Phóng Xạ Là Phản Ứng Hạt Nhân Tỏa Năng Lượng

     

Bài viết trình bày kim chỉ nan phóng xạ, độ phóng xạ rất chi tiêt khiến cho bạn đọc đọc sâu, nạm chắc con kiến thức. Nội dung bài viết trình bày từ triết lý đến bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng


PHÓNG XẠ ( hay và đầy đủ)

ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÓNG XẠ.

1. Hiện tượng phóng xạ: là quy trình phân bỏ tự phát của một hạt nhân không bền vững (tự nhiên tuyệt nhân tạo). Quy trình phân hủy này hẳn nhiên sự tạo thành các phân tử và có thể kèm theo sự phát ra các bức xạ địên từ. Phân tử nhân từ phân hủy call là hạt nhân mẹ, phân tử nhân được tạo thành thành sau khi phân hủy call là hạt nhân con.

2. Đặc tính: 

*

+ Phóng xạ là làm phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

+ Phóng xạ mang ý nghĩa tự phát không nhờ vào vào yếu ớt tố bên phía ngoài như: nhiệt độ, áp suất...

3. Các dạng tia phóng xạ:

4. Chu kì buôn bán rã: là khoảng thời gian để ½ số hạt nhân nguyên tử biến đổi thành hạt nhân khác.

(T=fracln2lambda =frac0,693lambda ) : (lambda) Hằng số phóng xạ ((s^-1))

λ cùng T không phụ thuộc vào vào tác động phía bên ngoài mà chỉ phụ thuộc thực chất bên trong của hóa học phóng xạ.

5. Định công cụ phóng xạ: Số phân tử nhân (khối lượng) phóng xạ sút theo qui hình thức hàm số mũ 

(N=N_0e^-lambda t=fracN_02^fractT;m=m_0.e^-lambda t=fracm_02^fractT)

N0, m0: số hạt nhân và khối lượng ban đầu tại t = 0.

N, m: số hạt nhân và khối lượng còn lại vào thời điểm t.

(Delta m=m_0-m ;Delta N=N_0-N)

∆m, ∆N : số hạt nhân và khối lượng bị phân rã (thành hóa học khác)

Bảng quy chính sách phân rã

 

*

Chú ý:

+ trọng lượng hạt nhân mới tạo thành: (Delta m"=fracDelta N"N_A.A")

A’ là số khối của phân tử nhân new tạo thành

+ Khối lượng hạt nhân bé (chất bắt đầu tạo thành sau thời gian t):

*

+ vào sự phóng xạ a, xác minh thể tích (khối lượng) khí Heli chế tạo thành sau thời hạn t phóng xạ.


∆ N"He = ∆N = N0 – N = N0(1- (e^-lambda .t)) = N0­(1- (2^frac-tT))

+ khối lượng khí Heli chế tác thành sau thời hạn t phóng xạ:

mHe = 4 (fracDelta N_HeN_A)

+ Thể tích khí Heli được tạo ra thành (đktc) sau thời gian t:

V = 22,4 (fracDelta N_HeN_A)

+ (N=fracmA N_A =fracVV_0N_A ;V_0 =22,4 dm^3)

+ nếu như t

+ Thời gian chiếu xạ cho bệnh dịch nhân: (Delta t"=e^fracln2T.Delta t)

+ tỷ lệ số nguyên tử (khối lượng) chất phóng xạ bị phóng xạ sau thời hạn t phân chảy là: 

*

+ xác suất số nguyên tử (khối lượng) còn lại của hóa học phóng xạ sau thời gian t

*

6. Bài bác tập

Câu 1: Chu kì cung cấp rã của một chất phóng xạ là khoảng thời hạn để

A. Quá trình phóng xạ tái diễn như lúc đầu.

B. Một ít số nguyên tử chất ấy đổi khác thành hóa học khác.

C. Khối lượng thuở đầu của chất ấy sút đi 1 phần tư.

D. Hằng số phóng xạ của hóa học ấy sụt giảm còn một nửa.


Câu 2: Một hóa học phóng xạ ban đầu có N0 phân tử nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần ba số hạt nhân ban sơ chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn sót lại chưa phân rã của hóa học phóng xạ kia là

A.(fracN_016) . B. (fracN_09). C.(fracN_04) . D. (fracN_06).

Câu 3: Ban đầu một chất phóng xạ tất cả N0 nguyên tử. Sau 3 chu kỳ bán rã, số hạt nhân sót lại là

A.(N= fracN_08). B. (N= fracN_03). C.(N= frac7N_08). D.(N= frac3N_08).

Câu 4: Chọn tuyên bố đúng khi nói về hiện tượng phóng xạ ?

A. Hiện tượng kỳ lạ phóng xạ không phụ thuộc vào những tác động mặt ngoài.

B. Hiện tượng kỳ lạ phóng xạ do các nguyên nhân bên phía trong gây ra.

Xem thêm: Các Cách Giảm Đau Hạ Sốt Cao Là Bao Nhiêu Độ Là Cao? Sốt Cao, Sốt Nhẹ Là Bao Nhiêu Độ

C. Hiện tượng kỳ lạ phóng xạ luôn tuân theo định quy định phóng xạ.

D. Cả A, B, C mọi đúng.

Câu 5: nên chọn câu đúng. Contact giữa hằng số phân rã với chu kì cung cấp rã T là

 A. (lambda =fracconstT) . B. (lambda =fracln2T). C.(lambda =fracconstsqrtT) . D. (lambda =fracconstT^2)


Câu 6: Sự phóng xạ là bội nghịch ứng hạt trái đất nào ?

A. Toả năng lượng. B. Ko toả, không thu.

C. Rất có thể toả hoặc thu. D. Thu năng lượng.

Câu 7: Khi nói về sự phóng xạ, phạt biểu làm sao dưới đây là đúng?

A. Sự phóng xạ dựa vào vào áp suất tính năng lên bề mặt của khối chất phóng xạ.

B. Chu kì phóng xạ của một chất dựa vào vào trọng lượng của chất đó.

C. Phóng xạ là làm phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

D. Sự phóng xạ phụ thuộc vào vào ánh nắng mặt trời của hóa học phóng xạ.

Câu 8: chọn phát biểu sai

A. Phóng xạ là quá trình hạt nhân tự vạc ra tia phóng xạ và đổi khác thành phân tử nhân khác.

B. Phóng xạ là quy trình tuần hoàn gồm chu kì T hotline là chu kì bán rã

C. Phóng xạ là trường vừa lòng riêng của phản ứng hạt nhân.

D. Phóng xạ tuân theo định lao lý phóng xạ.

Câu 9: Điều làm sao sau đó là sai khi nói tới hiện t­ượng phóng xạ? 

A. Hiện tại t­ượng phóng xạ của một hóa học sẽ xẩy ra nhanh hơn nếu cung cấp cho nó một nhiệt độ cao

B. Hiện nay t­ượng phóng xạ bởi vì nguyên nhân bên trong hạt nhân khiến ra


C. Hiện nay t­ượng phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ. 

D. Hiện tại t­ượng phóng xạ là trường hòa hợp riêng của phản nghịch ứng hạt nhân. 

Câu 10: lựa chọn câu sai:

A. Sau khoảng thời hạn bằng 3 lần chu kỳ luân hồi bán rã, hóa học phóng xạ còn lại một phần tám

B. Sau khoảng thời hạn bằng 2 lần chu kỳ phân phối rã, hóa học phóng xạ bị phân rã bố phần tư

C. Sau khoảng thời gian bằng gấp đôi chu kỳ bán rã, chất phóng xạ còn lại 1 phần tư

D. Sau khoảng thời gian bằng 3 lần chu kỳ luân hồi bán rã, chất phóng xạ còn lại một trong những phần chín

Câu 11: Tìm phát biểu đúng:

A. Phản nghịch ứng phân tử nhân theo đúng định cách thức bảo toàn điện tích nên nó cũng bảo toàn số proton.

B. Hạt nhân ko chứa các electron vì vậy trong phóng xạ b- các electron được phóng ra tự lớp vỏ nguyên tử.

C. Phóng xạ là một trong phản ứng hạt nhân tỏa xuất xắc thu tích điện tùy ở trong vào nhiều loại phóng xạ (α; β; ɣ... ).

D. Hiện tượng kỳ lạ phóng xạ tạo ra các hạt nhân mới bền bỉ hơn phân tử nhân phóng xạ.

Câu 12: Chu kì buôn bán rã T của một hóa học phóng xạ là khoảng thời hạn nào?

A. Sau đó, số nguyên tử phóng xạ giảm đi một nửa


B. Bằng quãng thời hạn không đổi, sau đó, sự phóng xạ lặp lại như ban đầu

C. Sau đó, chất ấy mất trọn vẹn tính phóng xạ

D. Sau đó, độ phóng xạ của chất sụt giảm 4 lần

Câu 13: Một lượng hóa học phóng xạ có trọng lượng m0. Sau 5 chu kỳ luân hồi bán rã cân nặng chất phóng xạ còn sót lại là

A. M0/5; B. M0/25; C. M0/32; D. M0/50

DẠNG 2: TÍNH CHU KỲ BÁN RÃ CỦA CÁC CHẤT PHÓNG XẠ

I. Công thức yêu cầu nhớ

1. Biết tỉ số: (fracN_0NRightarrow T=fractln2lnfracN_0N)

2. Biết tỉ số: (fracDelta NN_0Rightarrow T=-fractln2ln(1-fracDelta NN_0))

3. Biết tỉ số số hạt nhân ở các thời điểm t1 và t2: (fracN_1N_2Rightarrow T=frac(t_2-t_1)ln2lnfracN_1N_2)

4. Biết tỉ số số phân tử nhân bị phân chảy tại 2 thời gian khác nhau (fracDelta N_1Delta N_2)

(Delta N_1) là số phân tử nhân bị phân rã trong thời gian t1

Sau đó t (s):(Delta N_2) là số phân tử nhân bị phân tan trong thời gian t2=t1

 (T=fractln2lnfracDelta N_1Delta N_2)


5. Biết thể tích khí Heli chế tạo ra thành sau thời hạn phóng xạ t:

 (T=-fractln2ln(1-fracA.V22,4.m_0))

II. Bài bác tập

Câu 1: Silic (_14^31 extrmSi) là hóa học phóng xạ, phát ra hạt (eta ^-) và trở thành hạt nhân X. Một mẫu phóng xạ (_14^31 extrmSi) ban đầu trong thời gian 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã, tuy vậy sau 3h cũng trong thời hạn 5 phút chỉ tất cả 85 nguyên tử bị phân rã. Hãy xác định chu kỳ chào bán rã của hóa học phóng xạ.

A. 2giờ B. 2,595 giờ đồng hồ C. 3giờ D. 2,585 giờ

Câu 2: Ra224 là hóa học phóng xạ α. Ban sơ ta cần sử dụng m0 = 1g Ra224 thì sau 7,3 ngày ta chiếm được V = 75cm3 khí Heli sống đktc. Tính chu kỳ bán tung của Ra224

A. 3,65 ngày B. 36,5 ngày C. 365 ngày D. 300 ngày

Câu 3: Để xác minh chu kỳ buôn bán rã T của một đồng vị phóng xạ, fan ta hay đo khối lượng đồng vị phóng xạ kia trong mẫu chất không giống nhau 8 ngày được các thông số đo là 8µg với 2µg.Tìm chu kỳ bán rã T của đồng vị đó?


A. 4 ngày. B. 2 ngày. C. 1 ngày. D. 8 ngày.

Câu 4: Ban đầu (t = 0) tất cả một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X sót lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời gian t2 = t1 + 100 (s) số phân tử nhân X chưa bị phân rã chỉ với 5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì cung cấp rã của chất phóng xạ đó là

A. 50 s. B. 25 s. C. 400 s. D. 200 s.

Xem thêm: Trục Đối Xứng Là Gì - Các Dạng Bài Tập Thường Gặp Chi Tiết Từ A

DẠNG 3: TÍNH TUỔI CỦA CÁC MẪU CỔ VẬT

I. Những công thức cơ bản

1. Biết tỉ số khối lượng (số nguyên tử) sót lại và trọng lượng (số nguyên tử) lúc đầu của một lượng hóa học phóng xạ

*

2. Ví như biết tỉ số cân nặng (số nguyên tử) bị phóng xạ và khối lượng (số nguyên tử) sót lại của một lượng hóa học phóng xạ

*

3. Trường hợp biết tỉ số khối lượng (số nguyên tử) còn lại của hai hóa học phóng xạ gồm trong mẫu vật cổ

*

4. Tính tuổi khi biết tỉ số khối lượng:

mX: khối lượng chất tạo ra thành sau phân rã

m: trọng lượng của hóa học ban đầu 


*

*

5. Gọi k là tỉ số thân số nguyên tử hóa học tạo thành cùng số nguyên tử ban đầu, thì tuổi của mẫu chất được xác định: (t=Tfracln(1+k)ln2)

II. Bài tập

Câu 1: Phương trình phóng xạ của Pôlôni gồm dạng:(_84^210 extrmPo ightarrow _Z^A extrmPb + alpha). Cho chu kỳ luân hồi bán chảy của Pôlôni T = 138 ngày. Mang sử khối lượng thuở đầu m0 = 1g. Hỏi sau bao lâu khối lượng Pôlôni chỉ từ 0,707g?

A. 59 ngày B. 69 ngày C. 79 ngày D. 89 ngày

Câu 2: Hiện nay trong quặng thiên nhiên có chứa cả (_92^238 extrmU) và (_92^235 extrmU) theo tỉ lệ nguyên tử là 140:1. Giả sử ở thời gian tạo thành Trái Đất, tỷ lệ trên là 1:1. Hãy tính tuổi của Trái Đất. Biết chu kỳ luân hồi bán tung của (_92^238 extrmU) là 4,5.109 năm (_92^235 extrmU) có chu kỳ luân hồi bán chảy 7,13.108năm

A. 60,4.108năm B. 60,4năm C. 60,4.108ngày D. 60,4ngày

Câu 3: Trong những mẫu quặng Urani tín đồ ta thường thấy có lẫn chì Pb206 với Urani U238. Biết chu kỳ luân hồi bán tung của U238 là 4,5.109 năm, hãy tính tuổi của quặng trong các trường phù hợp tỷ lệ trọng lượng giữa hai hóa học là 1g chì /5g Urani.


A. 1,18.1010 năm B. 1,18.1011 năm 

C. 1,18.109 năm D. 1,18.108 năm

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn đồ lý lớp 12 - xem ngay