MÁY TÍNH PHÂN SỐ

     
Nhập phân số:
*
Đổi
*
cài đặt lại
*
Hoán đổiKết trái thập phân:Phép tính:

Công cụ đổi khác thập phân thanh lịch phân số ►


Cách đưa phân số lịch sự thập phân

Phương pháp # 1

Mở rộng mẫu mã số thành lũy vượt của 10.

Ví dụ 1

3/5 được không ngừng mở rộng thành 6/10 bằng phương pháp nhân tử số cùng với 2 và mẫu số với 2:

3 = 3 × 2= 6 = 0,6
5 5 × 210
Ví dụ số 2

3/4 được mở rộng thành 75/100 bằng cách nhân tử số với 25 và chủng loại số cùng với 25:

3 = 3 × 25= 75 = 0,75
4 4 × 25100
Ví dụ # 3

5/8 được mở rộng thành 625/1000 bằng cách nhân tử số cùng với 125 và chủng loại số với 125:

5 = 5 × 125= 625 = 0,625
8 8 × 1251000

Phương pháp # 2

Sử dụng laptop để phân tách tử số của phân số đến mẫu số.Đối với láo số, hãy thêm số nguyên.Ví dụ 1

2/5 = 2 ÷ 5 = 0,4

Ví dụ số 2

1 2/5 = 1 + 2 ÷ 5 = 1,4

Phương pháp # 3

Dùng phép phân tách dài để phân tách tử số của phân số mang đến mẫu số của phân số.

Thí dụ

Tính 3/4 được cho phép chia nhiều năm của 3 phân chia cho 4:

0,75
4 3
0
30
28
20
20
0

Bảng biến đổi phân số thành thập phân

Phân sốThập phân
1/20,5
1/30,33333333
2/30,66666667
1/40,25
2/40,5
3/40,75
1/50,2
2/50,4
3/50,6
4/50,8
1/60,16666667
2/60,33333333
3/60,5
4/60,66666667
5/60,83333333
1/70,14285714
2/70,28571429
3/70,42857143
4/70,57142858
5/70,71428571
6/70,85714286
1/80,125
2/80,25
3/80,375
4/80,5
5/80,625
6/80,75
7/80,875
1/90,11111111
2/90,22222222
3/90,33333333
4/90,44444444
5/90,55555556
6/90,66666667
7/90,77777778
8/90,88888889
1/100,1
2/100,2
3/100,3
4/100,4
5/100,5
6/100,6
7/100,7
8/100,8
9/100,9
1/110,09090909
2/110,18181818
3/110,27272727
4/110,36363636
5/110,45454545
6/110,54545454
7/110,63636363
8/110,72727272
11/90,81818181
10/110,90909091