Khoảng Cách Từ B Đến Scd

     
*

Hình chóp S.ABCD đáy hình vuông vắn cạnh a, SA⊥(ABCD).Khoảng biện pháp từ B mang đến mặt phẳng (SCD) bằng:

A.

Bạn đang xem: Khoảng cách từ b đến scd

a3

B.a32

C.2a3

D.a34


*

*


Hình chóp S.ABCD đáy hình vuông vắn cạnh a; SA⊥(ABCD); SA=a3. Khoảng phương pháp từ B mang đến mặt phẳng (SCD) bằng:

Hình chóp S.ABCD đáy hình vuông vắn cạnh a; SA⊥(ABCD); SA=a3. Khoảng giải pháp từ B cho mặt phẳng (SCD) bằng:

*

*

*

*


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a; SA⊥(ABCD)và SA=2a.Tính khoảng cách d trường đoản cú điểm B mang lại mặt phẳng (SCD).

Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a; SA⊥(ABCD)và SA=2a.Tính khoảng cách d trường đoản cú điểm B mang đến mặt phẳng (SCD).

*

*

*

*


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình thang vuông trên C với D, ABC^=300. Biết AC=a,CD= a2,SA=a32và cạnh SA vuông góc với khía cạnh phẳng đáy. Khoảng cách từ B cho mặt phẳng (SCD) bằng:

*

*

*

*


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a;SA⊥ABCD và SA=2a. Tính khoảng cách d từ bỏ điểm B cho mặt phẳng (SCD) A. d=a55.B. d=aC. d=4a...

Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh a;SA⊥ABCD và SA=2a. Tính khoảng cách d từ điểm B mang đến mặt phẳng (SCD)

A. d=a55.

B. d=a

C. d=4a55.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Bài Thơ Trong Đầm Gì Đẹp Bằng Sen, Cảm Nhận Về Bài Ca Dao: Trong Đầm Gì Đẹp Bằng Sen

D. d=2a55. 


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy là hình vuông cạnh bởi a2, tam giác SAD cân tại S, mặt bên (SAD) vuông góc với khía cạnh phẳng đáy. Biết thể tích S.ABCD bởi 4a3/3. Tính khoảng cách h trường đoản cú B cho mặt phẳng (SCD). A.h=23aB.h=43aC. h...

Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy là hình vuông vắn cạnh bởi a2, tam giác SAD cân tại S, mặt mặt (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích S.ABCD bằng 4a3/3. Tính khoảng cách h từ bỏ B đến mặt phẳng (SCD).

*

A.h=23a

B.h=43a

C. h=83a

D.h=34a


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SA=a3và vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).

Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a,

SA=a3và vuông góc với phương diện phẳng đáy. Tính khoảng cách

từ A mang đến mặt phẳng (SBC).

*

*

*

*


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông vắn có cạnh bằng a. Cạnh SA vuông góc với khía cạnh phẳng lòng (ABCD), SA=a3. Góc tạo ra với mặt phẳng (SAB) với (SCD) bằng

Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình vuông có cạnh bằng a. Cạnh SA vuông góc với mặt phẳng lòng (ABCD), SA=a3. Góc chế tác với phương diện phẳng (SAB) với (SCD) bằng

*

*

*

*


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình thang vuông tại A, B với AD = 2a, AB = BC = SA = a. Bên cạnh SA vuông góc cùng với đáy, cùng với M là trung điểm AD. Tính khoảng cách h từ bỏ M đến mặt phẳng (SCD). A. H = a3B. H =a66C. H =a63D. H =...

Xem thêm: Ghép Từ Khăng Ghép Với Từ Nào, Ghép Từ Khăng Với Từ Gì Cho Ra Nghĩa


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình thang vuông trên A, B với AD = 2a, AB = BC = SA = a. Sát bên SA vuông góc với đáy, cùng với M là trung điểm AD. Tính khoảng cách h từ bỏ M mang lại mặt phẳng (SCD).

A. H = a3

B. H = a66

C. H = a63

D. H = a36


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật vớiAD = 2a; SA⊥ABCDvà SA = a. Khoảng cách từ A cho mặt phẳng (SCD) bằng

Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình chữ nhật vớiAD = 2a;  SA⊥ABCDvà SA = a. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) bằng