Hợp chất ion là gì

     

Các sự khác biệt chính giữa những hợp hóa học ion với phân tử là Các hợp hóa học ion gồm lực hút tĩnh điện giữa cation và anion trong khi những hợp hóa học phân tử chỉ có links hóa học cùng hóa trị giữa những nguyên tử.

Các yếu tố hóa học có thể kết hợp với nhau để chế tạo thành các hợp chất hóa học. Những nguyên tố link với nhau trải qua các liên kết hóa học tất cả đặc tính ion hoặc cộng hóa trị. Nếu những hợp hóa học có liên kết ion, họ gọi bọn chúng là hợp chất ion với nếu bọn chúng có liên kết cộng hóa trị thì bọn chúng là hợp hóa học phân tử. Do đó, sự biệt lập chính giữa những hợp chất ion cùng phân tử nằm ở links hóa học tập giữa các nguyên tử.

Bạn đang xem: Hợp chất ion là gì

NỘI DUNG

1. Tổng quan với sự khác hoàn toàn chính2. Hợp chất ion là ai?3. Hợp chất phân tử là gì4. So sánh cạnh nhau - Ionic vs Hợp chất phân tử sống dạng bảng5. Tóm tắt

Hợp hóa học ion là gì?

Các hợp hóa học ion là những hợp hóa học hóa học bao gồm cation và anion links với nhau thông qua liên kết ion. Bởi đó, tất cả lực hút tĩnh điện giữa cation cùng anion. Mặc dù nhiên, thích hợp chất có điện tích trung tính tổng thể và toàn diện vì tổng năng lượng điện tích của những cation bị trung hòa - nhân chính bởi tổng năng lượng điện tích của các anion. Các ion này có thể là monoatomic hoặc polyatomic.

Thông thường, những hợp hóa học ion đựng ion hydro (H+) như cation là axit axit. Ngược lại, các ion cơ bản như ion hydroxit (OH-) có mặt trong các căn cứ. Nếu không tồn tại ion hydro hoặc ion hydroxit vào hợp chất ion, thì cửa hàng chúng tôi đặt thương hiệu nó là muối muối.

*

Hình 01: Hợp hóa học ion của natri clorua, là muối

Một số hợp hóa học ion như muối hình thành từ những phản ứng th-nc axit-bazơ. Một số hợp hóa học hình thành trải qua sự bay hơi của dung môi, phản ứng kết tủa, làm phản ứng sinh sống trạng thái rắn, đóng băng, phản ứng đưa electron giữa kim loại và phi kim, v.v ... Thông thường, các hợp chất này có nhiệt nhiệt độ chảy với sôi cao. Phần đông thời gian bọn chúng cứng với giòn. Ở tinh thần rắn, phần đông các hợp hóa học ion là chất biện pháp điện và chúng hoàn toàn có thể dẫn năng lượng điện cao khi kết hợp trong dung môi như nước vì sau đó các cation với anion có thể di chuyển tự do.

Hợp hóa học phân tử là gì?

Các hợp hóa học phân tử là các hợp hóa chất chứa những nguyên tử liên kết với nhau thông qua liên kết hóa học cùng hóa trị. Vị đó, những hợp hóa học này xuất hiện khi những nguyên tử chia sẻ các electron không ghép cặp của bọn chúng với nhau. Các nguyên tử liên quan đến 1art.vnệc share electron này có giá trị độ âm năng lượng điện tương tự.

Xem thêm: Không Quan Trọng Bạn Bao Nhiêu Tuổi Với Bách Hoa Tiên Bao Nhiều Tuổi Uống Được

*

Hình 02: Sơ đồ gia dụng phân tử Triatomic có link cộng hóa trị giữa ba nguyên tử

Thông thường, các hợp hóa học phân tử có điểm trung tâm chảy cùng sôi tương đối thấp vì những nguyên tử không liên kết chặt chẽ với nhau. Tương tự, những hợp chất này mềm và kha khá linh hoạt. So với các hợp hóa học ion, những hợp chất phân tử này rất dễ dàng cháy. Điều này là do đa số tất cả các chất dễ dàng cháy là những hợp chất phân tử bao hàm các nguyên tử carbon và hydro. Không giống hệt như các hợp hóa học ion, chúng thiết yếu dẫn điện khi hài hòa trong dung môi vì không tồn tại các ion bao gồm thể tách ra sau khi hòa tan.

Sự khác hoàn toàn giữa các hợp chất ion với phân tử là gì?

Các hợp chất ion là những hợp chất hóa học gồm cation và anion link với nhau trải qua liên kết ion vào khi những hợp chất phân tử là các hợp hóa chất chứa những nguyên tử liên kết với nhau thông qua liên kết hóa học cộng hóa trị. Bởi vì đó, sự khác hoàn toàn giữa những hợp hóa học ion với phân tử ở ở bản chất của links hóa học. Đó là; sự khác biệt chính giữa những hợp chất ion với phân tử là các hợp hóa học ion bao gồm lực hút tĩnh năng lượng điện giữa cation và anion vào khi những hợp hóa học phân tử chỉ có link hóa học tập hóa trị giữa những nguyên tử.

Là một sự khác hoàn toàn quan trọng không giống giữa những hợp chất ion và phân tử, các hợp hóa học ion cứng với giòn trong khi những hợp hóa học phân tử mềm và kha khá linh hoạt. Điều này chủ yếu là do những nguyên tử của những hợp hóa học ion được giữ chặt với nhau bằng link ion trong lúc đó trong các hợp chất phân tử, các nguyên tử links với nhau kha khá lỏng lẻo. Hơn nữa, điểm nóng chảy cùng sôi của những hợp hóa học ion rất to lớn so với những hợp chất phân tử.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi Zojirushi Chi Tiết, Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi Cơm Điện Zojirushi

*

Tóm tắt - Ionic vs Hợp hóa học phân tử

Các hợp chất ion có liên kết ion trong khi các hợp hóa học phân tử có link cộng hóa trị. Vì chưng đó, sự khác hoàn toàn chính giữa các hợp chất ion và phân tử là những hợp hóa học ion tất cả lực hút tĩnh điện giữa các cation cùng anion trong khi những hợp chất phân tử chỉ có liên kết hóa học tập giữa những nguyên tử.

tư liệu tham khảo:

1. Helmenstine, Anne Marie, tiến sỹ Thuộc tính hợp hóa chất hoặc hợp chất phân tử. Th thinkCo, ngày 7 mon 6 năm 2018. Gồm sẵn tại đây 2. Hợp hóa học Ionic. Wikipedia, Wikimedia Foundation, ngày 20 tháng 10 năm 2018. Tất cả sẵn tại phía trên

Hình ảnh lịch sự:

1. Xông Natri-clorua-3D-ion ion của Stewah-bmm27 - công 1art.vnệc riêng, (Tên miền công cộng) qua Commons Wikimedia2. Vàng Carbon-dioxide-3D-vdW của Jacek FH - các bước riêng (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia