MỘT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI GẤP 3 LẦN CHIỀU RỘNG

     
*

Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi và mặc tích của hình chữ nhật. Hiểu được chiều lâu năm của hình chữ nhật bằng 213 m.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng


*

Chiều rộng lớn hình chữ nhật:

213:3=71(m)

Chu vi hình chữ nhật:

(213+71).2=568(m)

Diện tích hình chữ nhật:

213.71=15123(m2)


*

Bài giải

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật kia là:

213 : 3 = 71 (m)

Chu vi của hình chữ nhật đó là:

(213 + 71) x 2 = 568 (m)

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

213 x 71 = 15123 (m2)

Đáp số: Chu vi: 568 m

diện tích s: 15123 m2.


Bài 3: Cho một hình chữ nhật có chu vi bởi 108cm. Biết chiều rộng bằng 1/6 chu vi. Tính diện tích s hình chữ nhật đó ?Bài 4: Hãy cho thấy thêm nếu độ nhiều năm mỗi cạnh của hình chữ nhật tăng lên gấp đôi thì diện tích hình chữ nhật đó tăng lên mấy lần ?Bài 5: Cho một hình chữ nhật có diện tích s bằng 300cm2. Biết chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tìm số đo chiều dài, chiều rộng ?

Bài 3: Cho một hình chữ nhật gồm chu vi bởi 108cm. Biết chiều rộng bởi 1/6 chu vi. Tính diện tích s hình chữ nhật đó ?

Bài 4: Hãy cho biết nếu độ nhiều năm mỗi cạnh của hình chữ nhật tăng lên gấp rất nhiều lần thì diện tích s hình chữ nhật đó tăng thêm mấy lần ?

Bài 5: Cho một hình chữ nhật có diện tích s bằng 300cm2. Biết chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tra cứu số đo chiều dài, chiều rộng lớn ?


Giúp mình giải việc lớp 4 : mang đến hình chữ nhật có chiều nhiều năm gấp gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật đó, biết rằng nếu ta tăng chiều dài với chiều rộng mỗi chiều 3 m thì được 1 hình chữ nhật bắt đầu có diện tích s hơn hình chữ nhật ban đầu 72m2


Bài 1 : một hình chữ nhật bao gồm chu vi bằng 3 lần chiều dài . Biết chiều rộng bằng trăng tròn . Tính chiều nhiều năm hình chữ nhật đó

Bài 2 một hình chữ nhật có chu vi bởi 5 lần chiều rộng . Biết chiều dài bởi 60 m . Tính chiều rộng lớn hình chữ nhật đó


1. Một miếng vườn hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng lớn . Trường hợp tăng chiều lâu năm 2m và dữ nguyên chiều rộng lớn thì diện tích tăng thêm 66m2 . Tính diện tích mảnh vườn đó 2. Cho một hình chữ nhật , hiểu được nếu tăng chiều rộng thêm 5m và sút chiều lâu năm 5m ta sẽ được một một hình vuông vắn có chu vi bằng 164m . Tính diiện tích hình chữ nhật đó 3. Một hình chữ nhật tất cả chu vi vội 6 lần chiều rộng lớn , biết chiều rộng yếu chiều dài 15m . Tính diện tích hình chữ nhật đó 4. Mộtnền đơn vị hính chữ nhật tất cả chu vi...
Đọc tiếp

1. Một miếng vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng . Nếu như tăng chiều dài 2m và dữ nguyên chiều rộng thì diện tích tạo thêm 66m2 . Tính diện tích s mảnh vườn kia

2. Cho một hình chữ nhật , hiểu được nếu tăng chiều rộng thêm 5m và sút chiều nhiều năm 5m ta sẽ được một một hình vuông vắn có chu vi bởi 164m . Tính diiện tích hình chữ nhật đó 

3. Một hình chữ nhật bao gồm chu vi gấp 6 lần chiều rộng lớn , biết chiều rộng kém chiều nhiều năm 15m . Tính diện tích s hình chữ nhật đó 

4. Mộtnền bên hính chữ nhật gồm chu vi 36m , chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 4m . Bạn ta lát nền nhà đó bởi 1 loại gạch vuông cạnh 20 cm . Tính số viên gạch dùng làm lát mặt sàn nhà đó 

 


Xem bỏ ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
2
0

Một hình chữ nhật có chiều lâu năm gấp 4 lần chiều rộng lớn . Nếu giảm chiều nhiều năm đi 4m với chiều rộng lớn đi 3 m thì được một hình chữ nhật tất cả chu vi gấp 12 lần chiều rộng . Tính chu vi , diện tích hình chữ nhật ban đầu


Xem bỏ ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
1
1
Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp 3 lần chiều rộng cùng có diện tích s bằng 243 mét vông. Tính chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Hồ Câu Cá Miễn Phí Ở Hà Nội Thư Giãn Cuối Tuần, Hồ Câu Giá Rẻ Ở Hà Nội


Xem đưa ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
1
0

 a) Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều lâu năm 36 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính chu vi và ăn mặc tích miếng đất.

b) Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 3/5 m, chiều rộng bởi 3/4 chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 7: Chứng Minh Bảo Vệ Môi Trường Thiên Nhiên Là Bảo Vệ Cuộc Sống Của Con Người 3 Đoạn Văn Mẫu Lớp 7


Xem bỏ ra tiết
Lớp 4Toán
4
0

Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng bởi 0,5 lần chiều dài. Nếu kéo chiều lâu năm thêm 1,5 m với chiều rộng lớn thêm 2m thì được 1 hình chữ nhật mới bao gồm chiều nhiều năm gấp rưỡi chiều rộng. Tính chu vi, diện tích của hình chữ nhật ban đầu.


Xem đưa ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
0
0

MỘT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHU VI GẤP 3 LẦN CHIỀU DÀI . BIẾT CHIỀU RỘNG BẰNG 20CM. TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT ĐÓ ?


Xem chi tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)