Ở Một Loài Thực Vật Alen A Quy Định Thân Cao

     

F1 : 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa→ trong những cây cao tất cả 1/3AA:2/3Aa. 4 cây thân cao, chỉ có 1 cây có kiểu gene đồng hợp:4×1/3×(2/3)3=32/81→ C


Cho biết mỗi gen dụng cụ 1 tính trạng, gene nằm trên NST thường với trội lặn trả toàn. đánh giá và nhận định nào dưới đây đúng cho tất cả hai hình dáng gen AaBb vàABab .

Bạn đang xem: ở một loài thực vật alen a quy định thân cao


Cấu trúc di truyền của quần thể từ thụ phấn ở cụ hệ phát xuất là 0,1AABB : 0,4AaBB : 0,2Aabb : 0,3aaBb. Theo lý thuyết, tỉ lệ vẻ bên ngoài gen aaBB ở cầm cố hệ F3 là


Ở một loài thực vật, phép lai giữa hai cá thể có mẫu mã gen AaBbCc x aaBbcc. Các cặp gen quy định những tính trạng khác nhau nằm trên những cặp NST tương đương khác nhau. Trội lặn hoàn toàn. Xác suất đời con bao gồm kiểu hình trội về 3 tính trạng là bao nhiêu?


Một quần thể đang ở trạng thái thăng bằng di truyền, tất cả tỉ lệ của đẳng cấp gen AA bằng 16 lần tỉ lệ thành phần của vẻ bên ngoài gen aa. Hiểu được A hình thức hoa đỏ trội hoàn toàn so với a phép tắc hoa trắng. Theo lí thuyết, tất cả bao nhiêu phân phát biểu tiếp sau đây đúng?

I. Tần số alen A bởi 4 lần tần số alen a.

II. Lấy thốt nhiên 1 cây hoa đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng là 2/3.

III. Nếu như quần thể tự thụ phấn thì sống F1, dạng hình gen Aa chiếm phần tỉ lệ 16%.

IV. Nếu những cá thể giao phấn hốt nhiên thì làm việc F1, tỉ lệ loại hình là 24 cây hoa đỏ:1 cây hoa trắng.


Câu 5:


Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a phép tắc thân thấp; alen B hiện tượng hoa đỏ trội hoàn toàn so cùng với alen b qui định hoa trắng. Phép lai P: ♂ AbaB× ♀Abab , thu được F1 gồm 4% số thành viên mang loại gen đồng đúng theo lặn về 2 cặp gen. Biết không xẩy ra đột biến. Theo lí thuyết, tất cả bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Khoảng cách giữa 2 gen A cùng B là 16

II. F1 tất cả 21% cá thể thân cao, hoa trắng.

III. F1 tất cả 29% cá thể thân cao, hoa đỏ.

IV. Lấy hốt nhiên 1 cá thể thân cao, hoa trắng sinh sống F1, tỷ lệ thu được cây thuần chủng là 3/7.


Câu 6:


Cho biết quy trình giảm phân xẩy ra hoán vị gen giữa cặp ren Aa với tần số 10%. Cá thể có hình trạng gen AbaBDdsinh ra giao tử ABd bao gồm tỉ lệ 18%. Tần số hoán vị ren giữa A cùng B là


Câu 7:


Trên 1 cặp NST thường, gen đầu tiên có 5 alen, gen sản phẩm hai gồm 3 alen. Trên cặp NST giới tính, tại cùng không tương đương của X xét 1 gen có một vài alen chưa biết. Tổng số mẫu mã gen buổi tối đa của 3 ren trên là 1080. Theo lí thuyết gồm bao nhiêu phép lai khác nhau xuất hiện trong quần thể này?


Câu 8:


Ở một loại thực vật, alen A cách thức hoa đỏ trội trọn vẹn với alen a cơ chế hoa trắng. Tính trạng độ cao cây được qui định bởi nhị gen, mỗi gen gồm 2 alen (B,b với D,d) phân li độc lập. đến cây hoa đỏ, thân cao (P) dị vừa lòng về 3 cặp gene trên lai phân tích, thu được Fa bao gồm kiểu hình phân li theo tỉ lệ thành phần 7 cây thân cao, hoa đỏ:18 cây thân cao, hoa trắng:32 cây thân thấp, hoa trắng:43 cây thân thân thấp, hoa đỏ. Số loại kiểu gene ở Fa là


Câu 9:


Giả sử gồm một thể bỗng nhiên biến lệch bội vẫn có công dụng sinh sản hữu tính bình thường và những giao tử được tạo nên đều có công dụng thụ tinh với xác suất đồng nhất thì khi cho thể một thự thụ phấn sinh ra đời con F1. Lấy tự nhiên 2 cá thể ở đời F1, phần trăm thu được 1 cá thể gồm bộ NST thể một là bao nhiêu?


Câu 10:


Cho sơ đồ sau đây về ổ sinh thái, quan liền kề sơ đồ gia dụng và cho thấy thêm nhận định nào sau đây không đúng?

*


Câu 11:


Kiểu gen BB và kiểu gen Bb cùng hiện tượng 1 hình trạng hình, dạng hình gen bb lao lý 1 giao diện hình khác. Hiện tượng này được call là


Câu 12:


Trong một điều tra về số lượng cá thể thỏ trong một quần thể ở nước australia người ta thu được bảng số liệu sau:

Năm

1966

1967

1968

1969

1970

1971

Số lượng

90

100

250

20

60

80

Đây là dạng vươn lên là động con số cá thể


Câu 13:


Đoạn mạch gốc của gen tổng phù hợp mARN có khối lượng 36.104 đvc. Gen phiên mã một số trong những lần nên môi trường cung ứng 600A, 1200G, 1400U, 1600X. Số nucleotit mỗi loại của phân tử mARN là


Câu 14:


Một ren B của sinh đồ gia dụng nhân chuẩn chỉnh có chiều nhiều năm 0,51µ, tất cả G= 900nu.

Xem thêm: Bác Sĩ Tư Vấn: Sốt Xuất Huyết Lây Qua Đường Nào ? Sốt Xuất Huyết Lây Qua Những Đường Nào

Gen B bị đột trở thành gen b, số link hidro giữa những cặp nu trên ren b là 3901.

Có từng nào nhận định tiếp sau đây đúng?

I. Số links hidro giữa những cặp nu trên gene B là 3900.

II. Số link cộng hóa trị giữa những nu của gene B là 5998.

III. Nếu gen B khiến cho bởi 2 nhiều loại nu A cùng T thì có tối đa 8 loại bộ ba.

IV. Dạng tự dưng biến từ ren B thành gen b là dạng tự dưng biến thêm 1 cặp A-T.


Câu 15:


Ở một loại thực vật, alen A lao lý thân cao trội hoàn toàn so với alen a phép tắc thân thấp, alen B lý lẽ hoa đỏ trội trọn vẹn so với alen b hiện tượng hoa trắng, alen D cơ chế quả tròn trội trọn vẹn so với alen d phép tắc quả dài. Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn tự thụ phấn nhận được F1 có tỉ lệ 6 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn : 3 cây thân cao, hoa đỏ, quả nhiều năm : 3 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn : 2 cây thân cao, hoa trắng, trái tròn : 1 cây thân cao, hoa trắng, quả nhiều năm : 1 cây thân thấp, hoa trắng, quả tròn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận tiếp sau đây đúng?

I. Cây p. Có kiểu gen .

II. F1có 9 loại kiểu genAdaDBb.

III. Mang lại cây phường lai phân tích thì có thể sẽ chiếm được đời con tất cả kiểu hình thân thấp, hoa trắng, quả tròn chiếm tỉ lệ 25%.

Xem thêm: Ba Điện Tích Q Giống Hệt Nhau, Top 20 Được Đặt Cố Định Tài Ba

IV. Lấy tự dưng một cây thân cao, hoa đỏ, quả nhiều năm F1, phần trăm thu được cây thuần chủng là 1/3.


Hỏi bài bác
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam