Phương Trình Điện Li Nh3

     

1) Hãy bố trí dung dịch các chất sau (cùng nồng độ) theochiều tăng dần kỹ năng dẫn điện: CH3COOH; AlCl3; Al2(SO4)3;AgNO3; Ba(OH)2.

2)Xác định vai trò của các chất sau(axit/ bazo/ lưỡng tính/ trung tính) và viết phương trình năng lượng điện li: HI; $CH_3COO^-$; $H_2PO_4^-$; $ PO_4^3-$; NH3; $S^2-$; $HSO_3^-$; $Na^+$; $NH_4^+$; $ Zn(OH)_2$.
Bạn đang xem: Phương trình điện li nh3

*

*Xem thêm: Cách Làm Người Yêu Hết Buồn, Cách An Ủi Bạn Gái Khi Buồn Hiệu Quả Nhất

*

*Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dùng Tai Nghe Ko Dây Hiệu Quả Nhất 2022, Cách Sử Dụng Tai Nghe Không Dây

*

*
*
*
*
*
*
*
*
hdgt:
*
*
*
*
*
*
koten123: 1. Hỗn hợp X gồm 3 este 1-1 chức, tạo thành từ thuộc một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ gồm nhóm -COOH); vào đó, gồm hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit ko no (có đồng phân hình học,chứa một liên kết song C=C vào phân tử
*