KHO LV PHỦ LỖ GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Ở ĐẦU

     

☀️ Tháng 5 có theo mùa hè đến, với ánh nắng vàng ươm và làm cho gió sở hữu theo một ít nóng bức. Mặc dù rằng thời tiết như thế nào, hình như chưa tất cả điều gì cản được bước chân của các thành viên GHTK.Nhìn lại hành trình với đơn vị Kiệm, chúng ta có thể thấy rõ niềm tin vượt qua cạnh tranh khăn, không ngại thử thách của các thành viên GHTK theo thời gian, nhất là trong tháng 4 vừa qua.