câu : vày you know the man who has stolen your motorbike?à họ không thể thay thế sửa chữa mệnh đề tính từ vày hai hành vi không thuộc thời gianRelative clauses by infinitives: mệnh đề quan hệ được thay thế sửa chữa bằng động từ nguyên mẫuKhi tiền ngữ (antecedent) với số đồ vật tự (ordinal number) giỏi từ “the only, the last, the next” hay đối chiếu nhất của tính tự (superlative)Ex: He was the first man who reached the đứng top of this mountain.à He was the first man lớn reach the đứng đầu of this mountain.This is the only mechanic who can repair this machine.à This is the only mechanic to be able/ to repair this machine.Chú ý: mệnh đề tính từ bỏ chỉ được sửa chữa thay thế khi nhì mệnh đề cùng công ty từ.Khi 2 mệnh đề tính từ diễn tả: sự quan trọng hay nhiệm vụ phải thực hiện.a. Hai mệnh đề cùng công ty từ:Ex: He has some homework that he must do.à He has some homework lớn do.They need a large yard in which they can dry rice.à They need a large yard to dry rice in.b. Nhì mệnh đề khác công ty từEx: He finds a house with a yard which his children can play inà He finds a house with a yard for his children to lớn play in.Here are some accounts that you must check.à Here are some accounts for you khổng lồ check.
Tài liệu gắn thêm kèm: