Quá trình hô hấp tế bào

     

– Là quá trình phân giải nguyên liệu hữu cơ (chủ yếu hèn là glucozơ) thành các chất dễ dàng và đơn giản (CO2, H2O) cùng giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống.

Bạn đang xem: Quá trình hô hấp tế bào

– vị trí diễn ra: sinh hoạt tế bào nhân thực, quá trình này ra mắt chủ yếu trong ti thể.

2. Phiên bản chất

–Hô hấp là một trong những chuỗi những phản ứng ôxi hóa khử, trải qua nhiều giai đoạn và tích điện được hiện ra ở nhiều quy trình khác nhau.

– tốc độ của quy trình hô hấp tế bào nhanh hay chậm phụ thuộc vào vào nhu cầu tích điện của tế bào.

Xem thêm: Bến Xe Miền Đông Đi Đà Lạt, Lâm Đồng Đi Bến Xe Miền Đông, Tp Hồ Chí Minh

– PTTQ phân giải 1 phân tử glucôzơ:C6H12O6+ 6O26CO2+ 6H2O + tích điện (ATP + nhiệt)

3. Các giai đoạn thiết yếu của quá trình hô hấp tế bào

Quá trình hô hấp tế bào gồm 3 quy trình chính: đường phân, quy trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.

*

3.1. Đường phân:

Đường phân xảy ra trong bào tương. Chấm dứt quá trình mặt đường phân, phân tử glucôzơ (6 cacbon) bị bóc thành 2 phân tử axit piruvic (3 cacbon). Trong quá trình này, tế bào thu được 2 phân tử ATP cùng 2 phân tử NADH (nicôtinamit a đênin đinuclêôtit). Thực ra, con đường phân tạo được 4 phân tử ATP, tuy nhiên do bao gồm 2 phân tử ATP được thực hiện để hoạt hóa glucôzơ trong quy trình đầu của mặt đường phân nên tế bào chỉ chiếm được 2 phân tử ATP. Quá trình đường phân có thể tóm tắt bằng sơ vật dụng sau:

*

3.2. Chu trình Crep

Sau lúc được tạo thành từ quy trình đường phân, 2 phân tử axit piruvic sẽ tiến hành chuyển vào chất nền của ti thể. Ở đó, chúng được biến đổi thành rất nhiều phân tử nhỏ dại hơn gọi là axêtyl-CoA. Thiết yếu phân tử axêtyl-CoA này sẽ lấn sân vào chu trình Crep. Xung quanh ra, vượt trình biến hóa 2 phân tử axit piruvic còn tạo nên 2 phân tử NADH và giải phóng 2 phân tử CO2.

Kết thúc chu trình Crep, những phân tử axêtyl-CoA sẽ ảnh hưởng phân giải trọn vẹn tới CO2. Ngoại trừ CO2, chu trình Crep còn tạo nên được những phân tử NADH, FADH2(flavin ađênin đinuclêôtit) và ATP.

Xem thêm: Một Số Thể Loại Văn Học Thơ Truyện (Trang 133), Soạn Bài Một Số Thể Loại Văn Học: Thơ, Truyện

*

3.3. Chuỗi chuyền electron

Các giai đoạn

Vị trí xảy ra

Nguyên liệu

Sản phẩm

Đường phân

Tế bào chất

Glucozơ, ATP, ADP, NAD+,Pi

Axit pyruvic, ATP

NADH

Chu trình Crep

Tế bào nhân thực: chất nền ti thể

Tế bào nhân sơ: Tế bào chất

Axit pyruvic, ADP,

NAD+, FAD,

ATP,

NADH, FADH2, CO2

Chuỗi chuyền năng lượng điện tử

Tế bào nhân thực: Màng vào ti thể

Tế bào nhân sơ: Màng tế bào chất

NADH, FADH2, O2

ATP, H2O

Tổng kết năng lượng: từ 1 phân tử mặt đường glucôzơ qua quy trình hô hấp thụ được 38ATP nghỉ ngơi sinh vật nhân sơ và 36ATP làm việc sinh thiết bị nhân thực.