LOGO

     

Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 1 mang đến vòng 35 giúp những em học sinh ôn tập, củng cố, cũng như hệ thống lại loài kiến thức sẵn sàng cho các vòng thi IOE lớp 3 tiếng Anh đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Logo

Mời các em cùng xem thêm nội dung chi tiết dưới đây:

Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 4 vòng 1 mang đến vòng 35

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 mang đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic giờ Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2:

1. Alice ....... A cat.

A. You B. He C. She D. Has

2. My ..... Is Jenny.

A. Your B. Name C. Trò chơi D. Name"s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.

A. Nice to meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ..... Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

5. Stand ......, please.

A. Down B. Up C. In D. On

6. You ........ Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

7. Goodbye ........

A. Nice khổng lồ meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. ...... Lớn ...... You, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ......., please.

Xem thêm: Hợp Âm Lời Thiên Thu Gọi

A. Down B. Up C. In D. On


10. ......... Your name?

A. What B. What"s C. How"s D. Why"s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter lớn make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL - B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order lớn make a complete sentence or a complete words


Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter lớn make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en to lớn me, please.

3. Let"s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice to meet you.

Xem thêm: Hiện Tượng Trăng Xanh Là Gì? Trăng Xanh 2021 Diễn Ra Khi Nào Có Mặt Trăng Xanh

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper


Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Tải tệp tin Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung chi tiết Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
1art.vn
313
Lượt tải: 16.123 Lượt xem: 77.415 Dung lượng: 799,1 KB
Liên kết tải về

Link tải về chính thức:

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 mang lại vòng 35 tải về Xem

Các phiên phiên bản khác cùng liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA