Nối Hai Cực Của Một Máy Phát Điện Xoay Chiều

     

Nối hai rất của một lắp thêm phát năng lượng điện xoay chiều một trộn vào nhì đầu đoạn mạch AB bao gồm điện trở thuần R mắc thông liền với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở những cuộn dây của sản phẩm phát. Khi roto của máy quay gần như với vận tốc n vòng/phút thì cường độ loại điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A. Lúc roto của dòng sản phẩm quay đầy đủ với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ loại điện hiệu dụng trong khúc mạch là (sqrt 3 )A. Nếu như roto của dòng sản phẩm quay hồ hết với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm chống của đoạn mạch AB là

 
Bạn đang xem: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều

Khi roto của dòng sản phẩm quay hầu như với tốc độ n vòng/phút

 (U = 1sqrt R^2 + Z_L^2 ) (1)

Khi roto của sản phẩm quay phần nhiều với tốc độ 3n vòng/phút 

(3U = sqrt 3 sqrt R^2 + 9Z_L^2 ) (2)

Từ (1) cùng (2) ( o fracsqrt 3 sqrt R^2 + 9Z_L^2 sqrt R^2 + Z_L^2 = frac3UU o Z_L = fracRsqrt 3 )

Nếu roto của sản phẩm quay số đông với vận tốc 2n vòng/phút thì:

(Z_L_0 = 2Z_L = frac2Rsqrt 3 )


*
*
*
*
*
*
*
*

Rôto của một sản phẩm phát điện xoay chiều có 5 cặp cực, quay với vận tốc 720 vòng/phút. Tần số của suất điện hễ là:
Xem thêm: Núi Lửa Là Gì? Nguyên Nhân Gây Ra Núi Lửa Núi Lửa Là Gì

Rôto của máy phát năng lượng điện xoay chiều có 5 cặp cực, tần số của chiếc điện vạc ra là 50Hz. Tốc độ quay của rôto là:


Một máy phát điện xoay chiều với size dây có 500 vòng, trường đoản cú thông cực to qua từng vòng dây là 0,2mWb, vận tốc góc của form dây là 3000 vòng/phút. Biên độ của suất điện rượu cồn là:
Xem thêm: Top 5 Bài Phân Tích Tình Huống Truyện Chiếc Thuyền Ngoài Xa, Tình Huống Truyện Chiếc Thuyền Ngoài Xa

Một sản phẩm phát điện xoay chiều cùng với một form dây có 1000 vòng, quay hầu như trong trường đoản cú trường đều có B = 0,11T, diện tích s mỗi vòng dây là 90cm2, suất điện động chạm màn hình trong khung có mức giá trị hiệu dụng là 220V. Chu kì của suất điện cồn là:


Hai máy phát điện xoay chiều một pha: máy trước tiên có 2 cặp cực, rôto cù với vận tốc 1600 vòng/phút. Vật dụng thứ hai gồm 4 cặp cực. Để tần số vị hai thiết bị phát ra hệt nhau thì rôto lắp thêm thứ nhị quay với vận tốc là bao nhiêu?