KHI THỰC HIỆN PHẢN ỨNG ESTE HÓA 1 MOL

     

Khi tiến hành phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi thực hiện este hoá 1 mol CH3COOH yêu cầu số mol C2H5OH là (biết những phản ứng este hoá tiến hành ở cùng nhiệt độ)


+) Tính KC của phản nghịch ứng:$ m K_C = frac2/3.2/31/3.1/3 = 4$

Hiệu suất đạt cực lớn H = 90% => nCH3COOH phản nghịch ứng = 1.90% = 0,9 mol

Gọi số mol C2H5OH bắt buộc dùng = x mol

CH3COOH + C2H5OH $oversetleftrightarrows$ CH3COOC2H5 + H2O

BĐ: 1 mol x mol

P/ứ: 0,9 → 0,9 → 0,9 → 0,9

CB: 0,1 x – 0,9 0,9 0,9

Vì 2 bội phản ứng triển khai ở cùng ánh nắng mặt trời => KC ko đổi


CH3COOH + C2H5OH $oversetleftrightarrows$ CH3COOC2H5 + H2O

BĐ: 1 mol 1 mol

P/ứ: 2/3 2/3 2/3 2/3

CB: 1/3 1/3 2/3 2/3

$ = > m K_C = frac2/3.2/31/3.1/3 = 4$

Hiệu suất đạt cực lớn H = 90% => nCH3COOH phản nghịch ứng = 1.90% = 0,9 mol

Gọi số mol C2H5OH đề nghị dùng = x mol

CH3COOH + C2H5OH $oversetleftrightarrows$ CH3COOC2H5 + H2O

BĐ: 1 mol x mol

P/ứ: 0,9 → 0,9 → 0,9 → 0,9

CB: 0,1 x – 0,9 0,9 0,9

Vì 2 phản nghịch ứng tiến hành ở cùng nhiệt độ => KC không đổi

$ = > m K_C = frac0,9.0,90,1.(x-0,9) = 4,, = > ,,x = 2,925$


Đáp án yêu cầu chọn là: b


...

Bạn đang xem: Khi thực hiện phản ứng este hóa 1 mol


Bài tập tất cả liên quan


Bài tập phản bội ứng este hóa Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cách nào sau đây dùng làm điều chế etyl axetat ?


Este phenyl axetat CH3COOC6H5được điều chế bằng phản ứng như thế nào ?


Cho phản nghịch ứng este hóa : RCOOH + R’OH$oversetleftrightarrows$ R-COO-R’ + H2O

Để phản ứng chuyển dời ưu tiên theo hướng thuận tín đồ ta thường :


Dầu chuối là este có tên isoamyl axetat, được pha chế từ


Đun rét 24 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), nhận được 26,4 gam este. Hiệu suất của bội nghịch ứng este hóa là


Đun 12 gam axit CH3COOH với 13,8 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) cho đến khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thu được 11 gam este. Công suất của phản ứng este hoá là


Hỗn thích hợp X bao gồm axit HCOOH với axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Mang 5,3 gam tất cả hổn hợp X công dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) chiếm được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bởi 80%). Quý hiếm của m là


Cho 24,0 gam axit axetic tác dụng với 18,4 gam glyxerin (H2SO4đặc với đun nóng) chiếm được 21,8 gam glixerin triaxetat. Hiệu suất của phản ứng là


Cho 0,1 mol glixerol làm phản ứng với 0,15 mol axit axetic gồm H2SO4 đặc (H = 60%) thu được m gam este B. Giá trị m là


Hỗn hòa hợp A tất cả axit axetic cùng etanol. Phân chia A thành bố phần bằng nhau.

+ Phần 1 tác dụng với Kali dư thấy gồm 3,36 lít khí thoát ra.

Xem thêm: Cỏ 3 Lá Có Ý Nghĩa Cỏ Ba Lá May Mắn ? Ý Nghĩa Của Cỏ 3 Lá ☘️ Nhiều

+ Phần 2 tính năng với Na2CO3 dư thấy bao gồm 1,12 lít khí CO2 bay ra. Những thể tích khí đo làm việc đktc.

Xem thêm: Xe Bán Tải Có Đăng Ký Luồng Xanh Được Không, Xe Bán Tải Xin Luồng Xanh Cần Thủ Tục Gì

+ Phần 3 được sản xuất vài giọt hỗn hợp H2SO4, tiếp nối đun sôi lếu hợp 1 thời gian. Biết hiệu suất của bội phản ứng este hoá bằng 60%. Cân nặng este tạo ra thành là bao nhiêu?


Cho 0,3 mol axit X đối chọi chức trộn cùng với 0,25 mol ancol etylic đem thực hiện phản ứng este hóa thu được thu được 18 gam este. Bóc lấy lượng ancol với axit dư cho công dụng với na thấy thoát ra 2,128 lít H2(đktc). Vậy bí quyết của axit và năng suất phản ứng este hóa là


Chia 26,96 gam hỗn hợp X có 3 axit đơn chức thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho chức năng với NaHCO3dư chiếm được 4,48 lít khí CO2(đktc). Phần 2 cho tính năng hết cùng với etylen glicol chỉ thu được nước cùng m gam 3 este tạp chức. Quý giá của m là


Oxi hoá anđehit OHCCH2CH2CHO trong điều kiện phù hợp thu được hợp hóa học hữu cơ X. Đun nóng láo lếu hợp bao gồm một mol X và 1 mol ancol metylic với xúc tác H2SO4 quánh thu được 2 este Z cùng Q (MZ Q­) cùng với tỷ lệ cân nặng mZ : mQ = 1,81. Biết chỉ bao gồm 72% ancol gửi thành este. Số mol Z và Q theo thứ tự là


Cho biết hằng số cân đối của phản nghịch ứng este hoá:

CH3COOH + C2H5OH $oversetleftrightarrows$ CH3COOC2H5 + H2O (KC = 4)

Nếu cho hỗn hợp cùng số mol axit cùng ancol chức năng với nhau thì lúc phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng thì phần trăm ancol cùng axit đã trở nên este hoá là


CH3COOH + C2H5OH $oversetleftrightarrows$ CH3COOC2H5 + H2O (KC = 4)

Khi cho 1 mol axit chức năng với 1,6 mol ancol, khi hệ đạt mang đến trạng thái cân bằng thì năng suất của phản ứng là


Khi tiến hành phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn số 1 thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực to là 90% (tính theo axit) khi thực hiện este hoá 1 mol CH3COOH yêu cầu số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ)


X là axit đối kháng chức, mạch hở; Y là ancol đơn chức, mạch hở. Đung hỗn hợp X, Y cùng với H2SO4 quánh thu được este Z. Biết trong Z gồm chứa 54,54% cân nặng cacbon. Số cặp chất cân xứng với X, Y là


Tổng phù hợp 120 kilogam polimetylmetacrylat tự axit và ancol yêu thích hợp, hiệu suất của bội phản ứng este hóa là 30% cùng phản ứng trùng phù hợp là 80%. Cân nặng của axit bắt buộc dùng là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.