KIM LOẠI KIỀM THỔ TÁC DỤNG VỚI NƯỚC

     
Nguyên tố
*
*
*
*
*
Cấu hình electron lớpngoài cùng2s23s24s25s26s2
Nguyên tố s

II- đặc thù vật lý

Kim các loại kiềm thổ có nhiệt độ nóng tung và ánh sáng sôi tương đối thấp (trừ beri). Độ cứng có cao hơn nữa kim nhiều loại kiềm, tuy thế độ cứng vẫn thấp, cân nặng riêng kha khá nhỏ.

Bạn đang xem: Kim loại kiềm thổ tác dụng với nước

III- đặc thù hóa học

- các kim nhiều loại kiềm thổ đều phải có tính khử to gan nhưng yếu hơn so vớikim nhiều loại kiềm.

- Tính khử tăng dần từ Be đến Ba.

M - 2e →M2+

1. Công dụng với phi kim

a. Tác dụng với oxi

- Ở nhiệt độ thường chế tạo ra oxit dạng MO.- Ởnhiệt độ cao chế tác oxit dạng MO giỏi peoxit MO2.

Ví dụ: 2Mg + O2 2MgO

cha + O2

*
BaO2

b. Chức năng với halogen: M + X2 → MX2

c. Công dụng với C, S, H2:

Be cùng Mg không tác dụng với H2 còn Ca chức năng với H2 . Riêng biệt Mgtham gia bội phản ứng:

2Mg + CO2 2 MgO +C

2. Công dụng với dung dịch axit

Là kim loại chuyển động hóa học dạn dĩ nên gồm phản ứng như kim loại kiềm.

3. Chức năng với nước

- Ca, Sr, Ba tính năng với nước ở ánh nắng mặt trời thường chế tạo dung dịch bazơ

bố + 2H2O →Ba(OH)2+ H2↑

- Mg tính năng với nước ở ánh sáng cao thành MgO

Mg + H2O MgO +H2↑

- Be không tác dụng với nước.

4. Công dụng với kiềm

Chỉ tất cả Be chức năng với kiềm

*
5. Chức năng với sắt kẽm kim loại khác

- tạo nên các hợp kim với kim loại Cu, Al,... Cần sử dụng trong công nghiệp chế tạo máy như công nghiệp hàng không vũ trụ.- Mg tạo ra nhiều kim loại tổng hợp nhẹ và đặc biệt với Al và Cu.

IV- Điều chế sắt kẽm kim loại kiềm thổ

Phương pháp cơ phiên bản đểđiều chế kim loại kiềm thổ là điện phân muối hạt nóng tan của chúng

MCl2

*
M + Cl2

V- một vài hợp chất đặc biệt của kim loại kiềm thổ

1. Oxit của kim loại kiềm thổ

- Oxit của sắt kẽm kim loại kiềm thổ tính năng dễdàng cùng với axit, oxit axit, nước (trừ BeO, MgO).

Xem thêm: Những Bài Văn Tả Chiếc Đồng Hồ Báo Thức Của Em, Tả Chiếc Đồng Hồ Báo Thức Hay Chọn Lọc

CaO + H2O → Ca(OH)2

CaO + CO2 →CaCO3

CaO + 2HCl→ CaCl2 + H2O

- riêng biệt BeO tất cả tính lưỡng tính nên tính năng với axit cùng bazơ

BeO + 2HCl →BeCl2 + H2O

BeO + 2NaOH →Na2BeO2 + H2O

2. Can xi hiđroxit (Ca(OH)2)

Ca(OH)2là hóa học rắn, màu trắng, ít tan vào nước, dung dịch

Ca(OH)2gọi là nước vôi trong là một bazơ mạnh, dung dịch

Ca(OH)2có đặc điểm chung của một kiềm (tác dụng cùng với oxit axit, axit, muối).

a. Chức năng với axit, oxit axit, muối hạt axit

Ca(OH)2 + 2HCl→ CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2+ CO2→ CaCƠ3↓ + H2O

Ca(OH)2+ 2CO2→ Ca(HCO3)2

hoặc CaCO3 + CO2 + H2O

*
Ca(HCO3)2 Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2→ 2CaCO3↓ + 2H2O

Nhưng : 2Ca(OH)2 + Mg(HCO3)2→ 2CaCO3 ↓ + Mg(OH)2 ↓+ 2H2O

b. Công dụng với hỗn hợp muối

Ba(OH)2 + Na2SO4 →BaSO4 ↓+ 2NaOH

Ca(OH)2 + 2NH4Cl→ CaCl2 + 2NH3 + 2H2OLưu ý:

- Khi mang đến Cl2 chức năng với Ca(OH)2 ta thu được clorua vôi:

2Cl2 + 2Ca(OH)2 ướt →Ca(OCl)2 + CaCl2 + 2H2O

Cl2 + Ca(OH)2 khô →CaOCl2 + H2O

- Khi mang lại Ba(HCO3)2 tác dụng với KOH:

Ba(HCO3)2 + 2KOH →K2CƠ3 + BaCO3↓ + 2H2O

3. Canxi cacbonat (CaCO3), bari nitrat (Ba(NO3)2).

Canxi cacbonat là hóa học rắn màu trắng, không tan trong nước.

CaCƠ3 + 2HCl→CaCl2 + CO2 + H2O

CaCO3 + CO2 + H2O

*
Ca(HCO3)2

CaCƠ3

*
CaO + CO2↑

2Ba(NO3)2 2BaO + 4NO2 ↑+ O2↑

Lưu ý: nhiệt phân muối hạt nitrat của sắt kẽm kim loại mạnh (trước Mg)

M(NO3)n M(NO2)n + n/2O2

4. Can xi sunfat (CaSO4)

Canxi sunfat là chất rắn, color trắng, không nhiều tan vào nước; CaSO4.2H2Otrong tự nhiên là thạch cao sống, bền ởnhiệt độ thường; CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0,5H2O là thạch cao nung.

Thạch cao dùng để sản xuất xi măng, đúc tượng, làm bột bó trong y học, làm cho khuôn, làm cho phấn viết bảng.

5. Nước cứng: Nước đựng nhiều ion Ca2+, Mg2+

Người ta phân phân thành 3 loại:

- Nước cứng trong thời điểm tạm thời do các muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)7.

- Nước cứng trường tồn là do các muối CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4.

Xem thêm: Thích Đồng Quảng; Tiểu Luận: Lương Sư Như Từ Mẫu ” (Thầy / Cô Như Mẹ Hiền

- Nước cứng toàn phần là nước bao gồm chứa tính cứng tạm thời và vĩnh cửu. (Nước thoải mái và tự nhiên có cả tính cứng trong thời điểm tạm thời và vĩnh cửu).