MỘT CON LẮC LÒ XO TREO THẲNG ĐỨNG KHI VẬT Ở VỊ TRÍ CÂN BẰNG LÒ XO GIÃN 4CM

     

Một nhỏ lắc lò xo treo thẳng đứng. Lúc vật ở trong phần cân bằng lò xo giãn 4 cm. Kích thích đến vật nặng trĩu của nhỏ lắc xấp xỉ điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 3 cm. Độ giãn cực to của lò xo khi vật dao động là:

A.

Bạn đang xem: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 4cm

6 cm.

B.5 cm.

C. 7 cm.

D.8 cm.


*


Một nhỏ lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng. Khi vật ở chỗ cân bằng lò xo giãn 4 cm. Kích thích đến vật nặng trĩu của con lắc xấp xỉ điều hòa theo phương thẳng đứng cùng với biên độ 3 cm. Độ giãn cực to của lò xo khi vật giao động là: A. 6 cm. B. 5 cm C. 7 cm. D. 8 cm.

Một nhỏ lắc lốc xoáy treo thẳng đứng. Lúc vật tại vị trí cân bởi lò xo giãn 4 cm. Kích thích cho vật nặng nề của bé lắc giao động điều hòa theo phương thẳng đứng cùng với biên độ 3 cm. Độ giãn cực to của lò xo lúc vật xê dịch là:

A. 6 cm.

B. 5 cm

C. 7 cm.

D. 8 cm.


Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi vật ở trong phần cân bởi lò xo giãn 4 cm. Kích thích đến vật nặng nề của nhỏ lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng cùng với biên độ 3 cm. Độ giãn cực to của lò xo lúc vật xấp xỉ là: A. 6 cm. B. 5 cm. C. 7 cm. D. 8 cm

Một bé lắc xoắn ốc treo thẳng đứng. Khi vật tại đoạn cân bằng lò xo giãn 4 cm. Kích thích mang lại vật nặng trĩu của bé lắc xê dịch điều hòa theo phương thẳng đứng cùng với biên độ 3 cm. Độ giãn cực đại của lò xo lúc vật dao động là:

A. 6 cm.

B. 5 cm.

C. 7 cm.

D. 8 cm


Một con lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng. Lúc vật ở vị trí cân bởi lò xo giãn 4 cm. Kích thích mang đến vật nặng của bé lắc dao động điều hòa theo phương trực tiếp đứng với biên độ 3 cm. Độ giãn cực đại của lò xo lúc vật xê dịch là: A. 6 centimet B. 5 centimet C. 7 centimet D. 8 cm

Một nhỏ lắc xoắn ốc treo thẳng đứng. Khi vật tại phần cân bằng lò xo giãn 4 cm. Kích thích mang lại vật nặng trĩu của nhỏ lắc dao động điều hòa theo phương trực tiếp đứng với biên độ 3 cm. Độ giãn cực to của lò xo lúc vật giao động là:

A.

Xem thêm: Cách Ngâm Măng Ớt Trắng Giòn Cực Ngon, Cách Ngâm Măng Ớt Trắng, Giòn, Thơm Ngon

6 cm

B. 5 cm

C. 7 cm

D. 8 cm


Một bé lắc lốc xoáy treo thẳng đứng. Khi vật ở trong phần cân bởi O, lò xo giãn 4 cm. Kích thích cho vật xê dịch điều hòa với chu kỳ luân hồi T theo phương thẳng đứng xung quanh O thì thấy thời hạn lò xo làm việc trạng thái bị nén vào một chu kì làT3. Biên độ giao động của con lắc bởi A. 6 centimet B. 2 centimet C. 16 cm D. 8 cm

Một nhỏ lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng. Khi vật ở phần cân bằng O, xoắn ốc giãn 4 cm. Kích thích đến vật xấp xỉ điều hòa với chu kỳ T theo phương thẳng đứng xung quanh O thì thấy thời hạn lò xo làm việc trạng thái bị nén trong một chu kì làT3. Biên độ giao động của con lắc bằng

A. 6 cm

B. 2 cm

C. 16 cm

D. 8 cm


Một bé lắc lò xo giao động điều hòa theo phương trực tiếp đứng với biên độ 12 cm. Trong quá trình dao đụng thì tỉ số thân độ bự lực bầy hồi cực lớn và cực tiểu của lò xo công dụng lên đồ dùng là 4. Độ giãn của lò xo khi vật tại vị trí cân bởi là: A. 10 cm. B. 12 cm. C. 15 cm. D. 20 cm.

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 12 cm. Trong quy trình dao rượu cồn thì tỉ số giữa độ khủng lực bọn hồi cực to và rất tiểu của lò xo tác dụng lên đồ vật là 4. Độ giãn của lò xo lúc vật ở chỗ cân bởi là:

A. 10 cm.

B. 12 cm.

C. 15 cm.

D. 20 cm.


Một bé lắc lốc xoáy treo trực tiếp đứng, khi đồ vật nặng cân đối lò xo giãn một đoạn 2,5 cm. Kích thích mang lại quả nặng của nhỏ lắc giao động điều hòa dọc theo trục lò xo thì thấy trong một chu kì khoảng thời hạn lò xo bị giãn vội vàng 3 lần khoảng thời hạn lò xo bị nén. Biên độ giao động của bé lắc bằng: A. 2,52 cm.B. 52 cm.C. 5...

Một bé lắc lò xo treo thẳng đứng, khi đồ dùng nặng thăng bằng lò xo giãn một đoạn 2,5 cm. Kích thích đến quả nặng nề của bé lắc xê dịch điều hòa dọc theo trục lò xo thì thấy trong một chu kì khoảng thời hạn lò xo bị giãn gấp 3 lần khoảng thời gian lò xo bị nén. Biên độ xấp xỉ của bé lắc bằng:

A. 2,52 cm.

B. 52 cm.

C. 5 cm.

D. 2,53 cm.


Một bé lắc lốc xoáy treo thẳng đứng, khi thiết bị nặng nằm cân bằng lò xo giãn 4 cm. Rước g = 10 m/s2vàπ2=10. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trìnhx=Acoswt+φ. Trong một chu kì xê dịch của thứ khoảng thời hạn lò xo bị nén là 2/15 s. Chọ...

Một bé lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật dụng nặng nằm cân bằng lò xo giãn 4 cm. Rước g = 10 m/s2vàπ2=10. Kích thích đến vật xê dịch điều hòa theo phương trực tiếp đứng với phương trìnhx=Acoswt+φ. Trong một chu kì xấp xỉ của đồ khoảng thời gian lò xo bị nén là 2/15 s. Lựa chọn trục tọa độ trùng cùng với phương xấp xỉ của vật, cội tọa độ tại vị trí đề nghị bằng. Chọn gốc thời gian là thời gian vật qua địa chỉ lò xo giãn 8 centimet và đang vận động chậm dần dần theo chiều dương. Pha thuở đầu của xê dịch là

A. π3

B. -2π3

C. 2π3

D. -π3


Xem bỏ ra tiết
Lớp 0Vật lý
1
0
Một bé lắc lò xo treo trực tiếp đứng, khi đồ nặng nằm cân đối lò xo giãn 4 cm. Lấyg = 10 m/s2vàπ2=10. Kích thích đến vật giao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trìnhx=Acosωt+φ...

Xem thêm: Ra Mắt Mạng Xã Hội Mực Tím Được Đầu Tư 200Tr Đô La Giờ Ra Sao


Đọc tiếp

Một con lắc lốc xoáy treo trực tiếp đứng, khi vật nặng nằm cân đối lò xo giãn 4 cm. Lấy g = 10 m/s2vàπ2=10. Kích thích mang đến vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trìnhx=Acosωt+φ. Vào một chu kì xấp xỉ của đồ dùng khoảng thời hạn lò xo bị nén là 2/15 s. Chọn trục tọa độ trùng cùng với phương dao động của vật, nơi bắt đầu tọa độ tại vị trí bắt buộc bằng. Lựa chọn gốc thời gian là thời điểm vật qua địa điểm lò xo giãn 8 centimet và đang vận động chậm dần theo chiều dương. Pha thuở đầu của giao động là

A. -2π3

B. π3

C. 2π3

D. -π3


Xem chi tiết
Lớp 0Vật lý
1
0
Một bé lắc lốc xoáy treo thẳng đứng, khi cân bằng lò xo giãn 3 cm. Làm lơ mọi lực cản. Kích thích mang lại vật xê dịch điều hòa theo phương thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T3 (T là chu kì xê dịch của vật). Biên độ xê dịch của thiết bị bằng: A. 32 cmB. 6 cm. C. 23 ...
Đọc tiếp

Một con lắc lò xo treo trực tiếp đứng, khi cân bằng lò xo giãn 3 cm. Bỏ qua mọi lực cản. Kích thích mang lại vật dao động điều hòa theo phương trực tiếp đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén vào một chu kì là T3 (T là chu kì giao động của vật). Biên độ dao động của đồ bằng: