ĐÂU LÀ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA "AT THE WEEKEND" VÀ "ON WEEKENDS"

     

In American English, we say, "on the weekend" or "on weekends". There is no time where we would say "on weekend". It is my understanding that "at the weekend" is British English. Also, in some parts of Britain, they would say "at weekend". I"m sure some of the British speakers here can help more with that, but I don"t think it"s recommended lớn say it that way.

Bạn đang xem: đâu là sự khác biệt giữa "at the weekend" và "on weekends"


"on weekends" or "at weekends" Which one is correct và why?Hi, friends.I would to ask one grammer concern. Which one is correct lớn use. "on weekends" or "at weekends"? and why?


In on at là bố giới từ phổ biến nhất trong tiếng Anh. Tuy nhiên, bộ bố giới từ đó lại gây tương đối nhiều nhầm lẫn cho họ khi sử dụng. Nắm bắt được vụ việc đó, nhóm ngũ thầy giáo của Wow English đang tổng hợp lại toàn cục kiến thức về bố giới tự in on at trong giờ Anh. Cùng mày mò nhé!


*

bí quyết dùng giới từ bỏ in on at nhằm chỉ thời gian

Đối cùng với giới từ bỏ IN chỉ thời gian

Chúng ta cần sử dụng giới từIN để duy nhất khoảng thời gian chung chung hoặc một khoảng thời gian dài (năm, những mùa, những tháng, các buổi trong ngày,… ). Nóthường được áp dụng cùng những từ chỉ thời gian như:

+ In Winter; In Summer

+ In September; In January

+ In the afternoon; In the evening

+ In 2019

+ In the 80’s

+ In two days; In one week

Đối với giới trường đoản cú ON chỉ thời gian

Chúng ta dùng giới từON để chỉ một khoảng thời gian cụ thể hơn như những ngày vào tuần, ngày tháng cụ thể hay một dịp nghỉ lễ nào đó. Nóthường được thực hiện cùng các từ chỉ thời gian như:

+ On Monday; On Thursday

+ On July 16th, 2020

+ On Wednesday afternoon

+ On Thanksgiving Day; On Teachers’ Day (vào đúng 1 ngày)

Đối cùng với giới từ bỏ AT chỉ thời gian

Chúng ta dùng giới từAT để chỉ một thời hạn cụ thể, một giờ thiết yếu xác, 1 thời điểm trong thời gian ngày hoặc một dịp quánh biệt hoàn toàn có thể kéo nhiều năm vài ngày. Nóthường được sử dụng cùng các từ chỉ thời gian như:

+ At 6 o’clock; At 8 p.m

+ At night; At noon

+ At Easter

+ At the age of 50

+ At that time; At the present

Chú ý một vài trường hợp dễ nhầm

Ngày

Buổi vào ngàyDịp sệt biệt

Ngoại lệ

ON

IN: các buổi lớn trong thời gian ngày như morning, afternoon, evening.

Bạn đã xem: Đâu là sự khác hoàn toàn giữa "at the weekend" và "on weekends"

AT: các buổi bé dại trong ngày, thường nằm ở thời hạn giao giữa 2 buổi lớn trong ngày như night, noon.

ON: chỉ một ngày lễ ví dụ như On Chrismas Day (ngày giáng sinh)

AT: chỉ một lúc lễ hoàn toàn có thể kéo dài nhiều ngày như At Chrismas (chỉ cả dịp lễ giáng sinh)

Đối với tự WEEKEND, ta hoàn toàn có thể dùng cả 3 giới từ. Tuy nhiên, khi sử dụng với at, ta không có mạo từthe.

In the weekendOn the weekendAt weekend

cách dùng giới trường đoản cú in on at nhằm chỉ địa điểm

Đối với giới từ bỏ IN chỉ địa điểm

Cũng y như để chỉ thời gian, chúng ta dùng IN để chỉ một khoanh vùng địa lý rộng lớn (thế giới, đất nước, thành phố,… )

IN còn được dùng để chỉ địa chỉ Ở TRONG vật gì đó.

IN thường xuyên được sử dụng trong các trường đúng theo như:

+ In Vietnam, In Australia


+ In domain authority Nang, In Bangkok

+ In the world

+ In Asia

+ In the box

Đối cùng với giới từ bỏ ON chỉ địa điểm

Chúng ta dùng giới tự ON nhằm chỉ những địa điểm rõ ràng hơn như tên đường,…

ON cũng được dùng để làm chỉ vị trí Ở BÊN TRÊN, Ở TRÊN BỀ MẶT một đồ gia dụng gì đó.

ON thường được sử dụng trong những trường phù hợp như:

+ On quang đãng Trung street; On Hai bố Trung street

+ On the table

+ On the earth (trên mặt phẳng trái đất; không giống với In the world: chỉ nắm giới)

+ On a train; On a taxi

Đối cùng với giới từ bỏ AT chỉ địa điểm

Chúng ta cần sử dụng giới từ bỏ AT để chỉ các địa điểm chính xác, có add cụ thể hay phần đa địa điểm bé dại như nhà, trường học, một góc nào đó,…

AT cũng được áp dụng để chỉ địa điểm ở tận cùng, ở dưới cùng.

AT thường được sử dụng trong những trường phù hợp như:

+ At 45 Tran Phu Street

+ At home; At hospital

+ At the kết thúc of something

+ At the corner

Chú ý một trong những trường hợp dễ nhầm
Địa chỉĐịa điểm

ON: được cần sử dụng khi chỉ có tên đường

AT: được sử dụng khi có không thiếu thốn cả số nhà gắng thể

Khi nói về cùng một địa điểm, IN– ON– AT chỉ vị trí khác nhau của sự vật.

Ví dụ:

at sea (ở biển)on the sea (trên mặt phẳng biển)in the sea (trong lòng biển

bài xích tập vận dụng giới trường đoản cú in on at

Bài tập

Bài 1: Điền đúng giới tự vào khu vực trống

1. His birthday is …………. June.

2. Lisa has a class …………….. Noon.

3. Can we meet …………… the next Saturday?

4. My mother always go lớn the market …………… the morning.

5. My family live …………. 89 Orange Street.

6. I was born ……….. 1989.

7. Our aunt works ……………… Russia.

8. My grandfather does exercise …………………. 6 a.m.

9. We are walking ……………… the beach.

10. Hindra tries to avoid going out ………….. Night.

11. Did his father work …………….. Hanoi last year?

12. We always go to domain authority Lat ………………….. Vacation.

13. He is watching TV …………………. The moment.

14. Layla is going khổng lồ have a tiệc nhỏ …………… Saturday evening.

15. He’ll meet me …………… the corner of the street …………… 9 o’clock.

16. We was …………… the theater watching a play when you called last night.


17. Larry is …………….. A plane lớn Ho chi Minh city.

18. My mom is cooking dinner ……………. The kitchen.

19. Bob is waiting for you …………. The bus stop.

20. She’ll come here ……………… three weeks.

Bài2: chọn giới tự đúng để chấm dứt các câu sau

1. The lady IN/ON the red dress is beautiful.

Xem thêm: Cách Đánh Số Không Trong Excel Nhanh Chóng, Đơn Giản Nhất, Cách Hiển Thị Số 0 Ở Trước Dãy Số Trong Excel

2. He always gets up IN/AT 6 o’clock IN/AT the morning.

3. Would you like to join us for lunch AT/ON Friday?

4. My brother & I often go to the swimming pool AT/ON weekend.

5. My best friend lives AT/ON Tran thai Tong street.

6. Everest Mount is the highest mount ON/IN the world.

7. My kid is sitting ON/IN the red chair.

8. Mr.Steward always walks around his house IN/AT the evening after dinner.

9. Hurry up! The train will leave AT/IN some minutes.

10. What time bởi vì you sleep IN/AT night?

Đáp án chi tiết

Bài1

1. In

2. At

3. On

4. In

5. At

6. In

7. In

8. At

9. On

10. At

11. In

12. On

13. At

14. In

15. At/at

16. At

17. On

18. In

19. At

20. In

Bài2

1. In

2. At/in


3. On

4. At

5. On

6. In

7. On

8. In

9. In

10. At


Saturday + Sunday = the weekend

Weekend is written as ONE word.

You vị NOT write it as two words (week over – incorrect)or with a dash/hyphen (week-end – incorrect)

AT or ON the weekend?

Complete this sentence…

I play football ___ the weekend.

Do we say AT the weekend orON the weekend?

What is the difference?

AT the weekend is used in British English

ON the weekend is used in American English

I play footballAT the weekend. – British EnglishI play football ON the weekend. – AmericanEnglish

Both prepositions can be used in this sentence. It depends on where you are speaking or using English.

We used to lớn always go khổng lồ the beach AT the weekend. – British EnglishWe used to always go to lớn the beach ON the weekend. – AmericanEnglish

Note: We vày NOT say in the weekend.

More example sentences: (Think about when the sentence would be used… in British or American English)

I think I’ll visit my parents at the weekend.What vày you usually bởi vì onthe weekend?Iread an entirebook on the weekend.I’m going khổng lồ set aside an hour atthe weekend lớn clean the bathroom.

On Fridays afterwork or school, you may hear people say “Finally, it’s the weekend!” even though it is not Saturday yet.

Last weekend – Next weekend

We vì chưng not use prepositions before LAST or NEXT.

Wewent lớn the beach last weekend.I think I’ll go to lớn the beach next weekend.

Here we are specifying that it was the weekend that just went by or the weekend that is coming up.

Both last and next can be replaced by at the/on the and retain the same meaning.

We also vày not use prepositions before each, every, this, that + weekend.

Every weekend

We don’t say all the weekends, we say every weekend.

I’m very active. I play football every weekend.When I was lived in Australia, I went to lớn the beach every weekend.

Remember, after EVERY we have a singular noun (= every + singular noun) so we don’t say every weekends (incorrect)

Over the weekend / During the weekend

Sometimes you will hear people say over the weekend orduring the weekend

In general:over the weekend = during the weekend = at/on the weekend

It can refer lớn the entire duration of theweekend

My mother is coming to lớn stay with us over the weekend. (= both days)

Or it can refer to lớn something that happens at a single point but at some time within the duration of the weekend. It is not necessarily on both days.

She said she would call me over the weekend.I’ll fix itover the weekend. = At some point during the course of the weekend.

A long weekend

A long weekend is a weekend that has at least three days due to lớn a public holiday falling on either the Friday or Monday.

Friday is a public holiday so the Friday, Saturday and Sunday isa long weekend.

Weekend or Weekends?

Weekend is mostlyused in singular form. However it can be used in its plural size (weekends) when we are referring to a number of different weekends over a period of time.

Xem thêm: Từ Những Ví Dụ Trên, Hãy Trả Lời Câu Hỏi Sgk Sinh Học 12, Sinh Lớp 12

We went khổng lồ the beach at/on the weekend. ( = only one weekend, the one that just went by)We spent many weekends at thebeach. ( = numerous weekends in the past)

One finalthing, we don’t write weekend with a hyphen in the middle.

week-end (incorrect)weekend (correct)

Summary Chart


*

What vì chưng you normally vày on the weekend?

101 Irregular Past Participles in English